Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Kedves leendő Demonstrátorok!

Demonstrátor segítsége az oktatásban

Az Anatómiai Intézet szeretettel várja az oktatómunkára (csoportokhoz bejárás, gyakorlatvezető segítése, felügyelet melletti oktatás) késztetést érző, jó vagy jeles vizsgaeredményű hallgatókat az Intézetben való tevékenykedésre.

ÁOK

ÁOK-n csak dékán által kinevezett demonstrátorként van lehetőség kredites demonstrátori munkát végezni. A jelenleg is demonstrátor felsőévesek évente megújítják demonstrátori kinevezésüket (mely 1 tanévre szól), de biztatjuk a szigorlat előtt álló ÁOK II. éveseket is, adják be jelentkezésüket (a szigorlat jegyét természetesen üresen hagyva).

A demonstrátoroktól elvárt részvétel az oktatómunkában:

1)  Bejárás legalább egy általuk választott magyar (ÁOK vagy FOK, esetleg GyOK boncterem vagy szövettan) gyakorlatra – hetente rendszeresen. A bejárás mellett szükség lehet helyettesként ‘beugrani’ ugyanebben az időpontban valamelyik csoporthoz, ha átmeneti oktatóhiány van. A gyakorlatvezetők végleges beosztása (ki mellé lehet kerülni) csak a tanévkezdés napjaiban várható.

2)  Emellett az intézeti konzultációkon rendelkezésre állás (jelentkezés a tan. felelős felkérésére):

 • demonstrációk előtt a boncteremben/ Múzeumban (pl. végtagok, csonttan, agy makroszk.)
 • vizsgaidőszakban a boncteremben, valamint besegítés a tanulmányi verseny ill. az írásos demonstrációk előkészítésébe, felügyeletébe, kiértékelésébe, félévente néhány alkalommal.

 

Teendő 2019. május 15-ig:

minden, szeptembertől oktatni kívánó ÁOK-hallgatótól várjuk:

A demonstrátori kinevezés 1 tanévre szól. Tanév közben történő akadályoztatás (Erasmus-út, passzív félév, órarendi okok) esetén felfüggesztést vagy visszavonatást kell kérni.

A pályázat elmulasztása esetén (pl. váratlanul jól sikerült szigorlat 🙂 miatt) pótjelentkezést szeptember elején lehet beadni. Dékáni kinevezés hiányában (pl. nem adott be pályázatot vagy beadott, de nem kapta meg a kinevezést) is van mód az oktatásra, de csak kredit nélkül, önkéntes segítőként lehet segíteni az Intézet tudtával és beleegyezésével.

Teendők 2019. aug. 27. és szept. 18. között:

 • Aki nem adott be határidőre demonstrátori pályázatot: pótjelentkezés:

  A demonstrátori kinevezés 1 tanévre szól. Tanév közben történő akadályoztatás (Erasmus-út, passzív félév, órarendi okok) esetén felfüggesztést vagy visszavonatást kell kérni.

 • Bejárásra alkalmas gyakorlat keresése: a lehetséges csoportokról és időpontokról -hol van szabad hely- egyeztetni ÁOK hallgatók esetében Dr. Ádám Ágota tanulmányi felelősnél lehet személyesen vagy e-mailben aug. 27. és szeptember 5. között: (adam.agota@med.semmelweis-univ.hu). Lehetőleg egy csoporthoz egy időben 1 demonstrátor járjon be – az egyenlő eloszlás érdekében. Több jelölt esetén előnyt a korábban jelentkezett és a gyakorlatvezetővel egyeztetett jelentkező élvez; lehet természetesen csak időpontra (“mindegy, ki mellé”) is jelentkezni, ilyenkor a még demonstrátor nélküli csoportokhoz kerülnek a jelentkezők.
  A gyakorlatvezetők végleges beosztása (ki mellé lehet kerülni) a tanévkezdés napjaiban várható.
 • A dékán által demonstrátornak kinevezett ÁOK hallgatók kitöltik,  aláírják az Intézeti belső használatra készült demonstrátori bejárási lapot és ezzel 2019. aug. 27. és szept. 16. (legkésőbb szept. 18.) között személyesen jelentkeznek az Intézet tanulmányi felelősénél (Dr. Ádám Ágota; távollétében Gadanecz Beatrixnál gadanecz.beatrix@med.semmelweis-univ.hu). Amennyiben dékáni kinevezésük a nyár végére megérkezik és kreditpontot szeretnének kapni, a Neptun-ban regisztrálják magukat, mint az Anatómiai Intézet demonstrátorai. Kutatási szándék, preparálás esetén a “TDK-kurzus”-t kell felvenni. Természetesen lehetséges oktatást és/vagy kutatást és/vagy preparálást egyaránt végezni. A félév végén a demonstrátori kurzusra aláírást csak az kaphat, aki teljesítette az oktatási követelményeket.
 • Dékáni kinevezés hiányában (ÁOK) is lehetséges az oktatómunka, de csak kredit nélkül, önkéntes segítőként – az Intézet tudtával és beleegyezésével, így ők is kitöltik és leadják a bejárási lapot.

Az elnyert demonstrátori kinevezéseket az évnyitó tanulmányi értekezleten adjuk át.

Tanévnyitó értekezlet (2018. szept. 6.)
Tanévnyitó értekezlet (2018. szept. 6.)
Tanévnyitó értekezlet (2018. szept. 6.)
Demonstrátori kinevezések átadása (2018)
Kinevezés
Kinevezés

Amennyiben kedvet éreznek e tevékenységekhez, szeretettel látjuk Önöket. Kérdés esetén email útján vagy személyesen fordulhatnak hozzánk tájékoztatásért.

