Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

Alapítvány

MÓRA ALAPÍTVÁNY
Címe: 1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26.
Adószám: 18013100-1-42
Bankszámlaszáma: OTP 11784009-20300364

A Móra Alapítvány jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására. Az Alapítvány nyitott. Az Alapítványhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy csatlakozhat oly módon, hogy pénzösszeget, vagyontárgyat, vagy anyagi értéket képviselő jogot adományoz az Alapítvány részére, illetve bocsájt végleges jelleggel az Alapítvány rendelkezésére.

  • Alapítványunk alapító okiratában szereplő célok:
  • az iskola szakmai felszerelésének bővítése, korszerűsítése
  • tanulóink és pedagógusaink hazai és külföldi oktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatépítésének elősegítése
  • versenyen kiemelkedő teljesítményt elért tanulók jutalmazása
  • iskola kulturális tevékenységének segítése
  • szociálisan rászoruló diákok anyagi támogatása
  • kiemelkedő pedagógiai tevékenység támogatása

Az Alapítvány támogatást nyújt: iskolai rendezvények lebonyolításához, kiemelkedő eredményt elért tanulóink jutalmazásához, szociálisan rászoruló diákok segítéséhez, szakmai kirándulásokhoz.

Köszönjük diákjainknak, szüleiknek, intézményünk dolgozóinak, természetes és jogi személyeknek,
hogy támogatták Alapítványunkat.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa iskolai alapítványunkat!

A Móra Alapítvány kuratóriuma

 

BESZÁMOLÓK KÖZZÉTÉTELE:

2015. év