Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Az Élettani Intézet TDK munkacímei és témavezetői a 2021/2022. tanévben

Téma Témavezető neve (fokozattal)
Plazmamembrán receptorok jelátvitel szelektív agonizmusának vizsgálata. Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD
Kis G-fehérje aktiválódás vizsgálata simaizomsejtekben Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD
Az angiotenzin II hatásainak vizsgálata simaizom sejtek működésében Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD
Az oxidatív és nitrózatív folyamatok szerepe a kardiovaszkuláris rendszer élettani és patológiás állapotaiban. Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD
A TMEM175 lizoszómális K+ csatorna vizsgálata Dr. Czirják Gábor, egyetemi docens, PhD
A TRESK háttér K+ csatorna szabályozásának vizsgálata Dr. Czirják Gábor, egyetemi docens, PhD
A GTP-áz aktiváló fehérjék szerepe gyulladással járó betegségekben. Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi adjunktus, PhD
A GTP-áz aktiváló fehérjék szabályozásának vizsgálata Dr. Csépányi-Kömi Roland, egyetemi adjunktus, PhD
Élettani folyamatok multifraktalitása. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Humán agyi komplex hemodinamikai fluktuációk képalkotó vizsgálata neurológiai és cerebrovascularis kórképekben. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD
Humán kogníció és kognitív diszfunkció képalkotó vizsgálata fNIRS módszerrel. Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD, Dr. Mukli Péter, egyetemi tanársegéd, PhD
Interperszonális agyi szinkronizáció vizsgálató non-invazív képalkotó módszerekkel Dr. Eke András, egyetemi docens, PhD, Dr. Mukli Péter, egyetemi tanársegéd, PhD
A szövetsérülés által kiváltott gyulladásos válasz vizsgálata Dr. Enyedi Balázs, egytemi docens, PhD
A szövetsérülés során beindított jelátviteli utak és a kialakuló sejtmagduzzadás vizsgálata Dr. Enyedi Balázs, egytemi docens, PhD
A steril gyulladásos válasz vizsgálata új fluoreszcens mérőszondákkal és optogenetikai eszközökkel Dr. Enyedi Balázs, egytemi docens, PhD
2P típusú háttér káliumcsatornák szerkezete, funkciója, szabályozása Dr. Enyedi Péter, egyetemi tanár, az MTA doktora
Reaktív oxigéntermelő enzimek vizsgálata Dr. Geiszt Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora
Peroxidazin fehérjék működése Dr. Geiszt Miklós, egyetemi tanár, az MTA doktora
Az oxidatív és nitrózatív folyamatok és a (ADP-ribóz) polimeráz aktiváció diabétesz mellituszban és inzulinrezisztens állapotokban, különös tekintettel a késői szövődmények kialakulására. Új diagnosztikus és terápiás eljárások vizsgálata. Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD, Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
Inozitolok szerepe az inzulinrezisztencia és az oxidatív-nitratív stressz mérésklésében Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD
Poli(ADP-ribóz) polimeráz szerepe Crohn betegség állatmodelljében Dr. Horváth Eszter Mária, egyetemi docens, PhD, Dr. Benkő Rita, egyetemi adjunktus, PhD
Nefrogén diabetes insipidus betegséget okozó mutációk vizsgálata Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
G-fehérjétől független mechanizmusok szerepe a 7TM receptorok jelátvitelében. Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Betegséget okozó V2 vazopresszin receptor mutációk vizsgálata Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
G-fehérjéhez kapcsolt receptorok oligomerizációjának élettani jelentősége. Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A G-fehérjékhez kapcsolt receptorok működésének szabályozása. Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Az angiotenzin II génexpresszióra kifejtett hatásainak élettani jelentősége Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja; Dr. Balla András, egyetemi docens, PhD
A nyirokrendszer fejlődésének vizsgálata transzgénikus egerek segítségével Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokrendszer korábban nem várt funkcióinak feltárása transzgénikus módszerek segítségével Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A nyirokrendszer és a nyirokérnövekedést serkentő mechanizmusok szerepe a gyulladásos folyamatok szabályozásában Dr. Jakus Zoltán, egyetemi docens, PhD
A cirkadián ritmus szabályozásának molekuláris alapjai Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, PhD
Fehérjeinterakciók kimutatására alkalmas módszerek beállítása és alkalmazása a cirkadián ritmus vizsgálatában Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, PhD
Fagocita válaszreakciók napi ritmusának vizsgálata Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, PhD, Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus, PhD
A metabolizmus és a cirkadián ritmus kölcsönhatásainak vizsgálata Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, PhD, Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus, PhD
A cirkadián óra hatása immunsejtek működésére Dr. Káldi Krisztina, egyetemi docens, PhD, Dr. Ella Krisztina, egyetemi adjunktus, PhD
A kénhidrogén szerepe az értónus szabályozásában Dr. Kiss Levente, egyetemi docens, PhD, Dr. Dongó Eleni PhD-hallgató
