Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

A 2012/2013-as tanévben köztársasági ösztöndíjat kapott a Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program hallgatói közül

az Általános Orvostudományi Karon:
1. Szilveszter Bálint
2. Kerényi Áron
3. Kovács Hajnal Anna
4. Kolossváry Márton József
5. Salamon Petra Zsófia
6. Benke Kálmán

a Fogorvostudományi Karon:
1. Suskó Ivett Cecília

a Gyógyszerésztudományi Karon:
1. Somlyay Máté
2. Balogh Réka

a Testnevelési és Sporttudományi Karon:
1. Schuth Gábor
2. Keszti Mihály
3. Hegyi András,
4. Péter Annamária