Általános információk

Cím: 1088 Szentkirályi utca 47. 4. emelet
Telefon: +36 1 318 5222

Igazgató: 
Prof. Windisch Péter egyetemi tanár, Ph.D

Igazgatóhelyettes: 
Prof., habil. Dőri Ferenc egyetemi tanár, Ph.D

Professor emeritus: 
Prof. Gera István egyetemi tanár, Ph.D

Egyetemi docens: 
Dr. Molnár Bálint Ph.D, egyetemi docens, kutatási felelős

Egyetemi adjunktus: 
Dr. Horváth Attila Ph.D. egyetemi adjunktus

Dr. Nagy Pál György Ph.D. egyetemi adjunktus

Dr. Palkovics Dániel Ph.D., egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd: 
Dr. Csifó-Nagy Boróka 

Dr. Sólyom Eleonóra

Dr. Dobos Andrea

Munkatársak

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Parodontológiai Klinika
Prof. Dr. Windisch Péter
egyetemi tanár, igazgató
318-5222, 59193windisch.peter@semmelweis.hu
Prof. Dr. Dőri Ferenc
egyetemi tanár, igazgatóhelyettes, német tanulmányi felelős
59225dori.ferenc@semmelweis.hu
Asztalosné Nemecz Zsuzsanna
fogászati szakasszisztens
Dr. Bartha Boldizsár
klinikai szakorvos, honlap felelős, MIR-megbízott
59188bartha.boldizsar@semmelweis.hu
Dr. Bartha Ferenc
szakorvos, önkéntes segítő
Dr. Bognár Vera Lili
klinikai szakorvos (távol)
59226
Dr. Bolya-Orosz Fanni
klinikai orvos
59227bolya.orosz.fanni@semmelweis.hu
Csergő Ildikó
klinikai vezető asszisztens, dentálhigiénikus
59195, 59229parodontologia@semmelweis.hu
Dr. Csifó-Nagy Boróka
egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató (távol)
59190csifo-nagy.boroka@semmelweis.hu
59227czumbel.laszlo@semmelweis.hu
Dr. Dobos Andrea
egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató, Neptun-felelős, TDK-felelős
59189dobos.andrea1@semmelweis.hu
Dr. Forgó Kristóf
klinikai orvos
59227forgo.kristof@semmelweis.hu
Füstösné Simon Tünde
fogászati szakasszisztens
59244, 59240
Prof. Gera István
Professor Emeritus
59192/59184gera.istvan@semmelweis.hu
Győri Katalin
fogászati szakasszisztens
59244
Dr. Horváth Attila
egyetemi adjunktus (szerdánként rendel)
59188horvath.attila@semmelweis.hu
Horváth Csenge Eszter
fogászati szakasszisztens
59244, 59240
Dr. Keglevich Bernát
klinikai orvos
59188keglevich.bernat@semmelweis.hu
Dr. Kelemen Kinga Orsolya
klinikai szakorvos, tanulmányi felelős
59228kelemen.kinga@semmelweis.hu
59226
59226korosi.afrodite@semmelweis.hu
Dr. Köves-Pilihaci Bella
klinikai szakorvos (távol)
59226
Kozma Zsuzsanna
fogászati asszisztens
59244
59228lang.orsolya.anna@semmelweis.hu
Majzik Sára Dorottya
fogászati asszisztens
59195
Dr. Makra Krisztián
önkéntes segítő
Dr. Martin Anna
klinikai szakorvos (távol)
59228
Dr. Michailovits Georgina
klinikai szakorvos
59228
Dr. Molnár Bálint PhD
egyetemi docens, kutatási- és gyógyszerfelelős
59190molnar.balint@semmelweis.hu
Monoki Éva
fogászati asszisztens
59195
Dr. Nagy Pál György PhD
egyetemi adjunktus, munka- és balesetvédelmi megbízott, oktatási felelős
59190nagy.pal@semmelweis.hu
Dr. Németh Florina Johanna
klinikai szakorvos
59226nemeth.florina@semmelweis.hu
Oláh Boglárka
fogászati szakasszisztens
59226orosz.petra@semmelweis.hu
Dr. Paár Claudia
klinikai orvos
59228paar.claudia@semmelweis.hu
Dr. Palkovics Dániel PhD
egyetemi adjunktus
59190palkovics.daniel@semmelweis.hu
Dr. Papp Zsuzsanna
klinikai szakorvos
59189papp.zsuzsanna@semmelweis.hu
Paule-Krassói Andrea
fogászati szakasszisztens
59195
Dr. Shahbazi Irani Arvin PhD
önkéntes segítő, kutatói munkakörben
Simon Ágota
titkárnő
59193simon.agota@semmelweis.hu
Dr. Sólyom Eleonóra
egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató
59189solyom.eleonora@semmelweis.hu
Dr. Somodi Kristóf
PHD-hallgató, rezidens
somodi.kristof@semmelweis.hu
Dr. Stiedl Péter
önkéntes segítő
Dr. Szabó Gábor
klinikai szakorvos
59188szabo.gabor3@semmelweis.hu
Szalai Ágnes
betegfelvételi adminisztrátor
59229
Szentesi Beáta
fogászati szakasszisztens
59195
Dr. Szőnyi Dóra
klinikai szakorvos (távol)
59227
Tóth-Pató Fruzsina
fogászati asszisztens
59195
Vágó Vivien
fogászati szakasszisztens (távol)
59235, 59237
varga.dominik.attila@semmelweis.hu
veress.fanni@semmelweis.hu
Dr. Xinda Li
PhD-hallgató
59190