KÖRLEVÉL

valamennyi intézet/klinika igazgatója, kar dékánja,

tanszékek és egyéb szervezeti egységek vezetői részére

 Tárgy: Pályázati felhívás a 2013-as Huzella Tivadar, illetve a Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj elnyerésére

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

Pályázatot hirdetek a 2013. évi Huzella Tivadar, valamint a 2013. évi Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj elnyerésére. Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm mindkét emlékérem és jutalomdíj érvényben lévő szabályzatát.

Emlékeztetem a pályázókat arra, hogy a Huzella Tivadar emlékérem és jutalomdíj az elméleti orvosbiológiai tudományos tevékenység, a Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj pedig a klinikai kutatási eredmények elismerésére szolgál.

A pályázatoknak tartalmaznia kell – a szabályzatban foglaltakon felül – a tézisszerű összefoglaló címét is illetve a közlemények jegyzékét hivatkozásaikkal együtt az MTMT-ből nyomtatva év szerinti csoportosításban.

Hivatkozva a 2011. október 3-i „Magyar Tudományos Művek Tára kötelező használatáról a Semmelweis Egyetemen” című rektorhelyettesi körlevélre a pályázók figyelmét tisztelettel felhívom arra, hogy a publikációkat és idézettségi adataikat a Magyar Tudományos Művek Tára honlapján (http://www.mtmt.hu) fel kell tölteni és nyilvánossá kell tenni.

Az MTMT feltöltést a pályázó jelezze a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárnak ellenőrzés és hitelesítés végett a titkársági e-mail címére: titkarsag@lib.sote.hu, amelyben a pályázó mellékeli a Huzella-Jendrassik pályázat tudománymetriai mutatók táblázatot. Az ellenőrzés határideje: 10 munkanap. A hitelesítés elkészültéről a könyvtár értesítést küld.

A pályázatok benyújtásának határideje mindkét pályázat esetében:

2013. április 15. (hétfő) 12 óra.

Kérem, hogy a pályázatokat a Rektori Hivatal Tudományos Csoportjához szíveskedjék megküldeni nyomtatott, aláírt formában, elektronikusan pedig egyetlen PDF file-ba összeszerkesztve a tudomanyos.rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu email címre.

Kérem, hogy a pályázati felhívást munkatársaival megismertetni szíveskedjék.

Budapest, 2013. március 8.

Tisztelettel:

Dr. Molnár Mária Judit

Mellékletek (1 fájlban:pdf):

-61/1994-95. (111.30.) ET. számú, illetve a Szenátus 11/2007. (1.25.) számú határozata a Jendrassik Ernőről elnevezett emlékérem és jutalomdíj adományozásának módosított szabályzatáról

– A Semmelweis Egyetem Tanácsának 151/2004. (1.29.) ET. számú, illetve a Szenátus 111/2007. (1.25.) számú határozata a Huzella Tivadarról elnevezett emlékérem és jutalomdíj adományozásának módosított szabályzatáról