Harmadik alkalommal hirdet pályázatot a Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány. Az alapítvány célja, olyan orvosok és orvostanhallgatók díjazása, akik kimagasló szakmai tudásukkal, méltón viszik tovább dr. Regöly-Mérei János munkásságát és ápolják emlékét. A pályázat díjazottjait anyagilag, erkölcsileg és szakmailag is támogatni kívánjuk.

A pályázat témái:
A kuratórium és a szakmai bizottság elnöke négy nagy témakört határozott meg, amelyből szabadon választhat a pályázó.

1. Képalkotó eljárások a sebészetben és nőgyógyászatban.
2. Májpótló kezelések. Máj sebészet és máj transzplantáció.
3. Minimál-invazív sebészet.
4. Molekuláris prognosztikai markerek a gasztroenterológiai daganatok sebészetében.

A pályázat formája: tudományos közlemény elvárásainak megfelelően megírt kézirat. A pályamű terjedelme –mellékletekkel együtt – ne lépje túl a 25 oldalt.

A pályázat kéziratának formai követelményei
A kéziratokkal kapcsolatos általános követelményként a „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” (International Committee of Medical Journal Editors. N. Engl. J. Med., 1997, 336, 309–315., friss elektronikus változat: http://www.ICMJE.org) előírásai érvényesek.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy
1. a dolgozatot korábban nem publikálták,
2. a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció (1975, revízió 2008) előírásait,
3. a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek,
4. a laboratóriumi állatkísérleteknél a vonatkozó szabályzatokat figyelembe vették.

A kéziratnak a következőket kell tartalmaznia:
– címoldal (dolgozat címe, szerző, munkahely)
– magyar összefoglalás, kulcsszavak. Az Index Medicusban használt kulcsszavakat kell alkalmazni (maximum 3–5), ha ilyen nincs (pl. új gyógyszer esetén), akkor az Index Medicus alapelvei az irányadók.
– angol nyelvű összefoglalás (angol címmel), keywords,
– rövidítések jegyzéke (ha van),
– szöveg (nem több mint 25 oldal 12-es betűmérettel, dupla sorközzel),
– irodalomjegyzék,
– táblázatok (számozva külön lapokon, címmel ellátva),
– ábrajegyzék,
– ábrák. A fotók mérete lehetőleg 8,5 vagy 17,5 cm széles legyen. Korábban már publikált ábra csak a szerző és a kiadó engedélyével szerepelhet.

A kézirat világos szerkesztése különösen fontos. A szöveges rész Bevezetés, Módszer, Eredmények és Megbeszélés részekre tagolódik. A Bevezetésben ki kell térni arra is, hogy köti-e a pályázót személyes emlék vagy egyéb kapcsolat Regöly-Mérei János professzorhoz, továbbá le kell írni a témaválasztás kapcsolódását az Alapítvány névadójának korábbi tudományos munkásságához.

Az oldalszámozást a címoldaltól kezdve folyamatosan kell megadni. Az egyes felsorolt tételeket külön lapon kell kezdeni. A hivatkozásokat a szövegbeli megjelenés sorrendjében, a számokat szögletes zárójelben kell megadni. Magyar nyelvű hivatkozás esetén a címet angolul is meg kell adni. A folyóiratok nevének nemzetközi rövidítését kell használni. A kézirat szövegében az utalás az adott tétel számának szögletes zárójelben való megadásával történjék.

Írásmód. A köznyelvben meghonosodott idegen szavak írhatók a magyar helyesírás szerint, egyébként a szakkifejezések helyesírásánál az Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992) által ajánlott írásmód követendő.

A Regöly Alapítvány szakmai bizottsága és a kuratóriuma ajánlása után, az Orvosi Hetilap Szerkesztősége vállalja, hogy a szakmai kritériumoknak kiemelkedően megfelelő pályázatok megjelenhetnek az Orvosi Hetilapban.

A pályamunkák benyújtási határideje: 2013. április 15.

A Regöly Alapítványról minden fontos információ megtalálható a www.regolyalapitvany.hu internetes oldalon.

Pályázati feltétel:

A pályázó magyar állampolgárságú, orvos, vagy orvostanhallgató legyen. Pályázó csak olyan személy lehet, aki 2013. december 31.-ig nem tölti be a 40. életévét.

A díjazottak kategóriái:
A kuratórium két kategóriában hirdet pályázatot. Mindkét kategóriában az első és a második helyezetett jutalmazhatja a kuratórium.

1. orvos kategória
2. orvostanhallgató kategória

A pályázat díja:
Az első helyezett orvos 300 ezer forint, a második helyezett 200 ezer forint pénzdíjat kap. Az első helyezett orvostanhallgató 150 ezer forint, a második helyezett 100 ezer forint díjazásban részesül.

További díjazások:
A Regöly Alapítvány díjkiosztó ünnepségén a kategóriák nyertesei mellett különdíjak átadására is sor kerül, amelyeket az Akadémiai Kiadó és a Semmelweis Kiadó ajánlott fel. Ezen kívül, a legérdemesebb pályázatíró részt vehet különböző szakmai konferenciákon, mint a Magyar Sebész Társaság, a Fiatal Sebész Szekció, a Magyar Szülészeti Nőgyógyászati Ultrahang Társaság, a Magyar Minimál Invazív Sebészeti Társaság kongresszusai, valamint az Endokrin Továbbképző Konferencián. A szakmai konferenciákon a kuratórium és a szakmai bizottság által kijelölt pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy pályamunkájukat előadás formában bemutassák.

A Kuratórium kéri, hogy a pályázó a pályaművét elektronikus formában adja be.

A pályázat beadásának módja:
A pályázatokat elektronikus úton, PDF formátumban várjuk a www.regolyalapitvany.hu címen, a nyitólapon található Pályázat benyújtása gombra kattintva 2013. február 15-től folyamatosan, de legkésőbb 2013. április 15-én, éjfélig. A határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat az Alapítványnak nem áll módjában befogadni. A pályázat beérkezésének megtörténtéről a pályázót – a megadott e-mail címen – értesítjük. Kérjük, hogy amennyiben nem kapna értesítést, vegye fel a kapcsolatot a Kuratóriummal az info@regolyalapitvany.hu e-mail címen. A pályázatok benyújtását követően azok módosítása nem lehetséges.

A pályaműveket a magyar orvostársadalom legelismertebb orvosprofesszorai bírálják el.

A Regöly Alapítvány ünnepélyes díjátadására 2013. június végén a Semmelweis Egyetem dísztermében kerül sor.

Központi e-mail cím: info@regolyalapitvany.hu
További információk: www.regolyalapitvany.hu
Elérhetőségünk: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Tömb, II. számú Sebészeti Klinika.
Cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.

Professzor dr. Regöly-Mérei János Alapítvány Kuratóriuma