Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 22.
390536 Összes oltás
Összesen: 419 cikk


2013. évi Semmelweis Ignác pályázati felhívás

K Ö R L E V É L valamennyi kar dékánja, tanszékek és egyéb szervezeti egységek vezetői részére Tárgy: Felhívás a 2013. évi Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj jelölésére Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr! Pályázatot hirdetek a 2013. évi Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj elnyerésére. A Semmelweis Egyetem Szenátusa az orvostudomány művelésében töretlenül és …KÖRLEVÉL valamennyi intézet/klinika igazgatója, kar dékánja, tanszékek és egyéb szervezeti egységek vezetői részére  Tárgy: Pályázati felhívás a 2013-as Huzella Tivadar, illetve a Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj elnyerésére Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr! Pályázatot hirdetek a 2013. évi Huzella Tivadar, valamint a 2013. évi Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj elnyerésére. Szíves tájékoztatásul mellékelten megküldöm mindkét …Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2014-2015

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság örömmel hirdeti meg a 2014/2015-ös tanévre szóló ösztöndíjait. Fulbright ösztöndíjra azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Amerikai Egyesült Államokban szeretnének továbbtanulni, oktatni vagy kutatni. Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. A pályázatot 2013. május 13-ig kell a Fulbright …Pályázat célja: Az Alapítvány a Magyar Peptid és Fehérjekutatásért Kuratóriuma pályázatot ír ki utazási támogatás, valamint belföldi kutatási ösztöndíj elnyerésére. Támogatható tevékenységek: I. Részleges utazási támogatás, olyan hazai és külföldi konferenciára, amely az Alapítvány nevében megjelölt célokat kívánja támogatni, II. Belföldi kutatási ösztöndíj szervezett doktori (PhD) képzésben résztvevő doktoranduszok számára. Támogatás összege: I. A részleges …Szakértői tanulmányutak egyéni pályázóknak

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Talán már Ön is hallott az Európai Uniónak az Egész életen át tartó tanulás/SZAKÉRTŐI TANULMÁNYUTAK programjáról, mely az oktatás és a szakképzés területén vezetéssel, értékeléssel, továbbképzéssel, tanácsadással foglalkozó szakemberek, illetve az oktatással és képzéssel kapcsolatban álló partnerintézmények (szociális partnerek) munkatársai számára kínál külföldi tanulmányutakat.   Ezúton is szeretném felhívni a figyelmét, …Felhívás a Korányi Frigyes Szakkollégium XVIII. Tudományos Fórumára

A Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégiuma szakmai rendezvénysorozatának keretében 2013. április 18-án és 19-én, immár tizennyolcadik alkalommal rendezi meg a Korányi Frigyes Tudományos Fórumot. A Fórum célja, hogy előadási lehetőséget nyújtson fiatal kutatók, klinikusok, gyógyszerészek és TDK munkában részt vevő hallgatók számára, elősegítve a diszciplínák közötti tudományos kapcsolatfelvételt. A bírálóbizottságok vezetésére nemzetközileg is elismert szaktekintélyeket …A Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány pályázata

Harmadik alkalommal hirdet pályázatot a Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk. A pályázat témái: A kuratórium és a szakmai bizottság elnöke négy nagy témakört …A nyelvtanfolyam időpontja: 2013. augusztus 5-30. A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket: – felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól – 550 € költőpénz, melyből fizetendő a szállás, étkezés, egyéb kiadások Utasbiztosításról ( betegség, baleset, poggyász) a kiutazónak saját magának kell gondoskodni. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: – az űrlapot kitöltve német …A Baráti Kör a fiatalok támogatását tekinti egyik fő célkitűzésének. Ennek a törekvésnek az elérésében külföldön élő kollégáink is segítséget nyújtanak azoknak a fiatal pályakezdő kollégáknak, vagy hallgatóknak, akik segítséget igényelnek, s legalább 1 év óta tagjai a Körnek. Ennek értelmében dr. Balázs Dezső† 2005 (USA) nagylelkű adományából meghirdetjük a “Dr. Balázs Dezső & Walter …Az egyetem Szenátusa az egyetem tehetséges hallgatóinak felkutatására és folyamatos gondozására az egyetem korábbi professzoráról, Kerpel-Fronius Ödönről elnevezett tehetséggondozó programot működtet. A programban az egyetem Kiválósági Listáján szereplő magyar és idegen nyelvű hallgatók közül azok vehetnek részt, akiket az egyetem Tehetséggondozó Tanácsa személyes elbeszélgetés alapján arra méltónak tart. Az egyetem Kiválósági Listájára tanulmányi, tudományos és …Svájci akadémiai csereprogram és kutatási ösztöndíj

