Feladat- és hatáskör

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság feladatai az Egyetem Esélyegyenlőségi tervében foglaltak figyelembevételével:

 •  véleményezi az Esélyegyenlőségi Tervet és annak elfogadására, illetve módosítására javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára;
 • figyelemmel kíséri a férfiak és nők arányos képviseletét az egyetemi testületekben, szükség esetén minden tanév végén – az Esélyegyenlőségi Terv
  véleményezésének részeként – javaslatot tesz a rektor és a kancellár számára az arányos képviselet biztosítására;
 • ajánlást fogalmazhat meg az esélyegyenlőség érvényesülésének előmozdítása érdekében,
 • véleményezi a Felvételi Tájékoztató esélyegyenlőséget érintő részeit;
 • minden tanév végére – az Esélyegyenlőségi Terv véleményezésének részeként – javaslatot tesz a kancellár és a rektor számára a fogyatékossággal élő
  hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, valamint a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök
  beszerzésére, személyi feltételek javítására;
 • az Esélyegyenlőségi Terv véleményezésének részeként javaslatot tesz a rektor és kancellár részére az Egyetemre hallgatói jogviszony létesítése
  céljából jelentkező, fogyatékossággal élő személyek felvételi eljárásának lebonyolításához szükséges feltételek biztosítására;
 • a tárgyévi Esélyegyenlőségi Tervben előirányzott keret ismeretében javaslatot tesz a rektor és a kancellár részére arra vonatkozóan, hogy a
  fogyatékossággal élő hallgatók hogyan vehetik igénybe a rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgáltatásokat; továbbá
  koordinálja a szükséges feltételek biztosítását;ajánlást fogalmaz meg az egyetem és a karok vezetői számára a fogyatékos hallgatók tanulmányi feltételeinek javítására;
 • kiemelt feladatként kezeli a fogyatékkal élő hallgatók tájékoztatását az esélyegyenlőséggel kapcsolatos lehetőségek tekintetében,
 • elbírálja a fogyatékos hallgatók tantárgyi- és vizsgakövetelmények alóli felmentés vagy más engedmény iránti kérelmét;
 • javaslatot tesz az intézményi koordinátor és bevont szakértők ajánlása alapján a rektornak és a kancellárnak az esélyegyenlőségre vonatkozó egyetemi előírások alkalmazása körében észlelt szabálytalanságok megszüntetésére irányuló bejelentések kapcsán;
 • ajánlásokat fogalmaz meg egészségügyi, pályaalkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok sérülés-specifikus követelményeinek
  vonatkozásában;
 • figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség érvényesülését és a hátrányos megkülönböztetés tilalma megvalósítását az Egyetem valamennyi szervezeti
  egysége, dolgozója tekintetében;
 • ajánlást tesz a nők, a fiatal és a 40 évnél idősebb, a fogyatékos, illetve a megváltozott munkaképességű dolgozók munkakörülményeire és a tíz éven
  aluli gyermeket/gyermekeket nevelő, illetve a gyermeket egyedül nevelő dolgozók foglalkoztatási körülményeire;
 • ellenőrzi az esélyegyenlőséget érintő elrendelt intézkedések végrehajtásának eredményességét
 • eljár egyedi esélyegyenlőségi ügyekben.

Tagjai

Kapcsolattartó: Horváth Balázs
Email: horvath.balazs@semmelweis-univ.hu

VezetéknévUtónévMegbízatás alapjaMegbízatás típusaHallgatói ügyekkel foglalkozó albizottságMunkavállalói ügyekkel foglalkozó albizottságMegbízatás kezdeteMegbízatás végeMegbízatási dokumentum
Dr. HermannPéterFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Elnök / Chairperson / VorsitzenderElnök / Chairperson / VorsitzenderElnök / Chairperson / Vorsitzender2020-09-012023-08-31Megbízatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. Dósa ÁgnesFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / MitgliedTag / Member / Mitglied 2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. SemseyGáborFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / MitgliedTag / Member / Mitglied 2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. DemeRuthFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / MitgliedTag / Member / Mitglied 2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. Kapitány-FövényMátéFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / MitgliedTag / Member / Mitglied 2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. BaloghEmese CelesztaFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / MitgliedTag / Member / Mitglied 2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. RózsaNoémiFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / MitgliedTag / Member / Mitglied 2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. SzőkeDániel ImreHallgatói jogviszony/ Student status/ StudierendenrechtsverhältnisTag / Memeber / MitgliedTag / Memeber / Mitglied 2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Prof. Dr.RéthelyiJánosFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied Tag / Member / Mitglied2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. WeltnerJánosFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied Tag / Member / Mitglied2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
FarkasGáborFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r) Tag / Member / Mitglied Tag / Member / Mitglied2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
NagyLászlóFoglalkoztatott / Employee / Beschäftige(r)Tag / Member / Mitglied Tag / Member / Mitglied2020-09-012023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
PálKinga ÁgnesHallgatói jogviszony/ Student status/ StudierendenrechtsverhältnisTag / Member / Mitglied Tag / Member / Mitglied2023-06-292023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
KoósGáborHallgatói jogviszony/ Student status/ StudierendenrechtsverhältnisTag / Member / MitgliedTag / Member / Mitglied2023-06-292023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Dr. ÁrmósRichárd LeventeHallgatói jogviszony/ Student status/ StudierendenrechtsverhältnisTag / Member / MitgliedTag / Member / Mitglied2022-12-022023-08-31Megbizatási dokumentum / Mandate document / Mandatsdokument
Archív

Ügyrend

Éves beszámoló