MUNKATÁRSAK

Igazgató: Dr. Németh Zsolt med. habil. PhD egyetemi docens
                  tanulmányi felelős (ÁOK magyar, angol, német)

Igazgató-helyettes: Dr. Joób-Fancsaly Árpád egyetemi docens, PhD
                                    (Dentoalveoláris Sebészeti osztály vezetője)

Professor Emeritus: Dr. Szabó György ny. egyetemi tanár

Ny. egyetemi tanár: Dr. Barabás József Lajos
                                     Dr. Divinyi Tamás

Egyetemi docens: Dr. Bogdán Sándor PhD, (Arc-állcsontsebészeti Fekvőosztály
                                  vezetője)
                                  Dr. Szűcs Attila PhD

Egyetemi adjunktus: Dr. Huszár Tamás PhD
                                       Dr. Vaszilkó Mihály PhD

Egyetemi tanársegéd: Dr. Bérczy Kinga (tanulmányi felelős: FOK német)
                                        Dr. Csurgay Katalin (tartósan távol)
                                        Dr. Koppány Ferenc
                                        Dr. Körmöczi Kinga (tanulmányi felelős: FOK magyar, angol)

Klinikai szakorvos: Dr. Ashourion Amir Hossein
                                    Dr. Barabás Péter
                                    Dr. Bécser Janka
                                    Dr. Csókay Gergely
                                    Dr. Cziriák Norbert
                                    Dr. Decker Iván
                                    Dr. Fadgyas Fanny
                                    Dr. Göndöcs-Kálmán Fanni (tartósan távol)
                                    Dr. Kaposvári István
                                    Dr. Komlós György
                                    Dr. Koncz Szilvia
                                    Dr. Kovács Noémi
                                    Dr. Marton Rita
                                    Dr. Somogyi Zsófia
                                    Dr. Szmirnov György
                                    Dr. Szmirnova Ilona
                                    Dr. Würsching Tamás

Önkéntes segítő: Dr. Fodor Attila
                                Dr. Kelemen Zoltán
                                Dr. Simon Gábor
                                Dr. Ujpál Márta med. habil. PhD.
                                Csernus Dániel
                                Váradi Ibolya

Szakorvosjelölt
Arc-állcsont-szájsebészet: Dr. Dora Ákos
                                                 Dr. Lillik Péter
                                                 Dr. Pintér Gábor
                                                 Dr. Szentpéteri Szófia Katalin
                                                 Dr. Zatik Lőrinc

Szakorvosjelölt
Dentoalveoláris sebészet: Dr. Csomó Krisztián
                                                Dr. Gyóni Áron
                                                Dr. Iványi Attila
                                                Dr. Joó Ádám
                                                Dr. Kaján János Zsolt
                                                Dr. Kiss Dorottya
                                                Dr. Kiss Lilla
                                                Dr. Krystyna Kabacinska
                                                Dr. Mezei Dorottya
                                                Dr. Papp Zsófia
                                                Dr. Turai Adrienn
                                                Dr. Végh Ádám

Intézetvezető asszisztens: Ábrahám Mária

Egészségügyi szakdolgozó: Andrasek Mária
                                                  Balajti Mária
                                                  Batu Ferencné
                                                  Bedő Ilona
                                                  Boumoujahed Mária
                                                  Csapó Sándor
                                                  Dr. Gulics Ákosné
                                                  Fábián Katalin
                                                  Farkas Krisztina
                                                  Feketéné Józsa Tünde
                                                  Fülöp-Szabó Szilvia
                                                  Galambosné Janiga Vivien Szandra
                                                  Gerencsér Emőke
                                                  Horváth Gyula
                                                  Huszár Andrea
                                                  Kaszap Réka
                                                  Korecz Marina
                                                  Luca Roxána Consuela
                                                  Manesz Ildikó
                                                  Murvai Istvánné
                                                  Papp Liliána
                                                  Pánczél Lászlóné
                                                  Pinczel Anett Ágnes
                                                  Sípos Éva
                                                  Soós Györgyi
                                                  Strohmayer Péterné
                                                  Szabó Tihamérné
                                                  Szegő Viktória
                                                  Tóth Gábor Ferenc
                                                  Varga Noémi 

Titkárságvezető: Kendy Zsuzsanna
Titkársági adminisztrátor: Mészáros György

Gazdasági vezető: Mihalovics Edit
Gazdasági ügyintéző: Hegedüs Krisztina

Adminisztrátor: Serbán Katalin
                              Szabados Anita
                              Szedlákné Mátyás Beatrix

Orvosírnok: Fritschné Kelemenics Brigitta
                      Obráz Szilvia

Technikus: Molnár Ferenc

Karbantartó: Nemes Levente

Műszaki szolgáltató: Csordás Ildikó
                                       Erdős Viktória Mária
                                       Fajszky Eleonóra Mária
                                       Hajkus Tiborné
                                       Sinka Béláné

Kisegítő: Szabados Ferencné

Takarító: Nagy Gáborné
                 Nagy Lászlóné
                 Szabadosné Pál Andrea (tartósan távol)