2010. március 18-án került sor Intézetünkben a FOK V. éves szakdolgozatok védésére:

1. Nagy Róbert: A fossa infratemporalis klinikai anatómiája (Konzulens: Dr. Altdorfer Károly egyetemi adjunktus)

2. Németh Bertalan: A maxillo-faciális terület keresztmetszeti anatómiája és ennek klinikai jelentősége  (Konzulens: Dr. Székely Andrea egyetemi docens)

3. Borbély Zoltán: A trigeminus neuralgia anatómiai alapjai (Konzulens: Dr. Gerber Gábor egyetemi docens)

4. Orbán Zsuzsa: A dentin és odontoblasztok finomszerkezete és a dentinogenezis molekuláris biológiai alapjai a legújabb irodalmi adatok feldolgozásával (Konzulens: Dr. Gallatz Katalin egyetemi adjunktus)