OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK

Az előadások anyaga megtalálható: Anatomia 2021/22/1 illetve az egyes évfolyamok Moodle-kurzus-oldalain.

(korábbi évek előadásai: https://semmelweis.hu/anatomia/ -> Előadások menü – csak jelszóval. Belépési név, jelszó: az első napokon közöljük hallgatóinkkal.)


ÁOK I.
Makro I.

ÁOK II.
Mikro II.

Mikroszkópos anatómia és fejlődéstan II. tantárgy

Tanulmányi felelős: Dr. Ádám Ágota egyetemi docens

 

 

FOK I.
Makro I.

FOK II.
Mikro II.


EKK

Egészségügyi ügyvitelszervező szak, Orvostudomány, Humán anatómia I.

  • tantárgyi előadó: Dr. Herberth-Minkó Krisztina adjunktus
  • tanulmányi felelős: Dr. Herberth-Minkó Krisztina adjunktus
  • tematika


GYTK

Anatómia tantárgy

Csak a 2. szemeszterben, 1. szemeszterben CV (csak vizsga) vizsgakurzus indul.

  • tantárgyi előadó: Dr. Csáki Ágnes egyetemi docens
  • tanulmányi felelős: Szászné Dr. Kocsis Katalin adjunktus

GYTK Anatómia OMHV 2020_21_2 intézkedési terv


OMHV

Az oktatói munka hallgatói véleményezése


Kurzusok

Fejlődésbiológia I. (kötelezően választható kurzus):

 


A jóga funkcionális morfológiai alapismeretei 2. (kötelezően választható kurzus):

az előadások csütörtökön 14.00-kor a Huzella Tivadar tanteremben lesznek

  • tematika

 


A Lyme borreliosis anatómiája, patológiája (szabadon választható kurzus)

 


Anatomiai preparáció a gyakorlatban (szabadon választható kurzus)

 

 


Egyéb

Konzultációk: a vizsgaidőszakban várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe

Segédanyagok:

Aktuális egyetemi Tanévkönyv