Érettségi vizsgára a tanulói/felnőttképzési jogviszonnyal rendelkező vizsgázók csak a „saját” középiskolájukban jelentkezhetnek, akár nappali, akár esti képzésre járnak, emelt szintre is.

A jelentkezés feltételeiről és a vizsgadíjról a következő weblapokon tájékozódhatnak:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas

 „Külsős” vizsgázókat egyedi elbírálás alapján fogadunk.

A jelentkezés határideje 2024. február 15.

12. ÉVFOLYAMOSOK JELENTKEZÉSE
A 12. évfolyamos tanulók a kijelölt jegyzőknél jelentkezhetnek.

ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI
Előrehozott vizsgára való jelentkezéshez előzetes kérelmet kell beadni, az igazgatónak címezve, a szülő és a tanuló aláírásával.

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKNEK

Vizsgadíj:
Az érettségi vizsga térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá az érettségi végzettséggel rendelkező, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti szakgimnáziumi oktatásban megkezdett tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

középszintű érettségi vizsga: tantárgyanként 40.000,- Ft. iskolai pénztárban, készpénzben fizetendő
emelt szintű érettségi vizsga: tantárgyanként 67.000,- Ft. átutalással fizetendő

JELENTKEZÉS:             Kizárólag személyesen!

III. emelet, 310-es IRODA, Bergholdné Kézdi Katalin igh.
időpont egyeztetés: bergholdne@r-wallenberg.hu

SZÜKSÉGES:              
– személyi igazolvány
– lakcímkártya
– középiskolai bizonyítvány utolsó tanévének (12. évf.) másolata
– érettségi bizonyítvány másolata
– tanúsítvány(ok) másolata
– eredeti törzslapkivonat (ha van)
– szakvélemény (ha SNI vagy BTMN)