Nem találom a gyermekemet az ideiglenes felvételi listán. Hol érdeklődhetek?

Készítse elő gyermeke oktatási azonosítóját. Telefonáljon (1) 215 7579 számon, kérje a Tanulói titkárságot. Az ügyintéző segít majd megoldani a problémát.

Lányom ugyanannyi pontot szerzett, mint a barátnője, a rangsorban mégis kettővel hátrébb van. Hogy lehet ez?

Az egyenlő pontszámot elért jelentkezőket is rangsorolnunk kell, hiszen nem kerülhet be egy helyen három tanuló. Egyenlő pontszám esetén a jogszabály értelmében figyelembe kell vennünk a halmozottan hátrányos helyzetet, a lakhelyet és a sajátos helyzetet, további egyenlőség esetén bizonyos tantárgyakból elért eredményét. Az egyenlő pontszám esetén való rangsorolás elveit honlapunkon a NYOLCADIKOSOKNAK/A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE c. részben olvashatja.

Milyen helyzetben érdemes sorrendet módosítani?

Általában csak akkor érdemes a sorrenden módosítani, ha a gyereke továbbtanulási szándéka megváltozott. Amennyiben Önök nagyjából reálisan mérték fel a gyermekük képességeit és eredményeit, jó eséllyel bejut abba az osztályba, amelyet első helyen jelölt meg. A jelentkezéskor nyilván alaposan mérlegelték a terveiket és az iskolák, tagozatok által kínált képzési lehetőségeket. Érdemes most átgondolni, vajon az azóta eltelt néhány hétben jutottak-e olyan új információ birtokába, ami indokolná a változtatást. Pusztán a rangsor miatt, nem valószínű, hogy érdemes sorrendet módosítani.

Ki kap ösztöndíjat?

 Szakképzési ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki

  • tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
  • adott évfolyam technikumi vagy szakképző iskolai tanulója,
    • 9-10. vagy 1/13. évfolyamos,
    • technikum = ágazati alapoktatás
    • és 2/14. évfolyam technikum, 2/10 szakképző iskola=szakirányú oktatás, ha a tanuló nem rendelkezik szakképzési munkaszerződéssel
  • nem évismétlő,
  • igazolatlan mulasztásainak száma nem éri el a 6 órát.

Kizáró ok-e a felvételnél, ha a jelentkező SNI-s?

Iskolánk az „Egyéb pszichés fejlődési zavar” problémával küzdő tanulókat tudja fogadni, ha a szakvélemény alapján a tanuló integráltan (a többi tanulóval együtt) nevelhető.

Hogyan fognak zajlani a pályaalkalmassági beszélgetések?

A pályaalkalmassági beszélgetéseket online formában folytatjuk le. A tanulók személyre szóló meghívót fognak kapni emailben arra a saját, vagy szülői email címre, amit a jelentkezési lapon megadtak. Ha az időpont nem megfelelő, kérjük, hogy időben jelezzék annak érdekében, hogy új időpontot találhassunk!

Ha a jelentkező diszkalkulia miatt felmentett matekból, felmentést kaphat-e a matek központi felvételi alól?

A jelenlegi jogszabályok szerint a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmény igazgatója nem adhat ilyen felmentést. A felvételit megírja, de a felvételi jelentkezési laphoz csatolja a felmentés alapjául szolgáló szakvéleményt és egy kérelmet, hogy a matematika eredményt ne vegyük figyelembe. Ilyenkor a magyar pontszámot megduplázzuk, tehát gyermeke nem kerül hátrányba a többiekkel szemben.

Fiam a Raoulban, a 0101 tagozaton a 170., egy másik iskolában a 23. lett. A másik iskolában így biztosan felveszik, ezért módosítottuk a jelentkezési sorrendet, előrébb sorolva a másik iskolát. Ha a pontszám elegendő a felvételhez, előfordulhat, hogy mégis bekerülünk a Raoulba?

Sajnos nem, mert a Felvételi Központ besorolja az előrébb megjelölt osztályba/iskolába, amennyiben ott felvehető minősítést kapott és az ottani rangsor alapján befér a felvehető keretbe.

Gyermekemet a 0104 tagozaton a 71. helyre rangsorolták. Van-e esélyünk a bejutásra?

Igen, ha a 0104 tagozat az önök jelentkezési sorrendjében az első helyen áll. Az itt elért 78. hely azt jelenti, hogy nagy eséllyel bejut az oktatás technikumi osztályba, hiszen – ahogy a többéves tapasztalat azt mutatja – sokan több tagozatunkat, vagy más iskolát is megjelöltek, és ezért akár 30 – 40 jelentkező is „kiesik” a rangsor elejéről.

Ha a tagozatot (iskolánkat) a második helyen jelölték meg, a 78. helyről is bejuthat a jelentkező, de ennek az esélye kisebb, mint az előző esetben, ugyanis ha az elsőnek jelölt helyen bekerül a felvettek közé, akkor a további megjelölt tagozatokat már nem veszik figyelembe.

Van-e az iskolának kollégiuma?

Iskolánknak nincs saját kollégiuma, de sokéves, szoros együttműködésünk van több, közeli kollégiummal is. Ha felvételt nyert, az első szülői értekezleten személyesen is találkozhat a kollégiumok képviselőivel és tájékoztatást kaphat a szolgáltatásaikról, sőt azonnal jelentkezhet is.