FOK III. évf.

III. év 1. félév propedeutika gyakorlati tematika 9.hétig Mária u. 41. Bőrgyógyászati
Klinika Tanterem
Hétfő 13.15-tól 14.45-ig.

Szept. 9.
1. hét Bevezető előadás: a tantárgy követelményei. A félév tematikájának ismertetése. Általános sebészet, sebészeti-belgyógyászati betegségek, a szájsebészet jellegzetességei. A szájsebészet története. (Dr. Koppány Ferenc)

Szept. 16.
2. hét Anamnesis, betegvizsgálat, kommunikáció, diagnózis. Diagnosztikus algoritmus. Diagnosztikus és terápiás protokollok. Beleegyezés. Adminisztráció.
(Dr. Kiss Lilla)

Szept. 23.
3. hét Asepsis – antisepsis. Dezinficiálás, sterilizálás. A műtő. Viselkedés a műtőben. (Dr. Papp Zsófia)

Szept.30.
4. hét A fogak sebészi anatómiája (Dr. Joó Ádám)

Okt. 7.
5. hét A n.maxillaris és n. mandibularis sebészi anatómiája (Dr. Körmöczi Kinga)

Okt. 14.
6. hét Gyógyszerbeviteli utak, fecskendők, tűk. Helyi érzéstelenítés alapelvei. A helyi érzéstelenítés „geometriája” (Dr. Szmirnov György)

Okt. 25.
7. hét Sebészeti műszertan. Műszerek (Dr. Komlós György)

Okt. 28.
8. hét Varratok, öltéstípusok, varróeszközök (Dr. Bérczy Kinga)

Nov. 4.
9. hét Demonstráció (Dr. Komlós)

FOK IV. évf.

FOK IV. magyar hallgatók “Szájsebészet” előadás tematikája
2019/2020. I. félév
Helye: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, 1085 Bp. Mária u. 52.
Időpontja: kedd 12.45 – 13.30 tanteremfelelős: Dr. Szűcs

1. szept. 10. Fogeredetű gyulladások I. A pyogen gyulladás pathológiája, kórélettana és mikrobiológiája. Munka- és tűzvédelmi oktatás. (Dr. Komlós)

2. szept. 17. Fogeredetű gyulladások II. Klinikai tünetek, diagnózis, kezelés. Fogászati góc kérdésköre. (Dr. Joób)

3. szept. 24. Fogeredetű gyulladások III. A maxillofaciális régió gyulladásai. Specifikus gyulladások. Az osteomyelitis. (Dr. Rónaszegi-Somogyi)

4. okt. 1. Odontogén cysták I. Felosztás, pathomechanizmus, diagnosztika. (Dr. Körmöczi)

5. okt.. 8. Odontogén cysták II. Kezelés, cystectomia, cystostomia, dekompressziós eljárások. (Dr. Szűcs)

6. okt. 15. Az arcüreg fogászati-sebészeti vonatkozásai I. (Pathológia, diagnosztika.) (Dr. Decker)

7. okt. 22. Az arcüreg fogászati-sebészeti vonatkozásai II. (Sinus apertus, video.) (Dr. Decker)

8. okt. 29. Endodonciai sebészet. Gyökércsúcs amputáció indikációja, műtéti technikája. Retrográd gyökértömés.
Fogak disszekciója. (Dr. Körmöczi)

9. nov. 05. Demonstráció (írásbeli) (Dr. Koppány)

10. nov. 12. Áttörésükben visszamaradt fogak műtéttana I. Bölcsességfogak áttörésének rendellenességei. Bölcsességfogak prognózisának klinikai
vonatkozásai. Alsó bölcsességfogak. (Dr. Joób)

11. nov. 19. Áttörésükben visszamaradt fogak műtéttana II. Alsó bölcsességfogak eltávolításának műtéti technikái, műtéti utókezelés, az eltávolítás szövődményei. Felső bölcsességfogak. (Dr. Joób)

12. nov. 26. Áttörésükben visszamaradt fogak műtéttana III. Felső szemfogak áttörési rendellenességei, prognózisuk. Felső szemfogak diagnosztikája.
Felső szemfogak műtéti ellátása. Egyéb, áttörésben visszamaradt, számfeletti fogak. (Dr. Szűcs)

13. dec. 03. Fogyatékkal élők szájsebészeti és fogászati ellátásának speciális szempontjai. (Dr. Szmirnova)

14. dec. 10. Konzultáció (Dr. Körmöczi)

FOK V. évf.

FOK V. magyar hallgatók “Szájsebészet” előadás tematikája
2019/2020. I. félév

Helye: Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, 1085 Bp. Mária u. 52.
Időpontja: Hétfő 12.00-12.50 tanteremfelelős: Dr. Koppány

1. szept. 09. A véralvadás-gátlás aktuális kérdései. Munka és tűzvédelmi oktatás. (Dr. Joób)

2. szept. 16. Fogeredetű gyulladások differenciáldiagnosztikájának kérdései. Tovaterjedő gyulladások. A sebészi, gyógyszeres komplex kezelés. (Dr. Barabás P.)

3. szept. 23. A maxillofaciális régió precancerosisai. Szűrővizsgálatok és jelentőségük. (Dr. Csókay)

4. szept. 30. Jóindulatú daganatok a fej-nyak régióban. (Dr. Németh)

5. okt. 07. Rosszindulatú daganatok a fej-nyak régióban I. (Diagnosztika, pathológia, prognózis.) (Dr. Németh)

6. okt. 14. Rosszindulatú daganatok a fej-nyak régióban II. (Komplex kezelés alapelvei, műtéti kezelés.) (Dr. Németh)

7. okt. 21. Maxillofaciális rekonstrukciós sebészet. (Lágyrész- és csontrekonstrukció helyi lebenyekkel) (Prof. Barabás)

8. okt. 28. A maxillofaciális traumatológia modern diagnosztikai és terápiás kérdései. (Dr. Bogdán)

9. nov. 04. Demonstráció. (írásbeli) (Dr. Komlós)

10. nov. 11. Csontgyógyulás és regeneráció biológiai alapjai. (Dr. Barabás P.)

11. nov. 18. A konzervatív és sebészi orthognathia határterülete. (Dr. Vízkelety)

12. nov. 25. Plasztikai sebészeti alapelvek. (Dr. Vaszilkó)

13. dec. 02. Általános érzéstelenítés a fej-nyak sebészetben. Ambuláns narkózis. (Dr. Gellérd)

14. dec. 09. Konzultáció (Dr. Koppány)