KOPP MÁRIA MÉDIA-DÍJ                                             Budapest, 2012. december 14.

A Semmelweis Egyetem az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére 

KOPP MÁRIA MÉDIA-DÍJAT és KOPP MÁRIA HÍRSZERKESZTŐI-DÍJAT alapított.

Díjak összértéke: bruttó 400.000,- Ft

A díjat azok az újságírók kaphatják, akik a Semmelweis Egyetem tevékenységét és különösen a prevenciós folyamatokat bemutató, egészségügyi és tudományos újságírást, illetve ismeretterjesztést színvonalasan, értékteremtő módon, az orvoslást és egészségügyi kutatást érintő egyéb szempontoknak is megfelelően művelik.

A Kopp Mária Média-díjra pályázni lehet a magyarországi írott, elektronikus vagy hírügynökségi/on-line sajtóban 2012. március 2. és 2013. március 1. között megjelent publikációval, interjúval, riporttal illetve cikksorozattal, riport sorozattal, illetve dokumentumfilmmel.

A Kopp Mária Hírszerkesztői-díjra pályázni lehet a magyarországi rádiók és televíziók hírblokkjaiban elhangzott, vagy híradóiban 2012. március 2. és 2013. március 1. között megjelent anyagokkal.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a cikk vagy műsor megjelenésének időpontját és a média nevét,
  • az alkotó, vagy alkotóközösség nevét, elérhetőségét.

Amennyiben az átküldött anyag nem igazolja egyértelműen a média megjelenést, ellenőrizhető hivatkozást kell erre vonatkozóan feltüntetni.

A nyerteseket külön értesítjük, honlapjainkon közzétesszük.

A zsűri a díjat éves rendszerességgel ítéli oda az arra érdemes újságcikk, televízió- vagy rádióműsor, internetes írás szerzőjének.

Nevezési határidő: a pályázatokat Word formátumban, elektronikus formában, illetve CD-n kérjük elküldeni 2013. március 15-ig az alább címre: hirek@semmelweis-univ.hu vagy Semmelweis Egyetem Kovács Eszter, 1085 BP. Üllői út 26.

A beérkezett pályázatokat szakmai és egyetemi vezetőségből álló bíráló bizottság legkésőbb 2013. május 15-ig bírálja el.

A Díj átadására a 2013. júliusi Semmelweis Napon kerül sor.