Az Országos Tudományos Diákköri Tanács konferenciáján számos Kerpeles hallgató került díjazásra.

Németh Balázs Tamás, Birtalan Ede
SE ÁOK Kardiológiai Központ
Kardiológia tagozat, I. díj
A szolubilis guanilát-cikláz gyógyszeres aktiválásának hatásai diabéteszes kardiomiopáthiában
Témavezető: Dr. Radovits Tamás

Trojnár Eszter
SE ÁOK
Immunológia tagozat, II. díj
A komplement H faktor elleni autoantitestek B-sejt epitóp analízise gyermekkori autoimmun hemolitikus urémiás szindrómában
Témavezető: Dr. Prohászka Zoltán

Kolonics Ferenc, Béres András
SE ÁOK Élettani Intézet
Gyulladás tagozat, Különdíj
Szeptikus állapotok hatása humán neutrofil granulocitákműködésére
Témavezetők: Dr. Tímár Csaba István, Dr. Ligeti Erzsébet Béres Nóra SE

Benke Kálmán, Ágg Bence Károly
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Vaszkuláris medicina tagozat, I. díj
Szike és pipetta: Az aortadisszekció prediktorai Marfan-szindrómában
Témavezető: Dr. Szabolcs Zoltán

Dancs Péter Tibor, Móré Dorottya
SE ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
Jelátvitel tagozat, II. díj
Szfingozin-1-foszfát az S1P2 receptor –G12/13–Rho-kináz jelátviteli úton keresztül tartósan fokozza az érsimaizom kontrakciós válaszkészségét
Témavezetők: Dr. Benyó Zoltán, Dr. Ruisanchez Éva

Kovács Attila
SE ÁOK Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Képalkotás: radiológia tagozat, III. díj
Élsportolók bal kamrai torziós dinamikájának vizsgálata speckle tracking echocardiographiával
Témavezetők: Dr. Nagy Andrea, Dr. Apor Astrid

Szanyi Szilárd
SE ÁOK Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Farmakológia tagozat, Különdíj
A nanorészecskék diagnosztikus és terápiás alkalmazása a hasnyálmirigyrák kezelésében
Témavezetők: Dr. Langer Róbert, Dr. Jens Werner

Kolossváry Márton
SE MR Kutatóközpont
Képalkotás: MR tagozat, I. díj
Újszülöttkori encephalopathia és MR képalkotás: látható-e a két éves fejlődésneurológiai kimenetel az első élethét diffúziós paramétereiben?
Témavezetők: Dr. Kozák Lajos Rudolf, Dr. Szabó Miklós

Kovács Hajnal Anna
SE ÁOK Élettani Intézet
Sejtbiológia tagozat, II. díj
Egy új szívspecifikus fehérje jellemzése
Témavezetők: Dr. Péterfi Zalán, Dr. Geiszt Miklós

Birtalan Ede, Kellermayer Dalma
SE ÁOK Kardiológiai Központ, Kardiológiai Tanszék
Képalkotás: radiológia tagozat, I. díj
A sportszív részletes hemodinamikai jellemzése balkamrai nyomás-térfogat analízis
segítségével patkánymodellben
Témavezető: Dr. Radovits Tamás

Prókai Lilla
Pulmonológia tagozat, Különdíj
„Lendületet az életnek” – cisztás fibrózisos betegek állóképességének felmérése és fejlesztése
Témavezető: Dr. Borka Péter

Herczeg Kata, Kósa Nikoletta
SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
Gyógyszertechnológia, minőségbiztosítás tagozat, II. díj
Izoniazid tartalmú liposzómák előállítása és vizsgálata
Témavezető: Dr. Voszka István

Balogh Réka
SE GYTK Gyógyszerészi Kémiai Intézet
Szintetikus gyógyszerkémia, gyógyszeranalitika tagozat, I. díj
Nem-konjugált szacharidok szerkezetjellemzése és meghatározása anyatejből
Témavezető: Dr. Béni Szabolcs

Haraszti Réka Ágnes
SE ÁOK Élettani Intézet
Primer prevenció az egészségtudományokban, II. díj
Követni a belső biológiai óránkat: luxus vagy előny? Az alvási ritmus és a tanulmányi teljesítmény összefüggései
Témavezetők: Dr. Káldi Krisztina, Ella Krisztina

Horváth N. Orsolya
SE ÁOK Magatartástudományi Intézet
Elméleti epidemiológia tagozat, Különdíj
Öngyilkossági kísérletek vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Témavezetők: Dr. Túry Ferenc, Dr. Tóth Mónika Ditta