„Nem önmagunkért, hanem másokért élni a legszebb hivatás”
(Madách Imre)

A Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye a hazai egészségügyi, szociális és pedagógiai szakképzés meghatározó intézményeként magas szintű, sokszínű képzésekkel járul hozzá a magyar társadalom fejlődéséhez, a munkaerőpiaci elvárásokhoz, a Semmelweis Egyetem által képviselt normák mentén.

Oktatói testületünk az iskola sok évtizedes pedagógiai, szakképzési eredményeire, a nevelőoktató munka időtálló értékeire és hagyományaira alapozza a tevékenységét. 

Figyelemebe vesszük a tanulni vágyók igényeit, napjaink hazai és Európai Uniós szakképzésfejlesztési irányait.

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka fő jellemzője a szakmai igényesség: szilárd, humán értékrendet, az emberi lét tiszteletét, az erkölcsi helytállást, az előítélet-mentes gondolkodást és konkrét társadalmi kapaszkodókat igyekszünk átadni tanulóinknak. Nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek irányában, szem előtt tartjuk a tanulási eredmény alapú szemléletet. Az egészségügyi, szociális és pedagógiai intézmények elvárásainak megfelelően magasabb műveltségű, konvertálható szaktudású, kommunikatív, innovatív szakmai képzést szeretnénk megvalósítani.

Munkánkat a tanulók személyiségének és egyéni/önálló tanulási képességeinek fejlesztésével összhangban, nyitottságon és a kölcsönös bizalmi viszonyon alapuló jó iskolai légkörben valósítjuk meg.

Iskolánk a közép- és az emelt szintű érettségi vizsgára, (elsősorban) a felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítés során minden irányban fenntartja a továbbhaladás lehetőségét.

Emellett meg kívánjuk őrizni a munkaerőpiacon képzőhelyként szerzett jó hírnevünket biztosítva végzett tanulóinknak az egészségügyi, szociális és pedagógiai területen való azonnali munkavállalás esélyét.

Tanulóink számára szakmai, egzisztenciális perspektívát kívánunk nyújtani, az egész életen át tartó tanulás ösztönzésével.
Ezt a küldetést iskolánk oktatói, pedagógusai, dolgozói és tanulói közösen a partnerekkel, gyakorlóhelyekkel együttműködve teljesíti.