Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás
Összesen: 118 cikk
 

A 2015. évi OTDK és TDK-konferencia díjazottjai

A 2015. évi OTDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből (a korábbi Anatómiai Intézetből): Lékó András: 2015. évi OTDK: I. helyezett – oklevél (pdf) A 2015. évi TDK-konferencia díjazottjai Intézetünkből (a korábbi Anatómiai Intézetből): I. díj Durst Máté SE ÁOK VI. OTDK jelölt – Témavezető: Dr. Tóth Zsuzsanna II. díj Gerecsei László István SE ÁOK V. OTDK javasolt  –  Témavezető: Dr. Ádám Ágota Lékó …A 2016. évi TDK-konferencia szereplői és díjazottjai

A 2016. évi TDK-konferencia szereplői és díjazottjai Intézetünkből (a korábbi Anatómiai Intézetből): Marton Viktória SE FOK IV., Bóta Cynthia SE FOK IV. – első díj, OTDK jelölt – Fogorvostudományok szekció – Témavezetők: Dr. Gerber Gábor, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Dr. Csizmadia Dániel, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Tóth András Sebestyén SE ÁOK V., Balogh …A 2017. évi TDK-konferencia díjnyertes előadói

A 2017. évi TDK-konferencia díjnyertes előadói Intézetünkből: Kator Viktória SE ÁOK VI. – Az orrporcok extracelluláris szerkezetének fény – és elektronmikroszkópos vizsgálat – műtéttechnikai megfontolások – Témavezetők: Dr. Rezek Ödön klinikai főorvos, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Dr. Nemeskéri Ágnes egyetemi docens, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet – I. díj, OTDK jelölt Keller Dávid SE ÁOK …A 2018. évi TDK-konferencia díjnyertes előadói

A 2018. évi TDK-konferencia díjnyertes előadói Intézetünkből: Anatómia, fejlődéstan III. díj Kovács Tamás ELTE TTK IV.: Hemopoietikus nyúlványos sejtek a bélidegrendszer ganglionjaiban. Témavezetők: Dr. Nagy Nándor, Dr. Dóra Dávid – Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Ocskay Klementina SE ÁOK V.: Nesfatin-1/NUCB2 expresszió a fejlõdés során és a necdin-NUCB2 interakció morfológiai alapjai. Témavezető: Dr. Tóth Zsuzsanna …A koponya csatornái

a) A koponya csatornái (térségek szerint felsorolva, pdf-ben) b) A koponya csontos összeköttetései (abc-rendben) alább: Powered by Dr. Finta Zoltán NY͍LÁS NEVE: HONNAN: HOVA: BENNE HALAD: Antrum mastoideum Cellulae mastoideae Cavum tympani (paries post.) —– (szellőzés) Apertura piriformis Cavum nasi arc —– (levegő‘) Apertura sinus sphenoidalis Sinus sphenoidalis Recessus sphenoethmoidalis —– (szellőzés) Aquaeductus vestibuli Vestibulum (belső fĂźl) Apertura …A korábbi ÁOK szigorlati szövettani metszetek képei – lista

A korábbi (2018 előtti) szigorlati szövettani metszetekről készített, nagyrészt lupe-nagyítású felvételek   Preparatum Preparat Specimen   1. Sarjszövet Granulationsgewebe Scar tissue 1. 2. Zsírsejtek Fettzellen Fat cells 2. 3. Vérkenet Blutausstrich Blood smear 3. 4. Hyalin porc Hyalinknorpel Hyaline cartilage 4. 5. Rostos porc Faserknorpel Fibrocartilage 5. 6. Inszövet Sehne Tendon 6. 7. Csontszövet Knochengewebe Bone 7. 8. Csontszövet Knochengewebe Bone 8. 9. Chondralis csontosodás Chondrale …A Mihálkovics Alapítvány díjazottjai 2018

A Mihálkovics Alapítvány és az Apáthy István Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos-, és fogorvostan-hallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére.            2018-ban a hattagú pontozó szakmai bizottság és a kuratórium egyhangú döntése alapján, a Mihálkovics Alapítvány egy első, egy második és …A Mihálkovics Alapítvány díjazottjai 2019

A Mihálkovics Alapítvány és az Apáthy István Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos- és fogorvostanhallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére. Ez évben a öttagú pontozó szakmai bizottság és a kuratórium egyhangú döntése alapján, a Mihálkovics Alapítvány egy első, egy-egy megosztott második és egy harmadik díjat ítélt meg a pályázóknak. I. …A tanulmányi verseny díjainak átadása 2005

2005. május 9-én, a FOK és ÁOK II. évesek utolsó előadásán került sor a tanulmányi verseny legjobbjainak ünnepélyes jutalmazására. A sok vizsgakedvezmény  mellett okleveleket és -az első 3 helyezettnek- művészeti albumokat nyújtott át Fehér professzorasszony ill. Csillag professzor. (Az ÁOK-HÖK által szervezett “Hallgatói vélemények” gyűjtése is ekkor történt.)   A FOK II. díjazottjai Az ÁOK …A verseny okleveleinek és díjainak átadása

A csoportképen az ÁOK I. díjazottjai Csillag professzorral

A csoportképen az ÁOK II. díjazottjai Csillag professzrral

 ÁOK I.: videós konzultáció

Egy héttel a demonstráció előtt az első éves ÁOK-s hallgatók (az A-D és E-H csoportok) számára gyakorlásként videóvetítéses konzultációt tartunk makroszkópos anatómiából (fej, nyak, mellkas zsigerei) formalin fixált készítményeken 2019. március 14-én, csütörtökön 17.15-től (kb. 2-2,5 óra időtartamban) az Intézet (földszinti) Lenhossék tantermében.

