Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 19.
164340 Összes oltás
13734 Beoltott Semmelweis Polgár

A Klinika házirendjének kivonatával szeretnénk Önt tájékoztatni az Intézmény alapvető működési sajátosságairól a belépés és az ott tartózkodás szabályairól. A teljes házirendet megtalálhatja a portán, a Radiológiai Recepción, illetve letölthető innen pdf formátumban.

Tájékoztatjuk, hogy Intézményünk területén megfigyelő rendszer működik. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a portán elhelyezett tájékoztatóból kaphat.

I. Alapelvek

A járó egészségügyi ellátást igénybe vevő, a beteg hozzátartozója és bármely az Intézmény területére belépő személy (a továbbiakban: Beteg) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a házirendet az Intézmény teljes területén. A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni. A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.

Az Intézmény területén a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság engedélyéhez kötött a kép- és hangrögzítés. Az Intézmény területére tilos élő állatot behozni. Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral és egyéb hasonló eszközzel közlekedni.

II. A belépés és az ott tartózkodás rendje

Amennyiben ambuláns/járóbeteg ellátásra érkezett kérjük, jelentkezzen a Radiológiai Recepción (Központi Betegellátó Épület 1. emeletén található), ahol minden további információt megkap a szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és feltételeiről. Amennyiben Ön fekvő beteg, a beutaló intézmény betegkísérője kíséri vizsgálatra és segíti a szolgáltatás igénybevételében. Kérjük, csak a kezelése, vizsgálata céljából meghatározott területen tartózkodjon.

III. Értékek megőrzése:

Kérjük, hogy lehetőség szerint a diagnosztikus vizsgálatra értéktárgyat/nagy összegű készpénzt ne hozzon magával! A vizsgálatok egy részénél személyes tárgyait magánál tarthatja. CT és MR vizsgálat esetén lehetősége van a vizsgálat idejére értéktárgyait zárható szekrényben elhelyezni, melynek kulcsát magánál tarthatja. A Klinika készpénzért/értéktárgyért nem vállal felelősséget.

IV. Dohányzás

Dohányzásra kizárólag a bejárattól számított 5 méteres körzeten kívül, illetve a klinika udvarán kijelölt helyen van lehetősége!

V. Egyéb rendelkezések

Kérjük, hogy az Intézmény csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát. Kérjük, ügyeljen a kórház rendjére, tisztaságára saját és betegtársai vizsgálata érdekében. A klinika berendezéseinek nem megfelelő kezelése, használata, rongálása esetén az intézet kártérítési igénnyel él.

A kórház területén szeszesitalt tartani és fogyasztani TILOS!

Amennyiben vizsgálatával kapcsolatban segítségre van szüksége kérjük, jelezze a vizsgálatot végző asszisztensnek/orvosnak vagy a Klinika bármely munkatársának. Amennyiben rendkívüli eseményt észlel, jelezze a Klinika munkatársainak, a portaszolgáltnak, vagy hívja a nap 24 órájában az Egyetem Központi Diszpécser- és Járőrszolgálatát a 06-20/663-2000-es telefonszámon!