a Semmelweis Egyetem
19 nap
16 óra
17 perc
57 mp

FOGÁSZATI  ÁLTALÁNOS  PROPEDEUTIKA TÉTELEK

1. A  caries.
2. A fogágybetegség.
3. Magyarország fogászati népegészségügyi mutatói.
4. A fogászati rendelő berendezésével szemben támasztott követelmények.
5. A fogászati kezelőegység felépítése.
6. A fogászatban használt forgó és kézi műszerek csoportosítása és jellemzése.
7. A kontamináció fogalma. A fogászatban előforduló leggyakoribb, valamint legveszélyesebb fertőzések.
8. A fogászatban elkülöníthető higiénés zónák.
9. Fertőtlenítés és sterilizálás fogalma és alkalmazása a fogászatban.
10. Fogak jelölése. Síkok, irányok a fogászatban.
11. A frontfogak makroszkópos anatómiája.
12. A kisőrlő fogak makroszkópos anatómiája.
13. A nagyőrlő fogak makroszkópos anatómiája.
14. Minimálinvazív technikák az üregalakításban.
15. A caries infiltrációs mikroinvazív technika alkalmazása.
16. A Black-elvek alkalmazása az üregalakításban.
17. A plakkeltávolítás jelentősége és lehetőségei.
18. A mechanikai plakk-kontroll kritériumai, technikái és eszközei.
19. Az interdentális tisztítás jelentősége, az interdentális tisztítóeszközök és azok alkalmazása.
20. A sulcus tisztítás jelentősége, eszközei és azok alkalmazása.
21. A rögzített fogpótlások típusai.
22. A kivehető fogpótlások típusai.
23. A fogelvesztés okai és következményei.
24.

A szájsebészet fogalma, és tárgyköre.

Impaktált és retinált fogak fogalma.

25. Rajzolja le a fecskendő és a tű részeit és határozza meg azok méreteit.
26. A fogászati érzéstelenítés általános szabályai és fajtái.
27. A fogászati kezelőegység, és a sebészeti műtő összehasonlítása.
28. Black osztályok, és az osztályozás alapja
29. Mik a caries predilekciós helyek, miért predilekciós helyek, és hol találhatóak a fogfelszínen?
30. Cavitás tervezési módok és rövid leírásuk
31. A kavitás alakítással kapcsolatos felszínek, falak, élek, szögletek nevei
32. Az üregelőkészítés primer fázisai, az egyes fázisok definíciója
33. Az üregalakítás secunder fázisai, az egyes fázisok leírása.
34. A leggyakrabban végzett szájsebészeti beavatkozások.
35. A ciszta fogalma. A fogászati implantátum.
36. Black féle üregalakítás kontra minimálinvazív preparálás.
37. Prevenció és a mikroinvazív preparálás.
38. Caries diagnosztika és preparáló rendszerek, és metódusok.
39. A tejfogak és a maradó fogak megjelenése a szájüregben
40. Csírahiány, impactalt, retineált fogak, persistáló tejfogak
41. A kivehető fogszabályozó készülékek típusai és főbb részei
42.  A rögzített fogszabályozó készülék (multiband) részei
43. Az Angle-féle diagnosztikai rendszer