2019. március 25.

(a hallgatók védési sorrendje még nem végleges!)

Prof. Windisch Péter: Az implantológia mucogingivalis vonatkozásai / Gyóni Áron

Prof. Windisch Péter: Alveolus prezerváció hatása a furkációérintett fogak parodontális regenerációjára / Haba Nándor

Prof. Windisch Péter: The clinical implication of Guided Tissue Regeneration (GTR) – Karen Gramstad

Prof. Gera István: A fogágybetegség és a szisztémás szervezeti betegségek kapcsolata / Szabó Bianka

Prof. Gera István: The manifestation of systemic diseases on the gingiva and its relevance on the early diagnosis of systemic diseases – Anton Mishel Antun

Dr. Dőri Ferenc: Die biologische Rolle des thrombocytenreichen Fibrin in der parodontalen Wundheilung / Tobias Janson

Dr. Nagy Pál               Az orthodonciai fogmozgatás hatása egészséges parodontium illetve parodontitisen átesett páciensek esetében Hallgató: Márton Tímea TDK-téma     

Dr. Molnár Bálint: Soft tissue reconstruction techniques in implant dentistry – Georgiou Kyriallos


2018

március 16., csütörtök, 8.00

(a hallgatók védési sorrendje még nem végleges!)

 • Bartha Boldizsár: Parodontális regeneráció kedvezőtlen defektmorfológia esetén – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • M. J. Crowley: Complex perioprosthodontic rehabilitation with improved white and pink esthetics  – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • Kurucz Imola: A lágy- és keményszövet augmentáció szerepe parodontálisan érintett betegeknél – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • Nardai Nikolett: Az irányított szövetregenerációs kutatás története a kezdetektől napjainkig  – Konzulens: Prof. Gera István
 • Mezei Dorottya: Vérlemezkében gazdag plazma parodontológiai alkalmazásának hosszú távú eredményei – Konzulens: Dr. Dőri Ferenc
 • Lemperger Szandra: Furkációérintett fogak rezektív és regeneratív sebészi kezelésének lehetőségei – Konzulens: Dr. Molnár Bálint
 • Csatlócki Laura: Rózsaszín és fehér esztétika harmonikus kialakítása, sebészi és restauratív eszközökkel – Konzulens: Dr. Molnár Bálint
 • Szabó Gábor: A klinikai koronahossz módosításának lehetőségei az esztétikus zónában – Konzulens: Dr. Molnár Bálint
 • Döngölő Flóra: Parodontális regeneratív sebészet és az orthodontia kapcsolata az interdiszciplináris kezelésbenl – Konzulens: Dr. Nagy Pál

március 24., péntek, 8.00

(a hallgatók védési sorrendje még nem végleges!)

 • Yoonho Bae: Clinical evaluation of guided tissue regeneration – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • Sayeh Arab: The role of biological width around dental implants – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • Skiadopoulou Sofia: The aetiology and clinical management of gingival hyperplasia – Konzulens: Prof. Gera István
 • Rohit Taheem: The history of mucogingival surgery to present days – Konzulens: Prof. Gera István
 • Amir Arshami: Resective and regenerative surgical treatment modalities of teeth with furcation involvement – Konzulens: Dr. Molnár Bálint
 • Omid Arshami: Minimally invasive surgical techniques in periodontology – Konzulens: Dr. Horváth Attila
 • Nevelits Annamária: Nem kárieszes cervikális léziók kombinált sebészi és restauratív ellátása – Konzulens: Dr. Horváth Attila