A pályázat célja: A Svájci Ösztöndíj Alap a magyar tudósok részére meghirdetett svájci akadémiai csereprogramok, kutatási ösztöndíjak (6-24 hónap), vagy rövid távú (5 nap) kutatási célú látogatások lebonyolítását támogatja. Pályázók köre: – kutatók, – oktatók, – PhD/DLA hallgatók A SCIEX-NMS Csereprogram jelen pályázati felhívására a szlovák, lett, litván és észt kutatók mellett fiatal magyar kutatók …Nemzeti Kiválóság Program

A Balassi Intézet a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” és a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program”című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április …Saitama pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés értelmében két magyar, IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában nyári gyakorlatot végezhet Japánban. A fogadó egyetem átvállalja a magyar hallgatók teljes útiköltségét, szállást és napi háromszori étkezést biztosít. A gyakorlati idő hétköznap reggel 8 órától délután 5 óráig tart. Viszonzásul …IMI 8th Call 2012

Key research: – Infectious diseases (correlated to the area of interest: Disease Drug Efficacy) – Pharmacogenetics and Taxonomy of Human Diseases (correlated to the area of interests: Patient, Diseases, Knowledge) – Stem Cells for Drug Development and Toxicity Screening (correlated to the area of interests: tools) Who can apply: – large biopharmaceutical companies that are …Pályázati felhívás: KOPP MÁRIA MÉDIA-DÍJ

KOPP MÁRIA MÉDIA-DÍJ                                             Budapest, 2012. december 14. A Semmelweis Egyetem az egészségügyet és az egészségtudományt érintő újságírás, hírközlés és tájékoztatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére  KOPP MÁRIA MÉDIA-DÍJAT és KOPP MÁRIA HÍRSZERKESZTŐI-DÍJAT alapított. Díjak összértéke: bruttó 400.000,- Ft A díjat azok az újságírók kaphatják, akik a Semmelweis Egyetem tevékenységét és különösen a prevenciós folyamatokat bemutató, egészségügyi …

  

Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakorvosjelöltek Méhes Károly ÖSZTÖNDÍJA

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet Általános Orvosi Diplomával Rendelkezők Számára „Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakorvosjelöltek Méhes Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA” A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. (VII. 18.) Korm. határozat 1.a)-b) pontjaiban foglaltakkal összhangban a Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakorvosjelöltek Méhes Károly …Emelt összegű ösztöndíj a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölteknek

Összesen 624 millió forint pályázható az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által most közzétett ösztöndíj-programokban, melyek célja, hogy javítsa a fiatal orvostanhallgatók és gyógyszerészhallgatók anyagi körülményeit, motiválva ezzel őket az itthon és a pályán maradásra. A rendelkezésre álló forrás 500 fiatal támogatását teszi lehetővé. A szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, a szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly Ösztöndíja mellett idén …Pályázók köre: Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: jellemzően 40 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató ígéretes fiatal kutatók; Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 35-40 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. Mindkét kategóriában egyaránt lehet pályázni akadémiai intézményekbe és hazai …Magiszter Pályázat belső vegyszerpályázata, 2012

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr! A Magiszter Projekt (TÁMOP-4.2.2.B-10/B-10/1-2010-0013) alapvető célja az Egyetem hallgatóinak, doktoranduszainak támogatása, tudományos karrierjük segítése. Így a projekt kiemelt eleme a Meritokrácia Program, mely támogatást nyújt az Egyetem hallgatói, doktoranduszai számára konferencián, képzésen való részvételre, kutatáshoz szükséges vegyszer, fogyóeszköz vásárlásra. A Program célja, hogy ösztönözze Intézményünk hallgatóit az Egyetem tudományos …Campus Hungary Pályázat

A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a „Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program” című projektek keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. január 15. és augusztus 31. között megvalósítható Szakmai Gyakorlati képzésre és Rövid Tanulmányutak megvalósítására. Ki pályázhat? …Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet az „Út a felsőoktatásba – Esélyteremtő Ösztöndíj- és Önköltségtámogatási program” címen (pályázat kódja: ÚTR-ÚF-12) Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének támogatása. Az ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra első …Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közzéteszi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának dokumentumait. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizál. …

Összesen: 419 cikk