Feladat- és hatáskör

A Professzorok Semmelweis Kollégiuma a rektor tanácsadó testülete. A rektor felkérésére

  •  véleményezi az Egyetem küldetésnyilatkozatát, fejlesztési irányelveit, stratégiai terveit és más stratégiai jelentőségű dokumentumait, illetve ezek tervezeteit,
  • tanácsot ad, javaslatot fogalmaz meg más kiemelt jelentőségű, a Szenátus feladatkörébe tartozó kérdésekben.

Tagjai

Kapcsolattartó: Márton Emőke
Email: marton.emoke@semmelweis-univ.hu

Tagjai

  • hivatalból, amennyiben nem rendelkezik az Egyetemen vezetői megbízással, és a rektor felkérését a PSK munkájában való részvételre elfogadja:

-az Egyetem korábbi rektorai,

-az Egyetem bármely karának korábbi dékánjai,

-a Doktori Tanács korábbi elnökei,

-az egyetem azon 60 év feletti közalkalmazottai, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek, illetve azon az egyetem által adományozott Professor Emeritus címmel rendelkezők, akik a Magyar Tudományos Akadémiarendes tagjai, levelező tagjai.

  • választás alapján az Egyetem 60 év feletti, nagytekintélyű, az Egyetemen vezetői megbízással nem rendelkező oktatói, kutatói, Professor Emeritusai közül a rektor és a PSK elnökének közös javaslatára megválasztott tagok, ideértve azokat is, akik konduktorképzésben tapasztalatot szerzett oktatók-kutatók vonatkozásában tagnak jelölhető, illetve taggá választható valamint, aki egyetemi vagy főiskolai tanári kinevezéssel rendelkezett, és közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati jogviszonya az egyetemmel vagy jogelődjével nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

 

Bizottsági tagok Név/titulus
Elnök:  Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, rector emeritus