A Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete első alkalommal szervezte meg a 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet alá tartozó akkreditált pedagógus továbbképzését 15 fő pedagógus részvételével.

A továbbképzés két helyszínen, intézetünk Kútvölgyi-, és Villányi úti épületében valósult meg 2023.08.31. és 2023.09.28. között. 

A képzésben résztvevők a Semmelweis Egyetem négy egészségügyi középfokú szakképző intézménye pedagógusai voltak, munkaköri beosztásuk szerint szaktanárok, szakoktatók, két fejlesztőpedagógus, egy igazgató, egy iskolapszichológus.

„Az itt látottakat és hallottakat a mindennapi munkám során egyre többet alkalmazom.” (a képzés egyik résztvevője)

A képzés fő célja az integrált-inkluzív nevelés-oktatás, a hatékony együttnevelés sikerességének elősegítése. A résztvevők a konduktív pedagógia szemléletmódján keresztül a mindennapi pedagógiai gyakorlatban alkalmazható ismereteket sajátíthattak el.

A képzés specialitása, a gyakorlatközpontú megközelítés lehetőséget adott a pedagógusoknak a köznevelési intézményeinkbe való betekintésre, a konduktori munkára való rálátásra. Többek között ismeretet szerezhettek a konduktív pedagógia történetéről, eszközeiről, valamint az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségiről az SNI gyermekek fejlesztése során. Mindemellett lehetőségük volt társadalmi befogadást elősegítő programban való részvételre is.

„A konduktív gyakorlatokkal még nem találkoztam. Köszönöm, hogy kipróbálhattam!” (a képzés egyik résztvevője)

A meghívott előadók szakmailag maximálisan felkészültek voltak, munkájukat a legnagyobb odaadással végezték. A továbbképzésben résztvevők mind a csoportmunkákban, mind a gyakorlati feladatok kipróbálásában aktívak voltak, valamint tevékenyen vettek részt a témával kapcsolatos szakmai kérdések megvitatásában is. A képzés során szakmai kapcsolatok kiépítésére is sor került. 

A részvevők a képzés folyamán, és végén anonim módon elégedettségi kérdőívet töltöttek ki, melyben a képzés erősségeiről és gyengeségeiről adtak visszajelzést.
A számszerű értékelés mellett nyílt kérdések formájában helyet adtunk a képzéssel kapcsolatos vélemények megfogalmazásának is. A visszajelzések alapján a képzés eredményesen valósult meg, kiválóan sikerült.

„Mintául szolgálhat más képzéseknek. Felsőfokon működött a szervezés.” (a képzés egyik résztvevője)

A 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet 8/A. § (3) szerint: „A továbbképzés szervezője a program befejezését követően harminc napon belül – az alapítási engedély hatályának megszűnéséig – a honlapján nyilvánosságra hozza a program résztvevőinek a program tartalmával és lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítést.”

Elégedettségi kérdőívek eredményei (pdf)

A továbbképzés szakmai beszámolója (pdf)