Dr. Barna JánosÁOK IV.: Orvosi képalkotó eljárások

 Anatómia modul (4 gyakorlat + vizsga) Gyakorlatok az Anatómiai Intézetben (2015 ősze): Az E és F csoportoknak az 1-2-3-4. hét péntek 13.10-14.40 ill. az utolsó gyakorlatuk a 10. hét keddjén (!) 8-9.30 között. A G és H csoportoknak a 2., 4., 6., 8. és 9. hét keddjén reggel 8-9.30 között. Az 5 alkalom közül minden …ÁOK: korábbi szigorlati szövettani metszetek

Korábbi évek információja! Az egyesítés előtti “Anatómiai Intézet”szigorlati szövettani metszetek (nagyrészt lupe-nagyítású) felvételei A korábbi szigorlati szövettani metszetekről készült képek listája (szerv, szövet) Képek letöltése (Power Point 97): 1-78. kép (4,5 MB) és 79-159. kép kép (5 MB) A fotókat készítette: prof. Réthelyi Miklós (2001.) ******************************************************************* Szigorlati szövettani metszetek – változások (korábbi információk; azóta változott!): 2010-ben felülvizsgáltuk a szigorlati metszetsort (Kálmán professzor). Az olyan festéseket, …Apáthy-verseny 2017.

Apáthy István Alapítvány preparátumkészítő versenye Bírálat: 2017. február 27. Az Apáthy István Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdetett a Semmelweis Egyetem hallgatói (I-VI. év), sebész rezidensei és az Egyetem bonctani intézeteiben dolgozó boncmesterek számára színvonalas cadaver-preparációs (1) vagy bonyolult anatómiai viszonyokról készült színes v. fekete-fehér, magas színvonalú grafikai (2) demonstrációs anyag készítésére. A verseny Bíráló Bizottsági tagjai voltak: …Archív: Eumestor

Anatómia szigorlat az ’50-es években Eumestor: “850 anatómiai kérdés-felelet” jegyzet az ’50-es évekből. Kiss Ferencz professzor (intézetigazgató: 1935-1961) anatómia szigorlatainak visszatérő kérdései korabeli módon sokszorosítva; a kérdés-feleletek több fordulata azóta is él az intézeti folklórban… ‘…legendás emberre készültünk fel vizsgáknál, ugyanis Kiss professzornak voltak úgynevezett „force”-kérdései, melyekre kizárólag az általa tanított választ lehetett adni, különben …Az anatómiaszigorlat

Az aktuális szigorlat (2018-tól) új rendszerben zajlik, erről hallgatóinkat tájékoztattuk (számítógépes teszt, szövettani metszetek számítógépen, szervséta). “Az anatómiaszigorlat nagy hagyományokkal rendelkezett intézetünkben. Ez sokat módosult az évtizedek során, míg a vizsga jelenlegi formáját a hatvanas években Szentágothai professzor vezette be. A szigorlatok többségét a tanteremben tartjuk, ahol biztosítani tudjuk a vizsga hagyományos keretét, bizonyos ünnepélyességét …Az első gyakorlatok

Az első bonctermi órák a csonttan és az agy makroszkópia tanulásával telnek. Fotósunk az ÁOK I., EM I. és ED II. éves csoportoknál járt.
I. év:

 

 
II. év:
(Fotó: Kiss József)
 Befejeződtek a május-júniusi vizsgák

A fogorvoshallgatók szigorlata hagyományosan a boncteremben zajlik. A vizsga menete megegyezik az ÁOK-szigorlatéval.
Képeink a június 19-i vizsganap eseményeit mutatják a szigorlat kezdetétől az ünnepélyes eredményhirdetésig.
(Fotó: Dr. Altdorfer)
 Biztonsági szabályok a pótlások idejére

Saját maszkot hozzanak, maszkot adni nem tudunk. Az udvaron várakozva tartsák meg a távolságot. Az épületbe belépni csak hőmérőzés és a kérdőív leadása után lehet. (PCR teszt, akinek kell) A bonctermek felőli oldalajtón és lépcsőházon át érhetik el mindhárom bonctermet. Az épületben csak a gyakorlatuk ideje alatt tartózkodhatnak! Az öltöző szekrényeket NEM lehet használni, csak …Cerebellar Connections

Motto: Qui bene distinguit, bene docet Memorize on tracts: origin, target, laterality, positions, main function, synapses and transmitters (if characteristic). Cerebellar connections  by dr. Mihály Kálmán (based on the handouts of Prof. Réthelyi and Dr. Hajdu, completed with data of Gray’s Anatomy). Afferent pathways: from the vestibular system to the archicerebellum (most ancient) from the spinal …

 

Csonttan demonstrációra készülünk

A csonttan demonstráció előtti napokban hagyományosan igen élénk oktató Múzeumunk forgalma.
Idén TDK-hallgatóink és demonstrátoraink szervezett formában (időbeosztás szerint) segítenek elsőéves hallgatóinknak.
2009. október 6-án fotósunk is körbenézett a Múzeumban.

 
Hasonló képek korábbról:
2008. – 2006.2005.2004.
 
(Fotó: Kiss József)
 
 Csonttan demonstrációra készülünk

A csonttan demonstráció hetében a keddi nap (2005. okt. 4.) volt a legzsúfoltabb konzultációs alkalom a Múzeumban. Ekkor készültek alábbi képeink.
Tavaly ugyanekkor készült képek itt (2004)

 

Összesen: 118 cikk