K Ö R L E V É L

valamennyi kar dékánja, tanszékek és egyéb szervezeti egységek vezetői részére

Tárgy: Felhívás a 2013. évi Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj jelölésére

Tisztelt Professzor Asszony! Tisztelt Professzor Úr!

Pályázatot hirdetek a 2013. évi Semmelweis Ignác emlékérem és jutalomdíj elnyerésére.

A Semmelweis Egyetem Szenátusa az orvostudomány művelésében töretlenül és kimagasló eredménnyel tevékenykedő személy jutalmazására Semmelweis Ignácról elnevezett emlékérmet és jutalomdíjat alapított. A jutalomdíjra jelölés során először a kari Tudományos Bizottságok tesznek indoklással ellátott javaslatot, melyet az Egyetemi Tudományos Tanács véleményez, majd javaslatát a Szenátus elé terjeszti állásfoglalás céljából.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a jelölésnek tartalmaznia kell- a szabályzatban foglaltakon felül- a jelölt szakmai önéletrajzát, a teljes publikációs jegyzékét, valamint a téziseinek összefoglaló címét is.

A jelölt ajánlásának beadási határideje: 2013. április 15. (hétfő) 12.00

Kérem, hogy a jelöléseket a Rektori Hivatal Tudományos Csoportjához szíveskedjék megküldeni nyomtatott, aláírt formában, elektronikusan pedig egyetlen PDF file-ba összeszerkesztve a tudomanyos.rektorhelyettes@semmelweis-univ.hu email címre.

Budapest, 2013. március 4.

Tisztelettel:

Dr. Molnár Mária Judit

Melléklet: a Semmelweis Ignácról elnevezett emlékérem és jutalomdíj adományozásának szabályzata