Dr. Ádám Ágota
egyetemi adjunktus, tanulmányi felelős, adam.agota@med.semmelweis-univ.hu
ÁOK A-D és E-H csoportok

Dr. Altdorfer Károly
egyetemi docens, korábbi tanulmányi felelős, altdorfer.karoly@med.semmelweis-univ.hu

 

FOK

Demonstrátor a konzultáción

FOK-on nem feltétlenül szükséges dékáni demonstrátori kinevezés a kredites demonstrátori kurzus felvételéhez, így a most szigorlatozóknak (jelenlegi II. éveseknek) egyelőre nincs teendőjük, az ő jelentkezésüket augusztus végén várjuk (ld. alább). A legalább 1 éve már oktató FOK-demonstrátorok viszont demonstrátori kinevezést pályázhatnak (ezt évente kell, mivel a kinevezés 1 tanévre szól).

Kinevezéstől függetlenül a demonstrátoroktól elvárt részvétel az oktatómunkában:

1)  Bejárás legalább egy általuk választott magyar (ÁOK vagy FOK, esetleg GyOK boncterem vagy szövettan) gyakorlatra – hetente rendszeresen. A bejárás mellett szükség lehet helyettesként ‘beugrani’ ugyanebben az időpontban valamelyik csoporthoz, ha átmeneti oktatóhiány van. A gyakorlatvezetők végleges beosztása (ki mellé lehet kerülni) csak a tanévkezdés napjaiban várható.

2)  Emellett az intézeti konzultációkon rendelkezésre állás (jelentkezés a tan. felelős felkérésére):

 • demonstrációk előtt a boncteremben/ Múzeumban (pl. végtagok, csonttan, agy makroszk.)
 • vizsgaidőszakban a boncteremben, valamint besegítés a tanulmányi verseny ill. az írásos demonstrációk előkészítésébe, felügyeletébe, kiértékelésébe, félévente néhány alkalommal.

Teendők 2019. május 15-ig:

 • A korábbi években szigorlatozott FOK-hallgatóknak: a Demonstrátori szabályzat 4-5. oldalán található demonstrátori pályázat és az intézeti kérdések lapjának kitöltése és leadása az Intézetben (Dr. Altdorfer Károlynak), ennek leadási határideje: 2019. május 15. A kinevezés 1 tanévre szól. Tanév közben történő akadályoztatás (Erasmus-út, passzív félév, órarendi okok) esetén felfüggesztést vagy visszavonatást kell kérni.
 • A 2019-ben szigorlatozó FOK-hallgatóknak nincs még teendőjük: a demonstrátori bejárási jelentkezést elegendő a nyár végén leadniuk – ld. alább:


Teendők 2019. aug. 27. és szept. 15. között:

 • Bejárásra alkalmas gyakorlat keresése: a lehetséges csoportokról és időpontokról -hol van szabad hely- egyeztetni Gadanecz Beatrixnál lehet személyesen vagy e-mailben aug. 27. és szeptember 5. között: (gadanecz.beatrix@med.semmelweis-univ.hu). Lehetőleg egy csoporthoz egy időben 1 demonstrátor járjon be – az egyenlő eloszlás érdekében. Több jelölt esetén előnyt a korábban jelentkezett és a gyakorlatvezetővel egyeztetett jelentkező élvez; lehet természetesen csak időpontra (“mindegy, ki mellé”) is jelentkezni, ilyenkor a még demonstrátor nélküli csoportokhoz kerülnek a jelentkezők.
  A gyakorlatvezetők végleges beosztása (ki mellé lehet kerülni) a tanévkezdés napjaiban várható.
 • A dékán által demonstrátornak kinevezett (általában IV-V. éves) és kinevezés nélküli (rendszerint III. éves) FOK-hallgatók kitöltik és aláírják az Intézeti belső használatra készült demonstrátori bejárási lapot  és ezzel aug. 27. és szept. 10. (legkésőbb szept. 18.) között személyesen jelentkeznek az Intézet FOK tanulmányi felelősénél (Dr. Vereczki Viktória).
 • Amennyiben kreditpontot szeretnének kapni, a Neptun-ban regisztrálják magukat, mint az Anatómiai Intézet demonstrátorai. Akik a Neptunban nem látják a demonstrátori kurzust (FOK-on gyakran megesik), azok  jelezzék és segítünk a jelentkeztetésben. Kutatási szándék, preparálás esetén a “TDK-kurzus”-t kell felvenni. Természetesen lehetséges oktatást és/vagy kutatást és/vagy preparálást egyaránt végezni. A félév végén a demonstrátori kurzusra aláírást csak az kaphat, aki teljesítette az oktatási követelményeket.

Az elnyert demonstrátori kinevezéseket az évnyitó tanulmányi értekezleten adjuk át.

Tanévnyitó értekezlet (2018. szept. 6.)
Demonstrátori kinevezések átadása (2018)
Kinevezés
Kinevezés

Amennyiben kedvet éreznek e tevékenységekhez, szeretettel látjuk Önöket. Kérdés esetén e-mailben vagy személyesen fordulhatnak hozzánk tájékoztatásért.

Dr. Altdorfer Károly
egyetemi docens, korábbi ÁOK tanulmányi felelős, altdorfer.karoly@med.semmelweis-univ.hu

Dr. Vereczki Viktória
egyetemi adjunktus, tanulmányi felelős, vereczki.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
FOK