Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 07.
475413 Összes oltás
Összesen: 422 cikk


SEMMELWEIS EGYETEM BORA – ORSZÁGOS BORVERSENY 2012

2012-ben immár harmadik alkalommal hirdeti meg országos borversenyét a Semmelweis Egyetem. A nevezési határidő: 2012. április 18. A nyertes borokat egy éven keresztül, a 2013 tavaszán megrendezésre kerülő borverseny eredményének kihirdetéséig, az Egyetem és Intézményei rendezvényein szolgálják fel, valamint reprezentációs célokra kerülnek felhasználásra. A bírálat során elért pontszámok alapján a nevezett borok jogosultak egy éven …L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a Tudományért

A L’ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével – idén már tizedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2012. évre.   PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – 2012 L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a …

  

Tudományos, innovációs és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes pályázatot hirdet a 2012. évi Huzella Tivadar, valamint a 2012. évi Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj elnyerésére. Melléklet  mindkét emlékérem és jutalomdíj érvényben lévő szabályzata és pályázati adatlapja.

 
 
 
 Pályázati felhívás dr. Máthé Gyula díjra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dr. Máthé Gyula díjra A Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézete mellett működő Molekula Alapítvány Dr. Máthé Gyula emlékére pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán 2012-ben végző hallgatók számára. Az Alapítvány által kiadott díj összege: 400.000,- Ft. A pályázat feltételei: A pályázatnak tartalmaznia kell a hallgató egyetemi tanulmányai során …PÁLYÁZATI FELHÍVÁS amerikai tanulmányúton történő részvételre

Helyszín: Nazareth College of Rochester, NY (www.naz.edu) Időpont: 2012. július 16. – augusztus 3. (3 hét) Programok: intenzív nyelvórák és szabadidős programok Költségek: programdíj – 2500 USD helyett 1950 USD vízum – 320 USD repülőjegy – kb. 280 000 Ft biztosítás – kb. 20 000 Ft ÖSSZESEN: kb. 300 000 Ft + 2270 USD Jelentkezés: …Keresik a legjobb kórházat

Az szaktárca pályázatot írt ki az Év kórház 2011 cím elnyerésére, a dokumentációt március 26-ig nyújthatják be.

A kiemelkedő egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző intézmények a „kis kórház” kategóriában 3 millió, a „nagy kórház” kategóriában 5 millió forintot nyerhetnek. A díjakat a Magyar Kórházszövetség 2012. évi XXIIII. konferenciáján adják át.
(A részletes feltételeket innen töltheti le)

(forrás: kormany.hu)A minisztérium díjazza a legjobb kórházakat

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdetett az Év kórháza 2011 cím elnyerésére. A kiemelkedő egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző intézmények két kategóriában pályázhatnak: a „kis kórház” díjazottja 3 millió, a „nagy kórházé” 5 millió forintot nyerhet.
Határidő: március 26.
A pályázati dokumentáció ezen a linken érhető el.
T-Sz.Sz.Semmelweis Média és Hírszerkesztői Díj

A Semmelweis Egyetem az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére SEMMELWEIS MÉDIA DÍJAT és SEMMELWEIS HÍRSZERKESZTŐI DÍJAT alapított. Díjak összértéke: bruttó 400.000,- Ft A díjat azok az újságírók, médiaszakemberek kaphatják, akik a Semmelweis Egyetem tevékenységi körébe tartozó, az egyetem tevékenységét bemutató, egészségügyi és tudományos újságírást, illetve ismeretterjesztést …Medical students beyond frontiers 2012

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS “Medical students beyond frontiers 2012” A Lions Austria Program idén is lehetőséget nyújt a Semmelweis Egyetem IV. és V. éves Általános Orvostudományi Karon tanuló hallgatói számára 1 hónapos ausztriai gyakorlat letöltésére. A gyakorlat valamelyik ausztriai orvosegyetemi klinikán 2012. július, augusztus vagy szeptember hónapokban végezhető el. Pályázni 2012. február 29-ig leadott hiánytalan pályázati anyaggal …Pályázati felhívás – OTKA

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázatot hirdet K, PD, NK és NF típusú alapkutatások támogatására. A pályázati felhívás és a kitöltési útmutató az OTKA honlapján az alábbi linken található: http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3531 A pályázatok elektronikus benyújtási határideje pályázattípustól függően 2012. február 20.(PD), 2012. február 21. (NK, …A Semmelweis Egyetem Baráti Körének pályázati felhívása

