Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

IV. ÉVES KÉTHETES BLOKK

A graduális program keretében kéthetes blokkokban oktatjuk a IV. éves orvostanhallgatókat.

A blokkok kollokviummal zárulnak.

A kéthetes blokk célja, hogy az orvostanhallgatók:

  • megértsék a különböző képalkotó modalitások technikai alapjait, előnyeit és hátrányait
  • megtanulják a képalkotó vizsgálatok indikációit és kontraindikációit,valamint a vizsgálatkérés menetét
  • megtanulják a legfontosabb kórképek radiológiai megjelenését és differenciáldiagnosztikáját
  • megismerjék a radiológusszerepét a multi-diszciplináris klinikai csapatban

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

IV. ÉVES ORVOSI KÉPALKOTÁS OKTATÁSI INFORMÁCIÓK 2020-21 
IV. ÉVES ORVOSI KÉPALKOTÁS ÓRAREND 2020-21 
IV. ÉVES ORVOSI KÉPALKOTÁS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2020-21
OKTATÁSI HELYSZÍNEK, ALAPRAJZ 2020-21

AZ ORVOSI KÉPALKOTÓ KLINIKA – A DÉKÁNI HIVATAL ÁLTAL ELRENDELT HIBRID OKTATÁSI RENDDEL ÖSSZHANGBAN – IV. ÉVES BLOKKJAINAK ELŐADÁSAIT, KONZULTÁCIÓIT ÉS ESETISMERTETÉSEIT (ÓRARENDBEN ZÖLD SZÍNNEL JELÖLVE) ZOOM PLATFORMON TARTJA, MÍG A KLINIKAI ROTÁCIÓKAT (ÓRARENDBEN LILA SZÍNNEL JELÖLVE) SZEMÉLYES MEGJELENÉSSEL, 2-4 FŐS KISCSOPORTOKBAN A KLINIKÁN.

IV. ÉVES GRADUÁLIS TANANYAG

Online előadások, esetismertetések, vizsgaképek (MOODLE és KALTURA platformon érhetők el)
Online jegyzet: HTTP://OFTANKONYV.REAK.BME.HU/TIKI-INDEX.PHP 

PALKÓ András: A RADIOLÓGIA TANKÖNYVE (Medicina, 2020) ISBN: 9789632267401

FRÁTER Lóránd: RADIOLÓGIA (Medicina, 2014) ISBN: 9789632265094 HTTPS://WWW.TANKONYVTAR.HU/HU/TARTALOM/TAMOP425/2011_0001_524_RADIOLOGIA/ADATOK.HTML

KARLINGER Kinga: RADIOLÓGIA A GYAKORLATBAN (Medicina, 2013) ISBN: 978 963 331 295 7