Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Feladat- és hatáskör

  • más felsőoktatási intézményben megszerzett kredit befogadása,
  • munkatapasztalat elfogadása,
  • annak meghatározása, hogy a gyógyszerészi diploma megszerzéséhez maximálisan hány kreditet lehet beszámítani más felsőoktatási intézmények szerzett kredit alapján,
  • más felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy befogadása,
  • szükség esetén a befogadott tantárgyhoz kapcsolódó kreditérték meghatározása más tantárggyal való helyettesíthetősége, ill. más tantárgyaktól való különbözőségének megállapítása,a kreditátviteli eljárás rendjének szabályozása,
  • a kreditátviteli kérelmek nyilvántartásának szabályozása,
  • előzetes kredit-elismerési eljárás lefolytatása,
  • új tantárgyak bevezetésével kapcsolatos döntés előkészítés, konzultáció,
  • hatásköre kiterjed továbbá egy jogszabályban, egyetemi, kari szabályzatban nevesített feladatkörökre.

Tagjai

Kapcsolattartó: GYTK Dékáni hivatal
Email: dhivatal@pharma.semmelweis-univ.hu

VezetéknévUtónévMegbízatás alapjaMegbízatás típusaMegbízatás kezdeteMegbízatás végeMegbízatási dokumentum
Dr. Tábi TamásFoglalkoztatott/ Employee/ Beschäftigte(r)Elnök/ Chairperson/ Vorsitzender2020-10-012022-11-30Megbízatási dokumentum/ Mandate document/ Mandatsdokument
Nyariki NoelHallgatói jogviszony/Student status/StudierendenrechtsverhältnisTag/Member/Mitglied2020-10-012022-11-30Megbízatási dokumentum/Mandate document/Mandatsdokument
Dr. Mándity IstvánFoglalkoztatott/ Employee/ Beschäftigte(r)Tag/ Member/ Mitglied2019-12-012022-11-30Megbízatási dokumentum/ Mandate document/ Mandatsdokument
Dr. Zelkó RománaFoglalkoztatott/ Employee/ Beschäftigte(r)Tag/ Member/ Mitglied2019-12-012022-11-30Megbízatási dokumentum/ Mandate document/ Mandatsdokument
Dr. Szökő ÉvaFoglalkoztatott/ Employee/ Beschäftigte(r)Tag/ Member/ Mitglied2019-12-012022-11-30Megbízatási dokumentum/ Mandate document/ Mandatsdokument
Filipszki GáborHallgatói jogviszony/ Student status/ StudierendenrechtsverhältnisTag/ Member/ Mitglied2019-12-012022-11-30Megbízatási dokumentum/ Mandate document/ Mandatsdokument
Archív

ügyrend

Éves beszámoló