A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programja pályázatot hirdet 2019. április 26-27. között Tudományos Diákszalon Kerpel Tehetség Workshop hétvégén való részvételre. Helyszín: Szirák, Teleki-Degenfeld Kastélyszálló****

2019. április 26-27. között

Tudományos Diákszalon

Kerpel Tehetség Workshop

hétvégén való részvételre.

Helyszín: Szirák, Teleki-Degenfeld Kastélyszálló****

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A részvétel pályázati keretből támogatott, tehát térítésmentes.

Megpályázható helyek száma: 45-50 fő (ebből legfeljebb 15 PhD-hallgató).

A program célja: Pályaorientáció

 • Pályaorientáció: A Semmelweis Egyetem vezető oktatóinak előadásai

 • Pályázók köre: Mindazok, akik a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterében nappali tagozatos hallgatói, továbbá akik a Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, ETK, EKK, valamint a Pető András karának a 2018/2019. tanév tavaszi szemeszterében nappali tagozatos hallgatói és ugyanebben a félévben:

 • regisztrált tudományos diákkörösök (TDK), vagy
 • a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tagjai, vagy
 • a Korányi Frigyes Szakkollégium tagjai vagy
 • a Pető András kar TDK hallgatói.

A jelentkezés menete:

 • Jelentkezni kizárólag a mellékelt pályázati adatlap (lehetőség szerint számítógéppel végzett) kitöltése útján lehetséges. (A pályázati adatlap letölthető innen)
 • A pályázati adatlap kitöltésénél legyenek figyelemmel arra, hogy a feltüntetett jogcímek pontértéke a megadott információk alapján egyértelműen kiszámítható legyen.
 • A pályázati adatlapon feltüntetett jogcímeket igazolni szükséges. Ezen igazolásokat a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell. (Csak a minden szükséges információval együtt feltüntetett, igazolt jogcímek jutalmazhatóak.)
 • Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati adatlapokat és a vonatkozó igazolásokat egy lezárt borítékban legyenek szívesek eljuttatni a pályázatkezelő iroda munkatársainak (NET, Fszt. 4.) 2019. április 11. 14:00-ig.
 • Túljelentkezés esetén a pályázatok az adatlapon megjelölt és igazolással alátámasztott teljesítmények alapján rangsorolásra kerülnek.
 • A pályázatkezelő iroda a beérkezett pályázatok rangsorolását követően 2019. április 17-én 24:00-ig írásban értesíti az érintetteket az eredményről és a szükséges további teendőkről.
 • A programmal kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a pályázatkezelő iroda munkatársaitól e-mailben.
 • Szluka Beáta tehetsegpont.se@gmail.com

  Czalbert-Halasi Katalin kerpeltehetseg@gmail.com

  A pályázati adatlap letöltése.

  A program támogatója:

  Semmelweis Egyetem
  Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács
  és
  „Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés
  tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,
  EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú
  projekt-támogatás