Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 17.
161844 Összes oltás
13717 Beoltott Semmelweis Polgár

Szigorlati Tételek 2016. 

LETÖLTÉS

PARODONTOLÓGIA

 1. A gingiva makroszkópos és mikroszkópos anatómiája
 2. A rögzítő apparátus makroszkópos és mikroszkópos anatómiája és funkciója
 3. A gingivális szulkusz normál makroszkópos és mikroszkópos anatómiája és funkciója
 4. A parodontális szövetek fejlődése és az alveoláris csont biológiája
 5. A parodontális szövetek normális védekező funkciói
 6. A dentális plakk és fogkőképződés mechanizmusa
 7. A dentális plakk fény és elektronmikroszkópos szerkezete
 1. A szupragingivális dentális plakk és biofilm mikrobiológiája
 2. A szubgingivális dentális plakk mikrobiológiája, parodontopatogén mikroorganizmusok
 3. Az experimentális gingivitis modell – Az iniciális gingivitis hisztológiája és immunológiája
 4. A korai és  kifejlett  gingivitis  hisztológiája és immunológiája 
 5. Az iniciális parodontitis hisztológiája és immunológiája
 6. A PMN leukocyták, monocyták és a szisztémás faktorok szerepe a parodontitis patomechanizmusában
 7. A lokális tényezők  szerepe a parodontitis patomechanizmusában, a lokális plakk retenciós tényezők eliminálása
 8. A parodontitis természetes lefolyása kezelés nélkül
 9. A fogágybetegségek klasszifikációja
 10. A plakk okozta gingivitis klinikai és szubjektív tünetei
 11. A gingivitis szisztémás háttérrel, hiánybetegségekhez társuló gingivitis
 12. A parodontitis és a dohányzás kapcsolata
 13. A parodontális tasak mint dentális góc (a parodontális infekció szisztémás összefüggései)
 14. Nem plakk okozta ínyelváltozások
 15. A feszes íny szerepe a parodoncium mechanikai védelmében
 16. Az ínyrecesszió okai és következményei, a fognyaki érzékenység
 17. Gyógyszer okozta ínyhiperpláziák, terhességi ínyhiperplázia.
 18. A felnőttkori krónikus parodontitis
 19. Az agresszív parodontitis genetikai és immunológiai háttere, mikrobiológiája
 20. Az agresszív parodontitis kezelése
 21. A szájhigiénés indexek
 22. Gingivitis diagnosztikája, gingivális indexek
 23. Parodontális indexek. CPITN/PSR/BPE index rendszer jelentősége
 24. A parodontális klinikai diagnosztikai paraméterek radiológiai diagnosztika, furkáció léziók
 25. A fogágybetegség epidemiológiája
 26. A fogágybetegség prevenciója
 27. Az akut parodontális állapotok ellátása
 28. A teljeskörű parodontális kezelés sémája
 29. A hatékony egyéni szájhigiéne megteremtése
 30. A professzionális szájhigiéne és eszközei
 31. Kémiai plakk kontroll és a szisztémás antibiotikus kezelés
 32. A professzionális szájhigiénés fázist követő újraértékelés
 33. A sebészi parodontális kezelés alapjai, indikáció és kontraindikáció
 34. A gingivektómia szerepe ma a parodontális sebészetben
 35. Az apikálisan áthelyezett lebenyes műtéttechnikák és az előrehaladott horizontális csontpusztulás kezelése
 36. A módosított Widman lebeny műtét (nyitott kürett)
 37. Az előrehaladott vertikális csontpusztulás kezelési lehetőségei
 38. A parodontális szövetek gyógyulásának fajtái, a különböző parodontális szövetek regeneratív potenciálja
 39. Guided Tissue Regeneration alapjai és történeti háttere
 40. A parodontális lebenyek klasszifikációja, metszési és sutura technikák a parodontális sebészetben
 41. A nem felszívódó és felszívódó barrier membránok
 42. A biológiai és biokémiai szövetregeneráció (morfogenikus fehérjék, zománcmátrix derivátum)
 43. A csontpótlók és saját csont beültetés a parodontális regenerációban
 44. A mukogingivális sebészet. Ínyrecesszió sebészi korrekciós lehetőségei. Miller-féle beosztás
 45. A becsiszolás, a szekunder okklúziós trauma korrekciója és protetikai rehabilitació. Parodontális elvek és szempontok a protetikában 
 46. Az ideiglenes és szemipermanens parodontális sínezés indikációja és technikai lehetőségei
 47. Endodoncia és parodontológia határterületei
 48. A parodontális gondozás és visszarendelés. A visszarendelési intervallumokat meghatározó tényezők. A parodontális kezelés sikerének kritériumai
 49. A fogszabályozás és a parodontológia kapcsolata. Parodontálisan érintett páciensek fogszabályozó kezelésének irányelvei
 50. Az alveoláris gerincprezerváció
 51. A biológiai szélesség fogak és implantátumok körül
 52. Az implantátum behelyezésének szempontjai fogágybetegeknél
 53. A periimplant mucositis és periimplantitis különbsége és kezelési lehetőségei