Mikrovaszkuláris endotélfunkció öröklődésének vizsgálata Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora, Dr. Cseh Domonkos egyetemi tanársegéd
A neutrofil eredetű extracelluláris vezikulumok keletkezésében szereplő receptorok és szignalizációs utak azonosítása Dr. Ligeti Erzsébet, professor, az MTA rendes tagja, Dr. Szeifert Viktória
Neutrofil granulociták funkció-változásai patologiás állapotokban Dr. Ligeti Erzsébet, professor, az MTA rendes tagja, Dr. Kolonics Ferenc, egyetemi segédmunkatárs, PhD
Granulocitákból keletkező mikrovezikulumok jellemzése Dr. Ligeti Erzsébet, professor, az MTA rendes tagja, Dr. Kolonics Ferenc, egyetemi segédmunkatárs, PhD
Áramlási citometrián alapuló kliniai diagnosztikai eljárások Dr. Lőrincz Márton Ákos, tudományos munkatárs, PhD
Molekuláris szintű folyamatok az oszteoklasztok működésében és a csontlebontásban. Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Jelátviteli folyamatok vizsgálata génhiányos (knockout) egerek segítségével Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Az autoimmun gyulladásos betegségek pathomechanizmusának vizsgálata transzgénikus egerek segítségével. Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Új terápiás célpontok azonosítása gyulladásos betegségekben Dr. Mócsai Attila, egyetemi tanár, az MTA doktora
Humán EEG-alapú agyi hálózatok kognitív folyamatokat kísérő dinamikájának vizsgálata Dr. Mukli Péter, egyetemi tanársegéd, PhD, Dr. Orestis Stylianou
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok humán koszorúerekben. Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
A vénás rendszer alkalmazkodása gravitációs terheléshez. Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Humán aneurizmazsákok biomechanikája. Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD
Érfal biomechanikai és farmako-fiziológiai szabályozó mechanizmusok kísérletes hipertóniában. Dr. Nádasy György, egyetemi docens, PhD, Dr. Kollai Márk, professor emmeritus, az MTA doktora
A szinoviociták jelátvitelének vizsgálata autoimmun ízületi gyulladásban Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
A szinoviális fibroblasztok celluláris kapcsolatainak vizsgálata kísérletes arthritisben Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
A Dectin-2 szerepe autoimmun folyamatokban Dr. Németh Tamás, egyetemi docens, PhD
A NADPH-oxidáz 4 és 5 funkcióinak vizsgálata génmódosított állatokban Dr. Petheő Gábor, egyetemi docens, PhD
Mentális terheltségi állapot automatizált azonosítása entrópia alapú és gépi tanulásos módszerek segítségével. Dr. Rácz Frigyes Sámuel, egyetemi tanársegéd, PhD
A citoplazma Ca2+ –mitokondrium Ca2+ –mitokondrium NAD(P)H rendszer fiziológiás működése. Dr. Spät András, professor emeritus, az MTA rendes tagja
cAMP és Ca2+ jelátviteli rendszer a mitokondriumban Dr. Spät András, professor emeritus, az MTA rendes tagja, Dr. Szanda Gergő, egyetemi docens, PhD
G-fehérjéhez kapcsolt receptorok onkogén szerepének bioinformatikai vizsgálata Dr. Szalai Bence, egyetemi adjunktus, PhD
Gyógyszer repozícó lehetőségeinek bioinformatikai vizsgálata SARS-CoV-2 fertőzés esetén Dr. Szalai Bence, egyetemi adjunktus, PhD; Dr. Hunyady László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Tumor sejtek gyógyszerérzékenységének bioinformatikai vizsgálata Dr. Szalai Bence, egyetemi adjunktus, PhD
A táplálékfelvételt és energiaforgalmat szabályozó mediátorok sejtszintű kölcsönhatásainak vizsgálata Dr. Szanda Gergő, egyetemi docens, PhD
Hormonális és metabolikus változások hatásai az erek működésére Dr. Szekeres Mária, tudományos munkatárs, PhD, Kovács Kinga Bernadett PhD hallgató
Neutrofil granulociták funkció változása szepszisben Dr. Timár Csaba, egytemi adjunktus, PhD
Neutrofil eredetű extracelluláris vezikulák felszínének jellemzése Dr. Timár Csaba, egytemi adjunktus, PhD
Új lehetőségek a receptor-ligand interakció vizsgálatában Dr. Tóth András, tudományos munkatárs, PhD, Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Az inozitol lipidek sejtélettani hatásainak vizsgálata Dr. Tóth Dániel, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora
Foszfoinozitidek metabolizmusának vizsgálata akutan indukálható enzimdegradációval Dr. Tóth Dániel, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora
A ligand-receptor kapcsolat és a receptor jelátvitel bioinformatikai vizsgálata Dr. Turu Gábor, egyetemi docens PhD
A foszforiláció szerepe a G-fehérjéhez kapcsolt receptorok szabályozásában Dr. Turu Gábor, egyetemi docens PhD, Dr. Hunyady László, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
A receptorok jelátviteli hatékonyságát meghatározó paraméterek vizsgálata Dr. Turu Gábor, egyetemi docens, PhD, Dr. Tóth András, tudományos munkatárs, PhD
Inozitol lipidek sejten belüli mennyiségének változtatására alkalmas módszerek fejlesztése Dr. Tóth Dániel, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora
Inozitol lipidek sejten belüli kimutatására alaklmas módszerek fejlesztése Dr. Tóth Dániel, egyetemi adjunktus, PhD, Dr. Várnai Péter egyetemi tanár, az MTA doktora
Az ARHGAP25 szabályozása Dr. Wisniewski Éva, egyetemi tanársegéd