Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács, a Semmelweis Egyetem “Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás segítségével pályázatot hirdet a program hallgatói számára tudományos kutatómunka támogatására, illetve saját tudományos munka bemutatására hazai vagy nemzetközi konferencián.

Kerpel Kutatási Ösztöndíj – Tehetségdíj Pályázat
2019.

A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács, a Semmelweis Egyetem “Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás segítségével pályázatot hirdet a program hallgatói számára tudományos kutatómunka támogatására, illetve saját tudományos munka bemutatására hazai vagy nemzetközi konferencián.

Támogatásra jogosultak köre:

A Semmelweis Egyetem hallgatója, aki legalább 1 éve tagja a Kerpel Tehetséggondozó Programnak

a. és emellett a Semmelweis Egyetem graduális hallgatója, aki legalább 1 éve végez dokumentáltan TDK munkát

b. vagy a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója

A támogatásra pályázó által benyújtandó:

1. Pályázati adatlap (letölthető innen)

2. Önéletrajz maximum 1 oldalban

3. Munkaterv 1 oldalban vagy a konferenciára benyújtott absztrakt másolata és az absztrakt elfogadásról szóló visszajelzés

4. Mentori és témavezetői ajánlás

5. Graduális képzésben résztvevő hallgatóknál a lezárt szemeszterek átlaga

6. Publikációs lista

7. Költségterv

Az elbírálásnál fontos szempont a munkaterven és a tanulmányi eredményen kívül, a hallgatóról adott mentori értékelés, a TDK és/vagy PhD Konferencián elért eredmények, konferencia előadások. A támogatás kutatásra és konferencián történő részvételre (utazásra). A támogatás felhasználásáról költségtervet kell készíteni!

A támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a „Kerpel Kutatási Pályázat” támogatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken valamint nemzetközi tudományos konferencián bemutatott előadáson illetve poszteren és konferencia absztrakton a Projekt azonosítószámát és címét (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009, Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése) feltünteti.

A pályázat értékelése

A pályázatról a beadást követően a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács dönt. Az eredmény a Kerpel-napon kerül kihirdetésre. A nyertes pályázóknak a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács által szervezett Diákszalonon szóbeli beszámolási kötelezettsége van. A Semmelweis Egyetem a nyertes pályázókkal egyszeri ösztöndíj kiegészítésre szerződést köt.

A támogatás módja:
egyszeri ösztöndíj kiegészítés 500.000 Ft értékben
a kifizetésére az Ösztöndíjszerződés megkötését követő 30 napon belül kerül sor
a Támogatásra rendelkezésre álló keret: 2.500.000 Ft/év

A pályázatot az office.kerpel@gmail.com e-mail címre kérjük eljuttatni.

A pályázati űrlap a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program honlapjáról tölthető le.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. március 18. 12 óráig.

A pályázati űrlap letöltéséhez kattintson ide.

A támogatás forrása:

Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács
és
„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás