Letölthető előadás-anyagok (ppt, pdf): Előadás menüpont, belépés után

Az elektronikus vizsgázáshoz szükséges egyéni SeKA kódhoz segítség: SeKA (Semmelweis Egyetem Központi Azonosítás)
Semmelweis Egyetem E-learning rendsze
re, Moodle

OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK


ÁOK I-II.

csontkonz--
Csonttan (2013)

Tanulmányi felelősök:

  • 2019. aug. 1-jétől: ÁOK I-II. ABCD és EFGH csoportok egyaránt (mindkét évfolyamfél hallgatói): Dr. Ádám Ágota – egyetemi adjunktus
  • ÁOK I-II évf. E-H csoportok (2019. július 31-ig): Dr. Altdorfer Károly – egyetemi docens

ÁOK I. 2. félév (2. szemeszter)

ÁOK II. 2. félév (4. szemeszter)

ÁOK I-II.: Követelményrendszer

Konzultációk: a demonstrációk előtt és a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum ettől függetlenül is igénybe vehető

Aktuális egyetemi Tanévkönyv

FOK I-II.

Évfolyamfelelős:

FOK I.:

FOK II.:

Konzultációk: a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe


Érvényben marad (FOK-on): a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 17.§ 17. pontja szerint “több féléves tantárgyak esetén” a “tantárgy következő félévének felvétele” sikeres félévi vizsga nélkül Intézetünkben csak abban az esetben engedélyezhető, ha az adott félévben a hallgató demonstrációinak kerekítés nélküli átlaga eléri a 2,0-t. Anatómia3 viszont kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!


Tankönyvek:

Aktuális egyetemi Tanévkönyv

bonctermigyak
Bonctermi gyakorlat (ÁOK)

VERSENY

A 2. forduló kezdete (ÁOK I. – Fotó: Végh A.)
A 2. forduló kezdete (ÁOK I. – Fotó: Végh A.)

ÁOK I-II.

FOK I-II:

 

 

 

ÁOK IV.

Orvosi képalkotó eljárások (anatómia modul)

a 2. szemeszterben magyar nyelven nem indul

EKK

Egészségügyi ügyvitelszervező szak, Orvostudomány, Humán anatómia II.

  • tantárgyi előadó és tanulmányi felelős:
    Dr. Herberth-Minkó Krisztina egyetemi adjunktus
  • tematika
  • tételsor

GYTK

GYTK Anatómia tantárgy

Kurzusok

Fejlődésbiológia II. (kötelezően választható kurzus):

Klinikai anatómia propedeutika (kötelezően választható kurzus):

  • tematika

A jóga funkcionális morfológiai alapismeretei (kötelezően választható kurzus)

  • tematika

Egyéb


Konzultációk: a demonstrációk előtt és a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum is igénybe vehető


Tankönyvek:

Aktuális egyetemi Tanévkönyv

bonctermigyak
Bonctermi gyakorlat (ÁOK)