Az „Év vese híre”
pályázati felhívás

1. Kiíró: a Magyar Nephrologiai Alapítvány
Lebonyolító: A Magyar Nephrologiai Alapítvány Nemzeti Vese Programjának megbízásából a Transzplantációs Alapítvány

2. A pályázat célja és tárgya:

A Nemzeti Vese Programot 2011. tavaszán, a szakminisztérium erkölcsi támogatásával azzal a céllal hívták életre, hogy a szakmai szervezetek és betegszervezetek munkáját segítve iránymutatást, keretet adjon minden vesével kapcsolatos aktivitásnak, a prevenciótól kezdve a szűrésen és a vesepótló kezeléseken át, egészen a transzplantációig. A program célja egyrészt az edukáció, a lakosság és a betegek információval történő ellátása, másrészt szakmai párbeszéd folytatása, amelynek eredménye egy – a döntéshozók számára is iránymutatást, valódi megoldást jelentő – cselekvési terv megalkotása.

A veseműködés egészséges állapottól való eltérésének korai azonosítása kiemelt fontosságú, és lehetővé teszi, hogy a beteg mielőbb megfelelő kezelésben részesüljön még mielőtt a vesekárosodás megtörténik. A vesebetegségek általában lassan alakulnak ki és az észlelhető komolyabb panaszok, tünetek csak jóval később jelentkeznek, sokszor akkor, amikor a betegnek már visszafordíthatatlan veseelégtelensége van, ami vesepótló kezelést (dialízist), illetve veseátültetést tehet szükségessé.
Sajnos ma Magyarországon nagyon magas az akut dialízisek (utcáról bekerülve azonnal dialízis kezelésre szoruló betegek) száma, mert a betegek maguk sem tudták, hogy az évek óta fennálló, szerteágazó panaszaik mögött veséjük elégtelen működése áll.

A pályázat célja, hogy a kiírás eredményeként olyan média megjelenések szülessenek, amelyek felhívják a magyar társadalom figyelmét a vese védelmére, a vesék összetett és létfontosságú szerepére, a vesebetegségek megelőzésének fontosságára.

Az „Év Vese Híre”-díjjal jutalmazható bármely az írott vagy elektronikus sajtóban, a rádióban vagy a televízióban megjelent magyar nyelvű média megjelenés, függetlenül a megjelenés konkrét helyétől és szerző kilététől, feltéve, hogy az illető hivatásszerűen műveli az újságírást. Nem szempontja a díjazásnak a média megjelenés műfaja és terjedelme.

3. A pályázat jellege: A kiírás nyilvános média pályázat.

A nyilvánosság megteremtése érdekében a Magyar Nephrologiai Alapítvány
– MTI hírben közzéteszi a pályázati felhívását
– A Nemzeti Vese Program honlapján – www.vesebetegseg.hu – közzéteszi a pályázati felhívást

4. A pályázat értékelése és díjazása

Az értékelést a Magyar Nephrológiai Alapítvány kuratóriuma az alábbi szempontok alapján végzi:
Kiemelt szempontok:
– Mennyire elmélyült egészségügyi ismeretekről árulkodik a média megjelenés?
– Mennyire naprakész az anyag?
– Mennyire hangsúlyozza a média megjelenésben a szerző a vesebetegség korai felismerésének fontosságát, az elhízás, a cukorbetegség és a magas vérnyomás fokozott kockázatát?
– Milyen gyakran dolgozza fel a szerző vesebetegséggel kapcsolatos témát?
– A szerző vesebetegséggel kapcsolatos anyagai hány embert érnek el?

A Kuratórium 1 díj odaítéléséről dönt: a pályázat győztese bruttó 100 000 Ft honoráriumot kap.

5. A jelentkezés feltételei:

– A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá vállalja a felelősséget, hogy az általa benyújtott pályamű nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát.
– Csak az a pályázat számít érvényesnek, amely a meghirdetett határidőn belül beérkezik.
– A pályázó elfogadja, hogy a kiíró csak a bíráló bizottság által elbírált nyertes pályázatot díjazza, a többi pályázatot benyújtók részére pályadíjat nem biztosít.
– A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírás feltételeit és a bíráló bizottság döntését. A bíráló bizottság döntésével kapcsolatban reklamációra nincs lehetőség.

6. A pályázat menete

– A pályázati kiírás megtalálható a www.vesebetegseg.hu honlap “Vese Világnap” menüpontjában
– A pályaműveket vagy postai úton kell eljuttatni a Transzplantációs Alapítvány (1138 Budapest, Váci út 184.) címére, vagy digitális formában, csatolmányként elküldeni a palyazat@nemzetiveseprogram.hu címre. A borítékra kérjük ráírni, illetve az email tárgy megjelölésében feltüntetni: „Nemzeti Vese Program Év Vese Híre Pályázat”.
– A nyilvános meghirdetést követően magyar nyelvű pályázatot bármely természetes vagy nevében más természetes vagy jogi személy beadhat. A pályázatoknak tartalmaznia kell a következő információkat:
• A pályázó neve
• A pályázó elérhetősége (mobiltelefon, e-mail, esetleges saját honlap, blog)
• A pályázó anyagot megjelentető sajtóorgánum pár mondatos bemutatása
• A pályázat beadó által jellemzőnek tartott adatok, melyeken keresztül az értékelők fel tudják mérni:
– A pályázó által készített anyag naprakészségét
– A megjelenéssel hány főt érnek el

7. A pályázat időrendje

A pályázatra jelölt média megjelenés beadási határideje 2013. október 1.
A Magyar Nephrologiai Alapítvány a pályázat eredményét a Szervdonációs és Transzplantációs Európa Napon hirdeti ki 2013. október 12-én.

Kapcsolat:
Böcskei Virág / Nemzeti Vese Program programfelelős

E-mail: palyazat@nemzetiveseprogram.hu
www.vesebetegseg.hu

További információk, kérdések, és letölthető anyagok: www.vesebetegseg.hu oldalon