Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 27.
393114 Összes oltás

A Praxisszervezés c. tantárgy oktatási tematikája 2021

Időpont: V. évfolyam II. félév. A dátum szerinti szerdai napokon két óra előadás 14.05 – 15.35

1. február 24. Praxisszervezés I. Szakmai és hatósági követelmények a fogászati praxisokkal szemben. Praxisalapítás, rendelői menedzsment. Reklám, marketing. Előadó: Dr. Szűcs Attila

2. március 10. A fogorvosi tevékenység környezeti feltételei (szereplők, struktúra). A fogászati finanszírozás rendszere (Egészségügyi Törvény, rendeletek, egészségbiztosítási pénztárak, kiegészítő biztosítás, minőségbiztosítás). Előadó: Dr. Hermann Péter                                                                                         

3. március 24. Az orvosi vállalkozások pénzügyi és számviteli szabályai. Adó és társadalombiztosítási törvény a fogorvosi praxisban. Előadó: Dr. Sztrilich András                                                                                   

4. március 31. Büntetőjog, polgári jog, gazdasági és munkajog (a fogászati rendelő speciális jogrendszere). Előadó: Dr. Sztrilich András

5. április 14. Praxisszervezés II. Fogászati praxistervezés, praxisfejlesztés, innováció. Előadó: dr. Szűcs Attila

6. április 28. Praxisszervezés III. (kapcsolatok: orvos-beteg, orvos-asszisztens, rendelő-fogtechnika). Előadó: Dr. Hermann Péter

7. május 12. Praxisszervezés IV.

IV/1. Magyar Orvosi Kamara, az Orvos Kamarai Törvény (20’)
Előadó: Dr. Gerle János

IV/2. A fogorvosi tevékenység szakmai szabályai, szakmai protokollok, módszertani levelek, szakmai szervezetek ( 20’)
Előadó: Dr.  Hermann Péter

IV/3. A fogászat országos és helyi szakfelügyeleti rendszere (20’)
Előadó: Dr. Németh Orsolya

IV/4. Tájékoztató a szakképzés lehetőségeiről
Előadó: Dr. Hermann Péter                                                                                                                     

Az előadások TÁVOKTATÁS formájában kerülnek megtartásra, ami a járványhelyzet függvényében módosulhat.

Az EESZT használatával kapcsolatban 1 óra gyakorlati oktatáson kell részt venni. Az évfolyam hallgatói 3 csoportra lesznek osztva, amelyről tájékoztatást fogunk küldeni. A gyakorlatok az alábbi szerdai napokon 16.00 órakor lesznek az alábbi időpontokban vannak, melyek közül a beosztás szerinti 1 alkalommal kell a gyakorlaton részt venni várhatóan távoktatás, Zoom konferencia keretében. A gyakorlaton a részvétel kötelező, hiányzás esetén annak pótlása a félévi aláírás feltétele.

koordinátor: Dr. Magyar Lóránt

2021.02.24. szerda 16:00-17:00
2021.03.03. szerda 16:00-17:00
2021.03.17. szerda 16:00-17:00
2021.03.24. szerda 16:00-17:00 (pótlási lehetőség) 

Vizsgainformációk (tervezet):

május 19. 14.00 – 14.40 Tesztvizsga írásban

Utóvizsga: május 26. 14.00  – 14.40 Tesztvizsga írásban

A vizsga anyaga: az előadásokon elhangzottak.

Javasolt irodalom: Fogorvosi praxis-menedzsment. Raabe Kiadó 2003.

A tárgy oktatásában résztvevők: Dr. Hermann Péter egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, igazgató FOK, Fogpótlástani Klinika ; Dr.Gerle János igazgató FOK, Oktatási Centrum; Dr. Magyar Lóránt, igazgatóhelyettes, igazságügyi orvosszakértő, ÁOK, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet; Dr. Németh Orsolya egyetemi docens, igazgató, FOK, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet; Dr. Sztrilich András adjunktus, ügyvéd, adótanácsadó,Egészségtudományi Kar ,Társadalomtudományi Tanszék; Dr. Szűcs Attila egyetemi docens ,FOK, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Budapest, 2021. január 29.                                          

Dr. Szűcs Attila (tantárgyi előadó)