A Baráti Kör pályázatot hirdet Egyetemünk hallgatói és 40 év alatti, Egyetemünkön végzett kollégák részére. A Baráti Kör a fiatalok támogatását tekinti egyik fő célkitűzésének. Ennek a törekvésnek az elérésében külföldön élő kollégáink is segítséget nyújtanak azoknak a fiatal pályakezdő kollégáknak, vagy hallgatóknak, akik segítséget igényelnek, s legalább 1 év óta tagjai a Körnek. Ennek …BÜFÉ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő, 1113 Budapest, Karolina út 27. szám alatt az Ortopédiai Klinika épületében lévő büfé üzemeltetésére – 2012. 03. 01-től, legfeljebb 36 …

 

HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT NYELVTANFOLYAMRA ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

A 2011/12-es tanévben is lehetőség nyílik arra, hogy a Heidelbergi Karl Ruprechts Egyetemre 1 fő IV., V., vagy VI. évfolyamos magyar hallgató 2011. augusztus 6 és 31. között német nyelvi továbbképzés céljából kiutazzon. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: – az űrlapot kitöltve német nyelven, mely a SE honlapján/Az egyetemről/ Központi Szervezeti Egységek/Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága/Hírek/ alatt …Jellinek Harry Ösztöndíj

A pályázat és ösztöndíj neve: Jellinek Harry ösztöndíj   A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa a Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemre 4 fő V. éves orvostanhallgató 10 hónapos kiküldésére, a Freiburgi Albert Ludwigs Egyetemre 2 fő V. éves orvostanhallgató 10 hónapos kiküldésére pályázatot hirdet. A pályázaton kizárólag a 2011/2012-es tanévben V. éves orvostanhallgatók jelentkezhetnek.   …PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Semmelweis Egyetem pályázatot ír ki a 2011/2012. tanévi Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitási programban való részvételre. A pályázat célja az intézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottainak képzési célú nemzetközi mobilitását támogassa úgy, hogy a kiutazó a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat szerezzen, jó gyakorlatokat ismerjen meg. Pályázhat oktató is, amennyiben nem …PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYETEMI EGYEZMÉNY KERETÉBEN 2012 ÉVBEN MEGVALÓSULÓ TANULMÁNYUTAKRA Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, Doktori Iskola, HÖK, klinika/intézet vezetője részére Tisztelt Professzor Asszony/Úr! Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre 2012-ben: Oktatók, kutatók és hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre: Oktatók, kutatók pályázhatnak a következő egyetemekre: Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) …Nyári gyakorlat Japánban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés értelmében két magyar, IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában nyári gyakorlatot végezhet Japánban. A fogadó egyetem átvállalja a magyar hallgatók teljes útiköltségét, szállást és napi háromszori étkezést biztosít. A gyakorlati idő hétköznap reggel 8 órától délután 5 óráig tart. Viszonzásul hazaérkezésük …PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Saitama Egyetem

A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés értelmében két magyar, IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában nyári gyakorlatot végezhet Japánban. A fogadó egyetem átvállalja a magyar hallgatók teljes útiköltségét, szállást és napi háromszori étkezést biztosít. A gyakorlati idő hétköznap reggel 8 órától délután 5 óráig tart. Viszonzásul hazaérkezésük után a …A Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány pályázata

PÁLYÁZAT Második alkalommal hirdet pályázatot a Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk. A pályázat témái: A kuratórium és a szakmai bizottság elnöke négy nagy …Erasmus: Oktatói mobilitás pályázati felhívás

Oktatói mobilitás pályázati felhívás Az Erasmus oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a küldő egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi (partner) intézményben oktatási tevékenységet folytatnak egy néhány naptól néhány hétig terjedő időtartamban. A tevékenység – azon túlmenően, hogy elősegíti az oktató személyes és szakmai fejlődését – tovább mélyíti a partner intézménnyel való együttműködést, ami mindkét intézmény …Erasmus: Személyzeti mobilitási program

Az Semmelweis Egyetem pályázatot ír ki a 2011/2012. tanévi Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitási programban való részvételre A pályázat célja az intézmény adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottainak képzési célú nemzetközi mobilitását támogassa úgy, hogy a kiutazó a mobilitás során az intézmény egésze számára hasznosítható tapasztalatokat szerezzen, jó gyakorlatokat ismerjen meg. Pályázhat oktató is, amennyiben nem oktatási tevékenység …

Összesen: 422 cikk