A SE FOK Parodontológiai Klinika által kiírt illetve vezetett TDK-kutatásokról és a belépés módjáról az Egyetem TDK-honlapján tájékozódhat bővebben. A Tudományos Diákkör (TDK) honlapja.

A Parodontológiai Klinika TDK-felelőse : Dr. Dobos Andrea klinikai szakorvos.

Általános tájékoztató:

Jelentkezési határidők:

  • tavaszi félévben március 1.
  • őszi félévben október 1.

TDK munka tárgyfelvétel a Neptunban a Dékáni Hivatal által meghatározott időpontig. (tárgyfelvételi időszak vége) Ezt követően pedig adategyeztetés a TDK felelőssel okt. 1. / március 1-ig. 

3. éves (vagy fiatalabb) hallgatók számára TDK-munkát csak a Klinikaigazgató engedélyezhet. Ilyen kérés esetén keressék Igazgató urat kizárólag fogadóórában (hétfőnként 11-től), miután tájékozódtak arról, hogy valamelyik futó TDK kutatásunk tudja önöket fogadni, tekintve, hogy a Parodontológia csak 4. és 5. éves tárgy. Sok ilyen kutatásunk van, így ez általában nem szokott gondot okozni. Örömmel látjuk alsóbb éves érdeklődő hallgatóinkat is.

4. és 5. éves új hallgatók is tekintsék át táblázatunkat, válasszanak témát és keressék meg a kutatás vezetőjét. Amennyiben a témavezető tudja őket fogadni, keressék meg űrlapjukkal Dr. Dobos Andrea TDK-felelőst. A TDK-munka egy kurrikulumban lévő tantárgy, tehát TDK-munka esetén a tárgyat fel kell venni a Neptun-rendszerben is, a Dékáni Hivatal által meghatározott időpontig. A tárgyfelvétel a hallgató feladata, míg a TDT-ben való bejelentés a Klinika feladata.

Kiírt témáink, témavezetők:

TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Kemény és lágyszövetek diagnosztikus lehetőségei dr. Molnár Bálint, egyetemi docens
A sebgyógyulás vizsgálata a parodontális sebészetben dr. Dőri Ferenc, egyetemi tanár
Vérlemezkékben gazdag plazma szerepe a Parodontális regeneratioban dr. Dőri Ferenc, egyetemi tanár
Parodontális plasztikai sebészeti beavatkozások véráramlás vizsgálata dr. Molnár Bálint, egyetemi docens,
dr. Vág János
A vérlemezkében gazdag fibrin (PRF) parodontológiai alkalmazása dr. Dőri Ferenc, egyetemi tanár
A parodontitis és a cardiovascularis betegségek kapcsolata Prof. Dr. Gera István, egyetemi tanár
A vérlemezkében gazdag plazma szerepének hosszútávú vizsgálata a parodontális gyógyulásban Prof. Dr. Dőri Ferenc, egyetemi tanár
Diabetes mellitus, mint a krónikus fogágybetegség kofaktora Prof. Dr. Gera István, egyetemi tanár
Az irányított szövetregenerációs(GTR)
technika összehasonlítása önmagában és fogszabályzóval végzett azonnali fogmozgatással alkalmazva, a széles, nem önfenntartó, intraosszer parodontális defektusok gyógyításában: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat
Dr. Nagy Pál György, egyetemi adjunktus
Periimplantáris lágyszövet menedzsment Prof. Windisch Péter egyetemi tanár / Dr. Horváth Attila egyetemi adjunktus
Nem felszívódó membránnal végzett alveolus prezervációk összehasonlitó értékelése Prof. Windisch Péter egyetemi tanár

 

Klinikánk TDK-hallgatói, TDK munka kezdete:

Hallgató neve Kar A témavezető neve TDK munka kezdete (év, hó)
Varga Sabrina FOK IV.   Dr. Sólyom Eleonóra, 
Dr. Palkovics Dániel
2022. szeptember
Somodi Kristóf FOK V.

  Dr. Sólyom Eleonóra, 
Dr. Palkovics Dániel

2021. szeptember
Varga Dominik FOK IV. Dr. Nagy Pál György 2021. szeptember
Zenzerova Anna FOK IV. Dr. Molnár Bálint 2020. szeptember
Kőrösi Afrodité FOK V. Dr. Molnár Bálint 2020. szeptember
Weninger Kristóf Áron FOK III. Dr. Molnár Bálint 2020. február
Matyék Barbara FOK III. Prof. Windisch Péter 2020. február
Csipkés Bernadett FOK III. Prof. Windisch Péter 2020. február
Tukora Vivien FOK IV. Prof. Gera István 2019. szeptember
Kléh Györk FOK III. Dr. Nagy Pál 2019. szeptember
Teréki Dániel FOK III. Dr. Windisch Péter 2019. február
Molnár Viktória FOK III. Prof. Gera István 2019. január
Lőrincz Zsuzsanna FOK III. Dr. Molnár Bálint 2019 január
Molnár Anna Lujza FOK IV. Dr. Molnár Bálint 2018. szeptember
Keglevich Bernát FOK IV. Dr. Molnár Bálint 2018. szeptember
Veress Fanni FOK III. Dr. Molnár Bálint 2018. szeptember
Szabó József FOK IV. Dr. Molnár Bálint 2018. szeptember
Orosz Fanni FOK IV. Dr. Molnár Bálint 2018. szeptember
Láng Orsolya Anna FOK IV. Dr. Dőri Ferenc 2018. szeptember
Finta Lilla FOK IV. Dr. Dőri Ferenc 2018. szeptember
Kovács Alíz FOK IV. Dr. Gera István 2018. szeptember
Kiss Nikoletta FOK IV. Dr. Windisch Péter 2018. szeptember
       
Svidró Eszter és Tajti Péter

FOK IV.

Anatómiai Intézettel közösen

Dr. Gerber Gábor és Dr. Radóczy-Drajkó Zsombor