Milyen iskolát keresel?

Ahol érettségi és szakmai végzettség egyszerre szerezhető? Wallenberg!
Ahol minden oktató szakképzett? Wallenberg!
Ahol a szakma korszerűen felszerelt demonstrációs termekben gyakorolható? Wallenberg!
Ahol igényes, kellemes a környezet? Wallenberg!
Ami könnyen megközelíthető? Wallenberg!
Ami biztos álláslehetőséget is jelentő végzettséget ad? Wallenberg

Iskolánk bemutatása

A Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye a VI. kerületben, a Rippl-Rónai utcában van, egy néhány éve igényesen felújított épületben.

Iskolánk az egészségügyi, a szociális és az oktatási, pedagógiai szakképzés országos szinten is meghatározó intézménye. A szakmákat magasan képzett és gyakorlati tapasztalattal is rendelkező szakmai oktatók, a közismereti tantárgyakat a megfelelő felsőfokú képesítésű szaktanárok oktatják. Az iskola felszereltsége kiemelkedő: a szakmák gyakorlati ismereteinek elsajátításához speciálisan felszerelt demonstrációs termek, számítógéptermek az informatika és nyelvoktatáshoz, két tornaterem, kondicionáló terem, tágas büfé, ebédlő.

Iskolánk kitűnő választás lehet olyan tanulók számára, akik a humán pályák iránt érdeklődnek, jövőjüket egészségügyi, szociális vagy pedagógiai területen képzelik el. Szívesen foglalkoznának egészséges, beteg vagy sérült gyermekekkel, felnőttekkel. Szeretnének tanulmányaik során sok hasznos, a hétköznapi életben is jól használható ismeretre szert tenni. Olyan iskolában képzelik el középiskolás éveiket, ahol a széles képzési kínálat mellett nagy gondot fordítanak a humán értékek átadására, a másik ember tiszteletére, a tehetséggondozásra, a személyiségfejlesztésre.

Idén a „Nyitott kapuk” iskolai bemutatkozó rendezvényünket 2023. november 15-16-17-én tartjuk. Emellett online formában is lehetőséget adunk a tájékozódásra. Honlapunkon novembertől nyílik meg a regisztrációs felület, ahol a személyes megjelenésű és az online tájékoztatókra jelentkezhetnek. Honlapunkon a Gyakran ismételt Kérdésekre (GYIK) külön is reagálunk majd.

Oktatómunkánk minőségét a különböző szakmai és közismereti versenyeken elért jó eredmények is bizonyítják:

SIKEREINK 2017 – 2023:

2017 BIOLÓGIA OKTV országos döntő, VII. hely
ÁSZÉV országos döntő EGÉSZSÉGÜGY: X, XXII, XXIII. hely
ÁSZÉV országos döntő SZOCIÁLIS: VII, XI, XIX. hely
ASZÉV országos döntő PEDAGÓGIA: V, XXI, XXIII. hely
Szép Magyar Beszéd – Kazinczy-verseny országos döntő
2018 ÁSZÉV országos döntő EGÉSZSÉGÜGY: I, II, III, IV, VII, IX. XVIII, XXI. hely
ÁSZÉV országos döntő SZOCIÁLIS: VII, VIII, XI. hely
ASZÉV országos döntő PEDAGÓGIA: VIII, XI, XII, XVI, XXI, XXX. hely
Országos Elsősegély Ismereti Verseny V. hely
Országos Mentési Verseny Mentőápoló kategória I. hely
Szép Magyar Beszéd – Kazinczy-verseny országos döntő
2019 ÁSZÉV országos döntő: SZOCIÁLIS: II, VIII. hely
ÁSZÉV országos döntő PEDAGÓGIA: VI, XIV, XXX. hely
XXII. Országos Egészségügyi és Szociális Tudományos Diákkonferencia II. hely
Szép Magyar Beszéd – Kazinczy-verseny országos döntő
„Referencia Iskola az Elsősegélynyújtás Oktatásáért” cím
2020

ÁSZÉV országos döntő: SZOCIÁLIS: XII, XVIII. hely
ÁSZÉV országos döntő PEDAGÓGIA: VIII, XVII, hely

2021

ÁSZÉV országos döntő: SZOCIÁLIS: XIII, XIV. hely
ÁSZÉV országos döntő PEDAGÓGIA: VI, XIV, XXX. hely
ÁSZÉV országos döntő EGÉSZSÉGÜGY: VII, XVII, XXIV. hely

2022

ÁSZÉV országos döntő: EGÉSZSÉGÜGY: I. hely
ÁSZÉV országos döntő PEDAGÓGIA: VI, VII, VIII. hely
ÁSZÉV országos döntő SZOCIÁLIS: XIII. hely
Implom József helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő

2023

ÁSZÉV országos döntő: EGÉSZSÉGÜGY: VII., XVI. hely
ÁSZÉV országos döntő PEDAGÓGIA: I., IX., XVII. hely
ÁSZÉV országos döntő SZOCIÁLIS: I., IX. hely
Implom József helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő II. hely

 

CÉLJAINK

  • az általános műveltség megalapozása – érettségi vizsga,
  • felkészítés szakmai vizsgára,
  • stabil alapok lefektetése a felsőfokú továbbtanuláshoz,
  • a tudás mellett a humanista értékrend kialakítása.

Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre a humán szakmacsoportba tartozó szakmákhoz szükséges területeken: pl. hatékony, konfliktusmentes kommunikáció, problémamegoldás, empátia, türelem, együttműködés. Így tanulóink olyan ismeretek, képességek birtokába jutnak, amelyekre nemcsak a humán területen dolgozóknak, de minden munkavállalónak szüksége van.

Középiskolánkban a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. A külső szakmai gyakorlat a tanév közben és nyári gyakorlatok formájában valósul meg.

Technikum

A technikum öt vagy hat évfolyamos. Egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A kötelező érettségi tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és egy idegen nyelv) ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint a gimnáziumokban. Ezekből a tantárgyakból érettségi vizsgával zárul a képzés. A technikumban érettségizőknek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mert a szakmai vizsga – emelt szintű vizsgaként – beszámítódik az érettségi vizsga tantárgyai közé.

9. és 10. évfolyamon a közismereti tantárgyak tanulásán van a hangsúly. Emellett a választott ágazat alapjainak elsajátítása történik. A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga következik. 11. évfolyamtól a közismereti tantárgyak közül az érettségi tantárgyak tanulása folytatódik. Ettől az évtől kap nagy hangsúlyt a szakmai elmélet és gyakorlat elsajátítása. A 12. évfolyamon lehetőség van előrehozott érettségi vizsga letételére 3 közismereti tantárgyból. A 13. (14.) évfolyamon a szakma elméleti ismereteinek elsajátítása mellett a gyakorlati ismeretek valós munkakörnyezetben való megszerzése folyik, és mellette lehetőség nyílik a nyelvvizsgára való felkészülésre.

A technikum elvégzése után érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet is kap a tanuló. A technikumban végzettek a szakirányú továbbtanulásnál jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél.

A technikumban a tanulók – tanulmányi eredményüktől függően – ösztöndíjban részesülnek. Sikeres szakmai vizsga után egyszeri pályakezdési juttatást is kapnak.

A technikumban 3 ágazatban indítunk osztályokat:

A Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Karral kötött együttműködési megállapodás alapján a BSc Ápoló képzésre való jelentkezéskor kreditbeszámítás (39 kredit) és képzési idő csökkentésben részesülnek azok a tanulók, akik az okleveles általános ápoló végzettséget szerzik meg.

Szakgimnázium

A pedagógia ágazati képzés továbbra is szakgimnáziumban zajlik. A szakgimnázium 4 +1 évfolyamos. A 12. évfolyam végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek, aminek része lesz a szakmai érettségi vizsgatárgy is, A 13. évfolyamon lehetőség van szakmai végzettség megszerzésére. Ezen a szakon olyan szakembereket képzünk, akik a pedagógus, a gyógypedagógus mellett dolgoznak a köznevelési intézményekben (főleg óvodában, általános iskolában), segítik a gyermek ellátását, fejlesztését.

Szakgimnáziumban egy ágazatban indítunk osztályt:

Pedagógia szakgimnázium

Szakképző iskola

A képzés 3+2 éves, az első 3 évet a szakmai vizsga zárja

A szakképző iskolai tagozatunkon az egészségügyi Alapápolási munkatárs végzettség szerezhető meg 3 év alatt. A képzés elsődleges célja a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése.

A szakmai tárgyak mellett komplex műveltségi területeken folyik az oktatás: kommunikáció, idegen nyelv, matematika, társadalomismeret, természetismeret, testnevelés. A szakmai végzettséget szerzett tanulóknak lehetőségük lesz tanulmányaikat folytatni és egy további, 2 éves érettségi felkészítő szakasz után érettségi bizonyítványt is szerezni.

A szakképző iskolában ösztöndíjat kapnak a tanulók. A 10. évfolyamtól  szakképzési munkaszerződéssel történik a gyakorlati képzés, ekkortól jövedelemre tehetsz szert a tanulás mellett.

Alapápolási munkatárs

Szolgáltatásaink:

  • az E-ellenőrző a tanulmányi eredmények naprakész követését szolgálja
  • érdeklődő diákjainknak az emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítjuk
  • tehetséges diákjainknak házi versenyeket szervezünk és támogatjuk iskolán kívüli versenyeken való részvételüket is
  • nehézségekkel küzdő tanulóinkat pszichológus és gyógypedagógusok segítik
  • színház- és múzeumlátogatásokat szervezünk