Miért hasznos?
Személyiség fejlesztő hatású.
Érzékenyít.
Kapcsolatokat épít.
Jó gyakorlatszerzési lehetőség.
Erősíti a társadalmi felelősségvállalást.

Közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések:
Iskola feladata: Megszervezni a közösségi szolgálat dokumentálását, az iratkezelési szabályok szerint.

 • Az iskola (osztályfőnök, vagy ezért felelős személy) tarthat felkészítő foglalkozást a közösségi szolgálatról, mely előkészíti a diákok tevékenységét és beszámítható a közösségi szolgálati 50 órába. Ugyanígy, levezető, beszámoló órát is célszerű tartani, ahol a diákok beszámolhatnak tapasztalataikról, tanáccsal láthatják el társaikat.

Időtényezők:

 • A közösségi szolgálat időtartama 9 – 11. évfolyamig.
 • Végső dátumként az érettségire jelentkezés dátuma szerepelhet!
 • Összesen 50 órában kell végezni (ebből 5 bevezető és 5 levezető órát lehet tartani).
 • A közösségi munka elszámolható időtartama minimum 60 perc, maximum 180 perc/alkalom!

Tevékenység formák:
a/ egészségügyi
b/ szociális és jótékonysági
c/ oktatási
d/ kulturális, közösségi
e/ környezet és természetvédelmi
f/ katasztrófavédelmi
g/ óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idősekkel sport ill. szabadidős tevékenység
Az a/ és b/ pontban leírt tevékenységeknél, a közösségi munka színhelyén mentor választása kötelező (a/) illetve ajánlott (b/)!

Dokumentáció:

MIKOR, HOL, MENNYI IDEIG, MILYEN TEVÉKENYSÉGET?

 • Jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálat területét, idejét és a szülői beleegyező nyilatkozatot.
 • Közösségi szolgálati napló
 • Törzslap és osztálynapló: az osztályfőnöknek ezekben a dokumentumokban is vezetni kell az éves elvégzett közösségi tevékenységet.
 • Érettségi évében az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről 2 példányban igazolást ad.
 • Az iskola az iratkezelési szabályzatot követve a dokumentációt rögzíti.
 • Együttműködési megállapodás: iskolán kívüli külső szervezet, (ill. mentor bevonásakor) a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, mely tartalmazza a felek adatait, a vállalt kötelezettséget, az időtartamot, a mentor nevét és feladatát!

A tanuló dokumentációs kötelezettségei:

 • A közösségi munka megkezdésekor egy arra rendszeresített, az iskola által hitelesített naplót nyit – Közösségi szolgálati napló -, melyben vezeti az alapvető információkon kívül a tapasztalatait, észrevételeit!
 • Minden alkalommal magával viszi a közösségi szolgálati naplót, melyet a munka végeztével a helyszínen aláírat, hitelesíttet!
  (Amennyiben a diák saját maga intézi a fogadó szervezettel a kapcsolatfelvételt, stb. akkor az együttműködési megállapodást is szerencsés, ha magával viszi és kitölteti.)

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap és szülői beleegyező nyilatkozat: pdfszerkeszthető word
Együttműködési megállapodás: pdfszerkeszthető word