Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás

Nem találom a gyermekemet az ideiglenes felvételi listán. Hol érdeklődhetek?

Készítse elő gyermeke oktatási azonosítóját. Telefonáljon (1) 215 7579 számon, kérje a Tanulói titkárságot. Az
ügyintéző segít majd megoldani a problémát.

Lányom ugyanannyi pontot szerzett, mint a barátnője, a rangsorban mégis kettővel hátrébb van. Hogy lehet ez?

Az egyenlő pontszámot elért jelentkezőket is rangsorolnunk kell, hiszen nem kerülhet be egy helyen három tanuló.
Egyenlő pontszám esetén a jogszabály értelmében figyelembe kell vennünk a halmozottan hátrányos helyzetet, a
lakhelyet és a sajátos helyzetet, további egyenlőség esetén bizonyos tantárgyakból elért eredményét. Az egyenlő
pontszám esetén való rangsorolás elveit honlapunkon a NYOLCADIKOSOKNAK/A FELVÉTELI ELJÁRÁS
RENDJE c. részben olvashatja.

Milyen helyzetben érdemes sorrendet módosítani?

Általában csak akkor érdemes a sorrenden módosítani, ha a gyereke továbbtanulási szándéka megváltozott.
Amennyiben Önök nagyjából reálisan mérték fel a gyermekük képességeit és eredményeit, jó eséllyel bejut abba
az osztályba, amelyet első helyen jelölt meg. A jelentkezéskor nyilván alaposan mérlegelték a terveiket és az
iskolák, tagozatok által kínált képzési lehetőségeket. Érdemes most átgondolni, vajon az azóta eltelt néhány hétben
jutottak-e olyan új információ birtokába, ami indokolná a változtatást. Pusztán a rangsor miatt nem valószínű,
hogy érdemes sorrendet módosítani.

Ki kap ösztöndíjat?

Szakképzési ösztöndíjat a technikumi és a szakképző iskolai tanulók felmenő rendszerben kapnak. A
középiskolások közül idén a 9., és jövőre a 9-10. évfolyamos technikumi és szakképző iskolai tanulók részesülnek
ösztöndíjban, ha nem évismétlők és, ha az igazolatlan mulasztásuk nem haladja meg a 6 órát.

Kizáró ok-e a felvételnél, ha a jelentkező SNI-s?

Iskolánk az „Egyéb pszichés fejlődési zavar” problémával küzdő tanulókat tudja fogadni, ha a szakvélemény
alapján a tanuló integráltan (a többi tanulóval együtt) nevelhető.

Van-e az iskolának kollégiuma?

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de sokéves, szoros együttműködésünk van több, közeli kollégiummal is. Ha
felvételt nyert, az első szülői értekezleten személyesen is találkozhat a kollégiumok képviselőivel és tájékoztatást
kaphat a szolgáltatásaikról, sőt azonnal jelentkezhet is.

Mikor lesz a pályaalkalmassági beszélgetés?

A pályaalkalmassági beszélgetések beosztását honlapunkon fogjuk közzétenni, kérjük, kísérjék figyelemmel!

Ha a jelentkező diszkalkulia miatt felmentett matekból, felmentést kaphat-e a matek központi felvételi alól?

A jelenlegi jogszabályok szerint a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmény igazgatója nem adhat
ilyen felmentést. A felvételit megírja, de a felvételi jelentkezési laphoz csatolja a felmentés alapjául szolgáló
szakvéleményt és egy kérelmet, hogy a matematika eredményt ne vegyük figyelembe. Ilyenkor a magyar
pontszámot megduplázzuk, tehát gyermeke nem kerül hátrányba a többiekkel szemben.

Fiam a Raoulban, a 1201 tagozaton a 170., egy másik iskolában a 23. lett. A másik iskolában így biztosan felveszik, ezért módosítottuk a jelentkezési sorrendet, előrébb sorolva a másik iskolát. Ha a pontszám elégendő a felvételhez, előfordulhat, hogy mégis bekerülünk a Raoulba?

Sajnos nem, mert a Felvételi Központ besorolja az előrébb megjelölt osztályba/iskolába, amennyiben ott felvehető
minősítést kapott és az ottani rangsor alapján befér a felvehető keretbe.

Gyermekemet a 1203 tagozaton 91., a 1202 tagozaton a 98. helyre rangsorolták. Van-e esélyünk a bejutásra?

Igen, amennyiben a 1203 tagozat az önök jelentkezési sorrendjében az első helyen áll. Az itt elért 91. hely azt
jelenti, hogy nagy eséllyel bejut a pedagógia szakgimnáziumi osztályba, hiszen – ahogy a többéves tapasztalat azt
mutatja – sokan több tagozatunkat, vagy más iskolát is megjelöltek, és ezért akár 30 – 40 jelentkező is „kiesik” a
rangsor elejéről, és 2 pedagógia osztályt tervezünk indítani. Amennyiben a 1202 tagozatot jelölték meg az első
helyen, a 98. helyről is bejuthat a jelentkező, de ennek az esélye kisebb, mint az előző esetben.