AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ FOGADÓÓRÁJA

Az intézményvezetői fogadóórára előzetes bejelentkezés szükséges.
Intézményvezető neve: Gavallérné Kancsal Ágnes
Fogadóóra: kedd 14:00 – 15:00
Bejelentkezés: 215 8213 (igazgatói titkárság)