Időpont: 2016. november 25-26. Helyszín: Visegrád, Royal Club Hotel****

A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Programja pályázatot hirdet

2016. november 25-26. között

Semmelweis Tudományos Workshop

hétvégén való részvételre.

Helyszín: Visegrád, Royal Club Hotel****

Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 2. 16:00

A részvétel pályázati keretből támogatott, tehát térítésmentes.
Megpályázható helyek száma: 50 fő (ebből legfeljebb 15 PhD-hallgató).

A program célja: Tudomány, pályaorientáció, kultúra, kapcsolatépítés.

 • Tudomány: tanulmányaikban és kutatómunkájukban kiemelkedő hallgatóink részére 10 perces angol nyelvű előadások keretében kívánunk bemutatkozási lehetőséget biztosítani egymás között, valamint a meghívott szaktekintélyek körében.
 • Pályaorientáció: Kilenc tematikus, interaktív előadás az egyetemen megpályázható kutatói és klinikai ösztöndíjakról, külföldi érvényesülésről és a Lendület programról, a tudomány kommunikációjáról, a biológiai tudományok etikájáról, klinikum és kutatás harmonikus viszonyáról, családról és karrierről, női emancipációról, a szakmai érvényesülés kihívásairól.
 • Kultúra: november 25-án este zenés-vizuális előadó-művészeti kulturális programmal szolgálunk a workshop résztvevői számára.
 • Kapcsolatépítés: november 26-án közös kirándulást szervezünk Visegrád környékén.

Pályázók köre: Mindazok, akik a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának 2016/2017. tanév őszi szemeszterében nappali tagozatos hallgatói, továbbá akik a Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, ETK vagy EKK karának a 2016/2017. tanév őszi szemeszterében nappali tagozatos hallgatói és ugyanebben a félévben:

 • regisztrált tudományos diákkörösök (TDK), vagy
 • a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tagjai, vagy
 • a Korányi Frigyes Szakkollégium tagjai.

A jelentkezés menete:

 • Jelentkezni kizárólag a mellékelt pályázati adatlap (lehetőség szerint számítógéppel végzett) kitöltése útján lehetséges. (A pályázati adatlap letölthető ide kattintva.)
 • A pályázati adatlap kitöltésénél legyenek figyelemmel arra, hogy a feltüntetett jogcímek pontértéke a megadott információk alapján egyértelműen kiszámítható legyen. (Ebben a mellékelt tájékoztató nyújt segítséget, amely letölthető ide kattintva.)
 • A pályázati adatlapon feltüntetett jogcímeket igazolni szükséges. Ezen igazolásokat a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell. (Csak a minden szükséges információval együtt feltüntetett, igazolt jogcímek jutalmazhatóak.)
 • Kérjük, hogy a kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázati adatlapokat és a vonatkozó igazolásokat egy lezárt borítékban legyenek szívesek eljuttatni a pályázatkezelő iroda (NET, Fszt. 4.) munkatársának (Szluka Beáta) 2016. november 2. 16:00-ig.
 • Túljelentkezés esetén a pályázatok rangsorolásra kerülnek, amelynek szempontrendszerét a mellékelt tájékoztató tartalmazza. (A tájékoztató letölthető itt.)
 • A pályázatkezelő iroda a beérkezett pályázatok rangsorolását követően 2016. november 11. 24:00-ig írásban értesíti az érintetteket az eredményről és a szükséges további teendőkről.
 • A programmal kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a pályázatkezelő iroda munkatársától (Szluka Beáta) e-mailben (tehetsegpont.se@gmail.com).

Kelt: Budapest, 2016. október 17.