Feladat- és hatáskör

A Minőségfejlesztési Tanács feladata a vezetőségi átvizsgálás lefolytatása valamint a helyesbítő és megelőző tevékenységek indítványozása.

Tagjai

A Minőségfejlesztési Tanács szavazati jogú és állandó, ill. szakértői meghívott tagokból áll.

Bizottsági tagok Tagsághoz szükséges beosztás
Elnök:  Rektor
Tagok: Kancellár
  Általános rektorhelyettes
  Oktatási rektorhelyettes
  Tudományos és innovációs rektorhelyettes
  Klinikai rektrohelyettes
  Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
  Nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes
  Általános Orvostudományi Kar dékánja
  Fogorvostudományi Kar dékánja
  Gyógyszerésztudományi Kar dékánja
  Egészségtudományi Kar dékánja
  Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja
  Pető András Kar Dékánja
  Doktori Tanács elnöke
  Klinikai Központ elnöke (amennyiben a Klinikai rektorhelyettes eltérő személy)
  Orvosszakmai főigazgató
  Gazdasági főigazgató
  Emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató
  Műszaki főigazgató
  Jogi és igazgatási főigazgató
  Minőségfejlesztési vezető
  Energiairányítási vezető
  Klinikai Központ ápolási igazgatója
   
Állandó meghívottak: Betegjogi képviselő
  Kórházhigiénés főorvos
  Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
  Doktorandusz Önkormányzat elnöke
   
Szakértői meghívottak: Rektor által meghívott külső tagok, szakértők

Ügyrend