Pályázati határidő: 2016. 11.16. Dr. Markovich György a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programját támogatva kutatási pályázatot ír ki, a program diákjai számára.

Dr. Markovich György – Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program Pályázati Felhívása

Kedves Kerpeles Hallgatók!

Dr. Markovich György a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programját támogatva kutatási pályázatot ír ki, a program diákjai számára.

Pályázhat minden Kerpel Tehetséggondozó Programban résztvevő olyan személy, aki a Doktori Iskola PhD hallgatója. A kutatási téma nem megkötött. A kutatás érdemi részét a Semmelweis Egyetem intézeteiben vagy kutatólaboratóriumaiban, esetleg hazai kollaborációs helyszíneken kell elvégezni. Külföldön történő kutatást a pályázat nem támogat.

A pályázathoz kérjük csatolni a következő dokumentációt:

  • rövid, maximum 1 oldalas önéletrajzot (hol, kinél, milyen témában végez TDK munkát vagy PhD-t)
  • korábbi tudományos fórumon történt előadások listáját
  • publikációk listáját
  • a tudományos munka maximum egy oldalban összefoglalt tervét

Az önéletrajz az 1 oldalt ne haladja meg és tartalmazzon minden fontos díjat, elnyert pályázatot, versenyeredményt. Egy harmadik oldalon (külön oldal) pedig kérjük a publikációk és előadások listájának feltüntetését.

A pályázat 1 fő hallgató kutatásának támogatását teszi lehetővé.

A beérkezett pályázatokról a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács tagjaiból kijelölt bizottság dönt.

Sikeres pályázat esetén a támogatás egyszeri összege 300 000 forint, amely csak a megpályázott kutatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítható.

A pályázó a pályázat beadásával vállalja, hogy pályázatát rövid (10 perces) előadás formájában a Kerpel Tehetségnapon ismerteti.

Beküldési határidő: 2016.11.12. éjfél elektronikus formában a : tehetsegpont.se@gmail.com címre

Döntés: 2016. november 16.

A díjkiosztó időpontja: 2016. november 25. Visegrád