Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 16.
387752 Összes oltás

MUNKATÁRSAK

Igazgató: Dr. Németh Zsolt med. habil. PhD, egyetemi docens
tanulmányi felelős (ÁOK magyar, angol, német)

Igazgató-helyettes: Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens, PhD
(Dentoalveoláris Sebészeti osztály vezetője)

Professor Emeritus: Dr. Szabó György ny. egyetemi tanár

Ny. egyetemi tanár: Dr. Divinyi Tamás

Egyetemi docens: Dr. Bogdán Sándor PhD (Arc-állcsontsebészeti Fekvőosztály vezetője)
                                   Dr. Szűcs Attila PhD

Egyetemi adjunktus: Dr. Huszár Tamás PhD, med.habil.
                                         Dr. Vaszilkó Mihály PhD

Egyetemi tanársegéd: Dr. Bérczy Kinga (tanulmányi felelős: FOK német)
                                           Dr. Csurgay Katalin (tartósan távol)
                                           Dr. Komlós György
                                           Dr. Koppány Ferenc
                                           Dr. Körmöczi Kinga (tanulmányi felelős: FOK magyar, angol)
                                           Dr. Szmirnova Ilona (tartósan távol)

Klinikai szakorvos: Dr. Ashourion Amir Hossein
                                       Dr. Barabás Péter
                                       Dr. Bécser Janka
                                       Dr. Csókay Gergely Soma
                                       Dr. Cziriák Norbert
                                       Dr. Decker Iván
                                       Dr. Fadgyas Fanny
                                       Dr. Göndöcs-Kálmán Fanni (tartósan távol)
                                       Dr. Kaposvári István
                                       Dr. Kiss Dorottya Diána
                                       Dr. Koncz Szilvia Zsuzsanna
                                       Dr. Kovács Noémi
                                       Dr. Marton Rita
                                       Dr. Mezei Dorottya
                                       Dr. Somogyi Zsófia
                                       Dr. Szentpéteri Szófia Katalin
                                       Dr. Szmirnov György
                                       Dr. Würsching Tamás

Önkéntes segítő: Ábrahám Mária
                                  Csernus Dániel
                                  Dr. Decker Roland
                                  Dr. Fodor Attila
                                  Dr. Kelemen Zoltán
                                  Dr. Németh Bertalan Tamás
                                  Dr. Pintér Gábor
                                  Dr. Simon Gábor
                                  Dr. Ujpál Márta med. habil. PhD.
                                  Váradi Ibolya

Szakorvosjelölt
Arc-állcsont-szájsebészet: Dr. Dora Ákos
                                                 Dr. Györffi Anita Andrea
                                                 Dr. Lillik Péter
                                                 Dr. Zatik István Lőrinc

Szakorvosjelölt
Dentoalveoláris sebészet: Dr. Csomó Krisztián
                                                Dr. Gyóni Áron
                                                Dr. Iványi Attila
                                                Dr. Joó Ádám
                                                Dr. Kabacinska Krystyna
                                                Dr. Kiss Lilla
                                                Dr. Papócsi Petra
                                                Dr. Papp Zsófia
                                                Dr. Turai Adrienn
                                                Dr. Varmuzsa Edvárd Márton
                                                Dr. Végh Ádám

Klinikai vezető ápoló:    Tósaki Mónika

Egészségügyi szakdolgozó: Andrasek Mária
                                                     Balajti Mária
                                                     Batu Ferencné
                                                     Dr. Gulics Ákosné
                                                     Fábián Katalin (vezető műtősnő)
                                                     Farkas Krisztina
                                                     Feketéné Józsa Tünde
                                                     Forgó Józsefné
                                                     Fülöp-Szabó Szilvia
                                                     Galambosné Janiga Vivien Szandra (tartósan távol)
                                                     Gerencsér Emőke
                                                     Horváth Gyula
                                                     Huszár Andrea
                                                     Kaszap Réka
                                                     Korecz Marina
                                                     Luca Roxána Consuela
                                                     Manesz Ildikó
                                                     Pachmájer Petra
                                                     Papp Liliána
                                                     Pánczél Lászlóné
                                                     Pinczel Anett Ágnes
                                                     Sípos Éva
                                                     Soós Györgyi (vezető főnővér – Fekvőosztály)
                                                     Strohmayer Péterné
                                                     Szabó Tihamérné (vezető asszisztens)
                                                     Szegő Viktória
                                                     Tóth Gábor Ferenc
                                                     Varga Noémi

Titkárságvezető: Kendy Zsuzsanna

Titkársági adminisztrátor: Mészáros György

Gazdasági vezető: Mihalovics Edit

Gazdasági ügyintéző: Hegedüs Krisztina

Orvosírnok: Fritschné Kelemenics Brigitta
                        Obráz Szilvia
                        Serbán Katalin
                        Szabados Anita
                        Szedlákné Mátyás Beatrix (Felvételi iroda vezetője)

Technikus: Molnár Ferenc

Karbantartó: Nemes Levente

Műszaki szolgáltató: Csordás Ildikó
                                         Gáspár Albertné
                                         Hajkus Tiborné
                                         Jákovicsné Gáspár Barbara Zsanett
                                         Nagy Gáborné
                                         Nagy Lászlóné
                                         Ricz Alexandra Csilla
                                         Sinka Béláné
                                         Szabados Ferencné
                                         Szabadosné Pál Andrea