A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány (www.kuffler.org) pályázatot hirdet egyetemi hallgatók tudományos kutatási munkájának támogatására.

Eredeti pályázati felhívás: Kuffler felhívás
Pályázati űrlap: Kuffler űrlap

A pályázaton – nemzetiségre való tekintet nélkül – azon közép- és kelet- európai egyetemen alap- és mesterfokú vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt, akik a 2017/18-as tanévben orvos- és élettudományi területen kutatómunkát végeznek és kutatásaikat a 2018/19-es tanévben is mint alap-, mesterfokú egyetemi hallgató vagy osztatlan képzésben résztvevő folytatják.

Az ösztöndíj összege egyszeri 500 000 Ft az ösztöndíj egy éves időtartamára.

A kitöltött pályázati űrlapot (letölthető az alapítvány honlapjáról: www.kuffler.org) pdf formátumban (egy fájl) a kuffler@koki.mta.hu címre 2018. április 30-ig kell beküldeni.

Két ajánlólevél, egyik a témavezetőtől, a másik egy oktató vagy kutató munkatárstól, szintén pdf formátumban, az ajánlótól közvetlenül a kuffler@koki.mta.hu címre küldendő 2018. április 30-ig.

A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma tudományos értékük alapján rangsorolja, és a nyerteseket 2018. július 1-ig értesíti és nevüket az Alapítvány honlapján (www.kuffler.org) közzéteszi. A Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány a támogatási periódusban kapcsolatot tart a nyertesekkel, és a támogatási időszak végén részletes szakmai beszámolót kér.
Az Alapítvány célja, hogy a támogatottak pályafutását a támogatási időszakon túl is kövesse és szakmailag támogassa.

A Stephen. W. Kuffler Kutatási Alapítvány Kuratóriuma
Budapest, 2018. február 19.