OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK

Az előadások anyaga megtalálható: Anatomia 2020/21/1 illetve az egyes évfolyamok Moodle-kurzus-oldalain.

(korábbi évek előadásai: https://semmelweis.hu/anatomia/ -> Előadások menü – csak jelszóval. Belépési név, jelszó: az első napokon közöljük hallgatóinkkal.)


ÁOK I.
Makro I.

Makroszkópos anatómia I. tantárgy, 1. félév

Tanulmányi felelős: Dr. Ádám Ágota egyetemi docens


Konzultációk: a járványhelyzet miatt az Anatómiai Múzeum is zárva tart. Korlátozott lehetőség a csontok ismétlésére az EOK könyvtárában van.
Anatómiai Múzeum

 

ÁOK II.
Mikro II.

FOK I.
Makro I.

Évfolyamfelelős: Dr. Vereczki Viktória egyetemi adjunktus

Makroszkópos anatómia I. tantárgy, 1. félév


Konzultációk: a járványhelyzet miatt nincs mód bonctermi konzultációra és az Anatómiai Múzeum is zárva tart. Korlátozott lehetőség a csontok ismétlésére az EOK könyvtárában van.
Anatómiai Múzeum


 

FOK II.
Mikro II.


EKK

Egészségügyi ügyvitelszervező szak, Orvostudomány, Humán anatómia I.

  • tantárgyi előadó: Dr. Herberth-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus
  • tanulmányi felelős: Dr. Herberth-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus
  • tematika


GYTK

Anatómia tantárgy

Csak a 2. szemeszterben, 1. szemeszterben CV (csak vizsga) vizsgakurzus indul.

  • tantárgyi előadó: Dr. Csáki Ágnes egyetemi docens
  • tanulmányi felelős: Szászné Dr. Kocsis Katalin egyetemi adjunktus


Kurzusok

Fejlődésbiológia I. (kötelezően választható kurzus):

Az első előadás 2020. szeptember 16-án szerdán 16.30-tól, a járványügyi előírások miatt online, Zoom előadás lesz. Ennek a meghívó Zoom linkjét a regisztrált hallgatóknak a Neptunon keresztül eljuttatjuk.

A szemeszter további előadásait is Zoom-on keresztül tartjuk meg. A link elérhető a kurzus Moodle oldalán.


A jóga funkcionális morfológiai alapismeretei 2. (kötelezően választható kurzus):

az előadások csütörtökön 14.00-kor a Huzella Tivadar tanteremben lesznek


Anatomiai preparáció a gyakorlatban (szabadon választható kurzus)


Egyéb

Konzultációk: a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe

Segédanyagok:

Aktuális egyetemi Tanévkönyv


Tankönyvek:

  • Tankönyvek és jegyzetek (ÁOK I. és II. év) – friss lista a Követelményrendszer ben
  • Tankönyvek és jegyzetek (FOK I. és II. év) részletes – korábbi lista
  • Tankönyvek és jegyzetek (FOK I. és II. év) rövid lista – korábbi lista