Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 11.
141228 Összes oltás
13281 Beoltott Semmelweis Polgár

A Mihálkovics Alapítvány és az Apáthy István Alapítvány minden évben pályázatot hirdet orvos- és fogorvostanhallgatóknak az anatómia, valamint a fogorvostudomány elméleti tárgyköréből írandó tudományos dolgozat, illetve az Anatómiai Múzeum részére az oktatást elősegítő preparátumok készítésére.

Ez évben a öttagú pontozó szakmai bizottság és a kuratórium egyhangú döntése alapján, a Mihálkovics Alapítvány egy első, egy-egy megosztott második és egy harmadik díjat ítélt meg a pályázóknak.

I. díjat kap: Móri Szabolcs (ÁOK II. évfolyam)

„A truncus coeliacus ágrendszere a májkapuban, különös tekintettel a ductus choledochus artériás ellátására”című munkája.

Megosztott

II. díjat kap: Horváth Ákos (ÁOK II. évfolyam)

„Az articulatio coxae vérellátása, különös tekintettel az artéria capitis femorisra” című munkája.

Weisz Erik (ÁOK II. évfolyam)

„A kismedence nyirokelvezetése, különös tekintettel a nodi lymphoidei lumbalesre”

III. díjat kap: Fábián Bálint (ÁOK IV. évfolyam)

„A jobb szívfél és a kisvérkör anatómiai viszonyai, különös tekintettel a vasa publica ágrendszerére című munkája.

Gratulálunk a nyerteseknek és segítő tanáraiknak: Dr. Baksa Gábornak, Dr. Ruttkay Tamásnak, Dr. Patonay Lajosnak és Székely Rékának.

Budapest, 2019. március 4.


Kapcsolódó oldalak: a pályázat és a korábbi évek díjazottjai (2001-től)

Képek az idei bírálatról:

 

A Mihálkovics és az Apáthy Alapítványok képviselői és idei díjazottjai (egyetemi március 15-i ünnepség)