Feladat- és hatáskör

A Semmelweis Egyetem GYTB-IAB szakmai munkájának alapja a bizonyítékokon alapuló
betegellátás és gyógyszerterápia (Evidence Based Medicine).

Főbb feldatai:

 • az Egyetem gyógyszerellátási feladatainak szakmai összehangolása;
 • javaslatok kidolgozása a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás
  elvek érvényesítésülése érdekében;
 • szakmai és gazdasági szempontból az Egyetem gyógyszerfelhasználásának,
  gyógyszerbeszerzéseinek elemzése és értékelése, valamint javaslattétel az
  esetleges hiányosságok kiküszöbölésére, és az indokolatlannak minősített
  beszerzések és felhasználások csökkentésére;
 • a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, az új gyógyszerterápiás
  eljárások kórházon belüli bevezetésének és szakszerűségének értékelése;
 • az új gyógyszerek forgalomba hozatalára is figyelemmel javaslattétel az Egyetem
  gyógyszerkészletének összetételére;
 • a kórház gyógyszerellátással kapcsolatos minőségbiztosítási feladatainak
  ellenőrzése, az esetleges hiányosságok esetén javaslattétel annak
  megszüntetésére;
 • a Semmelweis Egyetem gyógyszer-alaplistájának elkészítése;
 • a gyógyszer tender kiírásához szükséges gyógyszerlista szakmai értékelése;
 • a megfelelő minőségű, generikus, illetve biohasonló termékek alkalmazásának
  előmozdítása és folyamatos ellenőrzése az Egyetemen;
 • azonos ATC 5-ös csoportba tartozó szükséges analógok szakmai konszenzus
  alapján történő kiválasztása, alkalmazásuk ellenőrzése;
 • újonnan forgalomba hozott, innovatív gyógyszerek felvételének mérlegelése a
  gyógyszer alaplistára;
 • elavult gyógyszerek törlése az alaplistáról;
 • az alaplistától eltérő rendelések időszakos szakmai értékelése;
 • szakmai profilok szerinti gyógyszerlisták (formulary system) kialakítása a
  terápiás szakmai irányelveknek megfelelően;
 • magisztrális készítmények alkalmazásának szakmai támogatása, vonatkozó
  kórházi formulária orvos-szakmai véleményezése;
 • Egyetemi farmakovigilancia rendszer szakmai támogatása, koordinálása;
 • Egyetem biztonságos betegszintű gyógyszerelésére vonatkozó szakmai
  javaslatok megfogalmazása, folyamatok értékelése;
 • A GYTB-IAB ülésein egyes új terápiás területek, orvosi, gyógyszerészi, költséghatékonysági értékelése.
 • Meghatározza az Egyetem infekciókontroll alapelveit, stratégiáját;
 • Jóváhagyja az Egyetem éves Infekciókontroll Program tervét, ezen belül az aktív
  surveillance éves programját;
 • Folyamatosan elemzi az antibiotikum fogyasztásról, a bakteriális rezisztencia
  alakulásáról, a nozokomiális infekciók alakulásáról gyűjtött adatokat;
 • Javaslatokat tesz az infekciókontroll tevékenység során feltárt problémák
  megoldására;
 • Kialakítja, működteti és ellenőrzi a helyi antibiotikum felhasználás és hasznosítás
  monitort együttműködve a Gyógyszerterápiás Bizottsággal;
 • összehangolja az antibiotikum alkalmazásával kapcsolatos adminisztratív és
  szakmai teendőket: rendszeresen elemzi és szabályozza az antibiotikum
  profilaxist;
 • kijelöli azon antibiotikumok körét, amelyek csak infektológus jóváhagyásával
  adhatók az intézményen belül, és kidolgozza az erre vonatkozó intézményi
  eljárásrendet;
 • ellenőrzi az engedélyhez kötött antibiotikum felhasználás rendjének betartását;
 • Támogatja a Kórházhigiénés osztály tevékenységét, ha lehet, célzott források
  előteremtésével is;
 • Elősegíti és támogatja a személyzet infekciókontroll képzését;
 • Egy-egy új technológia bevezetése előtt áttekinti az ebből származó infekciós
  kockázatot;
 • Gondoskodik arról, hogy esetleges járvány esetén a járványkivizsgálás
  zökkenőmentes legyen, minden szükséges adat rendelkezésre álljon;
 • Átépítések, renoválások, átalakítások előtt áttekinti a terveket az infekciókontroll
  szempontjából;
 • Kapcsolatot tart az Országos Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal (a
  továbbiakban: OIAB) és a Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottsággal
  (a továbbiakban: MIAB);
 • az intézményvezető felkérésére beszámol, és jelentést készít az országos
  tisztifőorvos részére a hatáskörébe tartozó szakmai területekről;
 • rendszeresen ellenőrzi az intézményben folyó ápolási tevékenységekre vonatkozó
  belső utasításokat, szabályozásokat és az ellenőrzéseredményéről az ápolási
  igazgató legalább félévente beszámol az IIAB ülésein;
 • havonta, valamint évente összefoglaló jelentést készít az intézményre
  vonatkozóan az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések járványügyi
  helyzetéről, az antimikrobiális rezisztencia helyzetről és az antimikrobiális szer
  felhasználásról, valamint mindezek alapján szükség szerint intézkedési
  javaslatokat tesz a klinikai központ elnökének, valamint az egyetemi kórház
  főigazgatójának.

Tagjai

Email: pharmacology@semmelweis.hu

VezetéknévUtónévMegbízatás alapjaMegbízatás típusanemMegbízatás kezdeteMegbízatás végeMegbízatási dokumentum
Dr. Kerpel-FroniusSándorFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. ZelkóRománaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Társelnök / Vice Chairperson / Stellvertretende(r) Vorsitzende(r)2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. HermannCsabaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. AntmannKatalinFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. ÁbrahámPálFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. DankMagdolna Foglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. Egri Lászlóné Foglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. GajdácsiJózsefFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. Iványi ZsoltFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
KormosÁgnes Foglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. KristófKatalinFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. KrivánGergelyMegbizatási dokumentum / Mandate document / MandatsdokumentTag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. SebőkSzilviaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Titkár / Secretary / Sekretär2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. SzathmáriMiklósFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. SzijártóAttilaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. TakátsAnnamáriaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. TamásiLillaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. TóthfalusiLászló Foglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. ValentSándorFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. FullajtárMátéFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. TakácsIstvánFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Elnök / Chairperson / Vorsitzender2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. BánhidyFerencFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Társelnök / Vice Chairperson / Stellvertretende(r) Vorsitzende(r)2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. CzompaDiánaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. HámoriGizellaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. KalocsaiKrisztinaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. LangerAndrásFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. LugosfalviBertrandFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. MüllerJuditFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. PeskóGergelyFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. RibaPálFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
TósakiMónikaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied2021-10-012024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. Ármós Richárd LeventeHallgatói jogviszony/ Student status/ StudierendenrechtsverhältnisTag / Member / Mitglied2024-02-292024-09-30Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Archív

Ügyrend

Éves beszámoló