Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás
Összesen: 419 cikk


DAAD ösztöndíjak németországi továbbtanuláshoz és kutatáshoz

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) a magyar hallgatóknak, diplomásoknak és kutatóknak valamint tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, egyetemi oktatóknak és kutatóknak minden évben németországi tanulmányi és kutatói ösztöndíjakat kínál. A 2012/2013-es tanévben Magyarországon körülbelül 140 ösztöndíjat ítélt meg a DAAD a következő programokban. A 2013/2014 tanévre a pályázati határidő 2012. november 15. (Kivétel: A „Graduális ösztöndíj …HUNGARIAN MEDICAL ASSOCIATION OF AMERICA INC. ANNOUNCEMENT Senior Medical Student Program in the USA The State University of New York, School of Medicine and Biomedical Sciences at BUFFALO (SUNYAB) and The State University of New York, Upstate Medical University at SYRACUSE entered into an agreement with the four Hungarian universities that teach medicine to provide …PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntetés díjainak elnyerésére

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpont, Sporttelep pályázatot hirdet a „Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntetés díjainak elnyerésére. I. Pályázatot nyújthatnak be: 1. a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagozatos, graduális képzésben részt vevő hallgatói, 2. tanulmányi átlageredményük a pályázást megelőző két szemeszterben 4.00-nél magasabb, 3. fegyelmi büntetésük nem volt, illetve annak hatálya alatt nem állnak, …PÁLYÁZATI FELHÍVÁS V. és VI. ÉVES ÁOK HALLGATÓK RÉSZÉRE az USA-BAN, A UNIVERSITY OF CALIFORNIA –DAVIS SCHOOL OF MEDICINE-N ELTÖLTENDŐ MAX. 12 HETES KLINIKAI GYAKORLATRA 2 FŐ RÉSZÉRE Időpont: 2013. tavasza A fogadó fél az alábbiakat biztosítja: – utazási költség (oda-vissza útra) – szállás és ellátás az egyetem campus-án – költőpénz – egészségbiztosítás Az oktatási …BÜFÉ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllői út 26.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő Budapest VIII. kerület Tömő u. 35-41. szám alatti Balassa János Kollégium épületében lévő, 48 m2 alapterületű büfé üzemeltetésére, 2012. októberétől, 3 év határozott időtartamra. A Pályázati dokumentáció …Az Év Fiatal Sportmenedzser Hallgatója Díj

A Magyar Sportmenedzsment Társaság elnöksége, a SE Testnevelési és Sporttudományi Kar Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék meghirdeti a 2012. Év Fiatal Sportmenedzser Hallgatója Díj országos pályázatát. Javaslatokat tehetnek, civil szervezetek, intézmények, egyéb szervezetek, magán személyek, közösségek, amelyek, akik a sport értékeit menedzselik a népegészségügyben, valamint a verseny és minőségi sport ágazati feladataiban. 1. A pályázat célja: …FELHÍVÁS a köztársasági ösztöndíj 2012/2013. tanévi pályázatára

Az emberi erőforrás miniszter a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 104. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 24.§-ban foglaltak szerint a 2012/2013-es tanévre szóló pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar nappali tagozatos államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi …Elindult a Nemzeti Kiválóság Program

Elindult a “TÁMOP 4.2.4-A/1 Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” és a hozzá kapcsolódó konvergencia program (A2). A kiemelt projekt célja a kimagasló tehetségű hallgatók és a kiváló oktató-kutatók támogatása, illetve ezen keresztül a hazai kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzése és a felsőoktatás minőségének javítása. A …A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége 7/2012.06.21. sz. határozatával döntött Szinapszis c. hallgatói lap főszerkesztői feladatainak ellátására meghirdetett pályázatáról. A pályázat alapján a főszerkesztői feladatok ellátása 2012. szeptember 1-től kezdődően 2 évre történik, a pályázat benyújtásának határideje 2012. július 31. 15:00 óra. A pályázatot személyesen kell benyújtani, mellékleteivel együtt a NET Hallgatói Centrum 3. sz. …H I R D E T M É N Y A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA ÉS A MAGYAR ONKOLOGUSOK TÁRSASÁGA KROMPECHER ÖDÖN 2012. évi pályamunka díjazására 150.000.- Ft pályadíjat tűz ki az orvostanhallgatók és a fogorvostan hallgatók számára. A pályamunka címe: „A digitális patológia alkalmazásának lehetőségei a XXI. sz-i betegellátásban” A pályamunka terjedelme az irodalommal és …Magyarországi kutatói ösztöndíjak

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére. Az ösztöndíjprogram senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külhoni kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével. Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott …Megjelentek a Nemzeti Kiválóság Program első ösztöndíj felhívásai

Nemzetközi színvonalú támogatást biztosító ösztöndíj rendszer épül ki a „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” keretében. A programhoz kapcsolódóan a napokban jelentek meg az első ösztöndíj felhívások. A Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj magyar állampolgárságú doktorjelölteknek nyújt 12 havi támogatást, akik aktív kutató tevékenységet végeznek …BÜFÉ PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

A Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Üllöi út 26.), (továbbiakban Ajánlatkérő) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő, 1085 Budapest, Baross utca 27. szám alatt az, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika épület alagsorában lévő 50 m2 büfé üzemeltetésére 2012.07.30-tól, legfeljebb 24 hónap határozott időre. …

 

A „Dr. Rácz István Alapítvány” pályázati felhívása

Pályázati felhívás A „Dr. Rácz István Alapítvány” pályázatot hirdet PhD hallgatók, ill. három éven belül PhD fokozatukat elnyert gyógyszerész szakemberek számára. Dr. Rácz István professzor emlékére létrehozott magánalapítvány – elsősorban – gyógyszerész PhD hallgatók munkájának segítésére pénzjutalmat ajánl fel, melyet pályázat alapján lehet elnyerni. A pályázat feltétele: 1. PhD fokozat megszerzésére irányuló tevékenység, vagy 3 …Jelentkezési felhívás: Semmelweis Egyetem Doktori Iskola

A Semmelweis Egyetem felvételt hirdet a Doktori Iskolában folytatott nappali – ösztöndíjas – vagy levelező képzés szerinti tanulmányokra a 2012/2013. tanévtől induló képzési időre az orvostudomány és társadalomtudomány területén akkreditált doktori iskolákba (elméleti orvostudomány, klinikai orvostudomány; gyógyszertudomány; egészségtudomány; biológiai tudományok, sporttudomány, szociológiai tudományok). A doktori képzésre egyetemi végzettséggel rendelkezők vagy olyan egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, akik …A 2012. március 12-én meghirdetett, “ Pályázati felhívás a 2012. évi Huzella Tivadar, Jendrassik Ernő, Semmelweis Ignác, Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj elnyerése ; valamint a 2013. évi Semmelweis Symposium megrendezésére” tárgyú leveléhez Kellermayer Miklós, tudományos rektorhelyettes alábbi kiegészítést teszi: Hivatkozva a 2011. október 3-i „Magyar Tudományos Művek Tára kötelező használatáról a Semmelweis Egyetemen” című rektorhelyettesi körlevélre a Huzella Tivadar, Jendrassik Ernő és Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj pályázók figyelmét tisztelettel felhívom …Irány Groningen!

Két pályázati lehetőséget ajánlunk a hallgatók figyelmébe, mindkettővel Groningenbe lehet kijutni. Europe Exchange Program Europe Exchange Program is a week organized in Groningen from Tuesday until Tuesday for students from sport universities around Europe. This week will be about collecting, sharing and discovering international sport development. You will get to know other students in a …A Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdetett a XXXIII. Students` Scientific Conference at Jessenius Faculty of Medicine of Comenius University konferencián való részvételre 2 fő részére. A konferencia időpontja: 2012. május 9. A nyertesek számára a szállás és étkezés költségeit vendéglátónk fedezi, a kiutazás költségeit egyetemünk biztosítja. Pályázati feltételek: aktív hallgatói jogviszony a Semmelweis …HMAA FÜRED 2012 KONFERENCIA

MULTIDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA – KIEMELT TÉMÁINK: – A NŐI KARDIOVASZKULÁRIS BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE – ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG OKTATÁS, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS, EPIGENETIKA – AGYI BETEGSÉGEK ÉS RADIOLÓGIAI KÉPALKOTÁSUK Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt arról, hogy az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) Magyar Tagozata a 2011-ben megrendezett konferenciájának ismételt sikerén felbuzdulva 2012-ben ismét megszervezi a balatonfüredi konferenciát. Az Amerikai Magyar Orvosszövetség …Ismét indul a verseny a “Semmelweis Egyetem Bora” címért

Immár harmadik éve hirdeti meg országos borversenyét a Semmelweis Egyetem, és akárcsak az előző években, ezúttal is a tehetséges, minőség iránt elkötelezett, fiatal – 45 éven aluli – magyar borászoknak kíván megjelenési, megmérettetési lehetőséget biztosítani. Az évszázados hagyományokkal és hírnévvel rendelkező tudományos intézmény feladatának érzi a magyar borkultúra, és ezen belül a fiatal magyar borászok …SEMMELWEIS EGYETEM BORA – ORSZÁGOS BORVERSENY 2012

2012-ben immár harmadik alkalommal hirdeti meg országos borversenyét a Semmelweis Egyetem. A nevezési határidő: 2012. április 18. A nyertes borokat egy éven keresztül, a 2013 tavaszán megrendezésre kerülő borverseny eredményének kihirdetéséig, az Egyetem és Intézményei rendezvényein szolgálják fel, valamint reprezentációs célokra kerülnek felhasználásra. A bírálat során elért pontszámok alapján a nevezett borok jogosultak egy éven …L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a Tudományért

A L’ORÉAL Magyarország és a Magyar UNESCO Bizottság – a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért – útján, a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével – idén már tizedik alkalommal hirdeti meg ösztöndíjpályázatát a nemzetközi L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE program szellemében, 2012. évre.   PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – 2012 L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj: a Nőkért és a …


Összesen: 419 cikk