I. helyezett:

  • Kugler Szilvia ÁOK VI. – A humán extracardialis ingervezető rendszer mikroszkópos morfológiája és immuhisztokémiai karakterizálása – Témavezetők: Dr. Nemeskéri Ágnes, dr. Nagy Nándor
  • Zahola Péter ÁOK VI. – A secretagogin kalciumkötő fehérje szerepe az emlősök agytörzsében – Témavezető: Dr. Alpár Alán

II. helyezett:

  • Hudák Mária Anna ÁOK V. – Gliózis vizsgálata humán organotipikus retinatenyészetben – Témavezető: Dr. Szabó Arnold

III. helyezett:

  • Sipos Lili FOK IV. – Az arckoponya klinikai anatómiája a legújabb képalkotó eljárások tükrében: Canalis incisivus mandibulae – Témavezető: Dr. Altdorfer Károly

Rektori dicséretben részesült:

  • Laczkó Katalin ÁOK V. – Fotoreceptorok morfológiai elemzése humán organotipikus retinatenyészetekben – Témavezető: Dr. Szabó Arnold