KÖRLEVÉL

valamennyi intézet/klinika igazgatója, kar dékánja,

tanszékek és egyéb szervezeti egységek vezetői részére

Tárgy: Pályázati felhívás a 2013-as Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj elnyerésére

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

Pályázatot hirdetek a 2013. évi Hugonnai Vilma emlékérem és jutalomdíj elnyerésére. Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm a 100/2010. (XI. 25.) számú alapító szenátusi határozatot.

Emlékeztetem a pályázókat arra, hogy a Hugonnai Vilma díj alapításáról a Semmelweis Egyetem Szenátusa a 100/2010 (XI. 25) számú határozatával döntött a fiatal női orvosok-kutatók elismerésére, az utánpótlás nevelés érdekében.

Pályázati feltételek:

– 45 év alatti életkor

– nem:

– PhD fokozat

– gyakorló orvos esetén szakorvosi képesítés

– legalább 5 éves aktív, a Semmelweis Egyetemen eltöltött munkaviszony

– egy speciális szakterületen végzett kiemelkedő tevékenység

– aktív részvétel az egyetemi oktatásban

A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajz

– az adott szakterület 2 elismert hazai képviselőjének írásos ajánlása (ezek egyike lehetőleg az adott tanszék vezetőjétől)

– a közlemények jegyzéke hivatkozásaikkal együtt az MTMT-ből nyomtatva év szerinti csoportosításban

– oktatási tevékenység részletes dokumentálása (gyakorlatvezetés, előadástartás, továbbképzés, TDK témavezetés, Ph.D képzés stb.) tanszékvezetői aláírással

– néhány mondatos összefoglalás arról, hogy a pályázó mit tart munkássága legkiemelkedőbb szakmai értékének

Hivatkozva a 2011. október 3-i „Magyar Tudományos Művek Tára kötelező használatáról a Semmelweis Egyetemen” című rektorhelyettesi körlevélre a pályázók figyelmét tisztelettel felhívom arra, hogy a publikációkat és idézettségi adataikat a Magyar Tudományos Művek Tára honlapján (http://www.mtmt.hu) fel kell tölteni és nyilvánossá kell tenni.

Az MTMT feltöltést a pályázó jelezze a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárnak ellenőrzés és hitelesítés végett a titkársági e-mail címére: titkarsag@lib.sote.hu, amelyben a pályázó mellékeli a Hugonnai Vilma pályázat_tudománymetriai mutatók táblázatot. Az ellenőrzés határideje: 10 munkanap. A hitelesítés elkészültéről a könyvtár értesítést küld.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2013. április 15. (hétfő) 12 óra.

Kérem, hogy a pályázatokat a Rektori Hivatal Tudományos Csoportjához szíveskedjék megküldeni nyomtatott, aláírt formában, elektronikusan pedig egyetlen PDF file-ba összeszerkesztve a tudomanyos.rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu email címre.

 Kérem, hogy a pályázati felhívást munkatársaival megismertetni szíveskedjék.

Budapest, 2013. március 8.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Dr. Molnár Mária Judit

Melléklet: 100/2010. (XI. 25.) számú szenátusi határozat