KÖRLEVÉL

 valamennyi intézet/klinika igazgatója, kar dékánja, tanszékek és egyéb szervezeti egységek vezetői részére

 Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

 Pályázatot hirdetek a 2014. évi Semmelweis Symposium megrendezési jogára.

 A nemzetközi Semmelweis Symposium minden évben az egyetemi tudományos közélet javaslataialapján kerül megrendezésre.

Kérem ezért részletesen kidolgozott pályázatok benyújtását. A rendezvény 2-3 napot vehet igénybe, és az adott tématerület prominens hazai és nemzetközi képviselőinek felkért előadásait foglalja magában, igény szerint poszter bemutatóval kiegészítve.

A Symposium hivatalos nyelve angol.

A javasolt időpont 2014. november eleje, csatlakozva a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozathoz és a Dies Academicus egyetemi ünnepélyhez.

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó önéletrajzát,
– a pályázó publikációs jegyzékét,
– a tervezett symposium rövid, maximum 1 oldalas leírását, különös tekintettel annak

nemzetközi jellegére, az egyetem életében betöltött jelentőségére

A Symposium költségeit szponzori és pályázati támogatásból kell fedezni. Az Egyetem szükség esetén limitált költségtérítést tud biztosítani (az egyetem nevére szóló számla ellenében) a rendezvény megvalósításához. Kívánatos, hogy a részvétel az egyetemi dolgozók és hallgatók számára díjmentes legyen.

 A pályázatokat az Egyetemi Tudományos Tanács fogja értékelni, és kiválasztani azt a tématervet, amely leginkább biztosítja az eddig megrendezett Semmelweis Symposiumok színvonalbeli folytonosságát, és legjobban elősegíti a Semmelweis Egyetem rangjának emelését.

A pályázatok benyújtási határideje:

2013. április 15. (hétfő) 12. óra.

Kérem, hogy a pályázatokat a Rektori Hivatal Tudományos Csoportjához szíveskedjék megküldeni nyomtatott, aláírt formában, elektronikusan pedig egyetlen PDF file-ba összeszerkesztve a tudomanyos.rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu email címre.

Kérem, hogy a felhívást munkatársaival megismertetni szíveskedjék.

Budapest, 2013. március 6.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
Molnár Mária Judit
tudományos rektorhelyettes