2024. április 03. (8:00 óra)

Helyszín: OC 4. emelet Sallay-terem (426. szoba) 

                     név               konzulens
Kiss Luca Blanka Dr. Nagy Pál
Kőrössy Dániel Tamás Dr. Sólyom Eleonóra
Minya Szaffi Dr. Horváth Attila
Abed Alhafiz Darawshi Prof. Dőri Ferenc
Shipanga Taambelago Vicky Dr. Molnár Bálint
Tzu Chi Tsai Dr. Horváth Attila

 

2024. április 04. (8:00 óra)

Helyszín: OC 4. emelet Sallay-terem (426. szoba) 

                     név               konzulens
Krisnamurthy Artúr Dr. Molnár Bálint
Bartal Eszter Prof. Windisch Péter
Kiarash Kalantar Dr. Shahbazi Irani Arvin
Stephan Merminod Dr. Sólyom Eleonóra
Karimi Vajargahy Reza Dr. Nagy Pál

 

2023. április 13. (8:00 óra)

Helyszín: OC 4. emelet Sallay-terem (426. szoba) 

                     név               konzulens
Claudio Elias Prof. Gera István
Anders Vatland Prof. Windisch Péter
Bazsó Bertold Dr. Orbán Kristóf
Székely Anna Franciska Prof. Gera István
Varga Dominik Dr. Nagy Pál György
Varga Sabrina Dr. Molnár Bálint

 

 

Czufor Bálint (témavezetője: Prof. Dőri Ferenc) egy pár percben prezentálja rektori pályamunkáját. 

2022. április 21. (8:00 óra)

Helyszín: OC 4. emelet Sallay-terem (426. szoba) 

                     név               konzulens
Danielle Levi Dr. Palkovics Dániel
Karan Mahmodi Kotnaiei Prof. Gera István
Parinaz Pouladtan Dr. Nagy Pál
Kléh Györk Dr. Nagy Pál
Somodi Kristóf Dr. Palkovics Dániel
Veress Fanni Dr. Molnár Bálint
Weninger Kristóf Dr. Molnár Bálint
Zimmerer Kitti Dr. Molnár Bálint

 

 

 

2021

Védés napjai:

2021. április 8. (8:00 óra)

név konzulens védés időpontja
Marc Hőner Prof. Dőri április 8.
Sven Hőner Prof. Dőri április 8.
Jessica Khoury Prof. Gera április 8.
Sebastian Herdt Prof. Windisch április 8.
Tukora Vivien Prof. Gera április 8.
Molnár Viktória Prof. Gera április 8.
Kőrösi Afrodité Prof. Dőri április 8.

 

2021. április 15. (08:00 óra)

Masood FANI Prof. Gera április 15.
Zouikri Ahmed Rami Prof. Windisch április 15.
Soroush Kargahi Prof. Dőri április 15.
Szekeres Liza Dr. Nagy április 15.
Bóna Judit Dr. Csifó-Nagy április 15.
Teréki Dániel Prof. Windisch április 15.

Helyszín: OC 4. emelet Sallay-terem (426. szoba)

Pontos időbeosztás a későbbiekben várható.

2020. március 26.

A szakdolgozatok védése Zoomban történik, a hallgatók levelet fognak kapni a tennivalókról és a hozzáférésről. A rövid prezentáció ugyanúgy szükséges.

2019. március 25.

(a hallgatók védési sorrendje még nem végleges!)

Prof. Windisch Péter: Az implantológia mucogingivalis vonatkozásai / Gyóni Áron

Prof. Windisch Péter: Alveolus prezerváció hatása a furkációérintett fogak parodontális regenerációjára / Haba Nándor

Prof. Windisch Péter: The clinical implication of Guided Tissue Regeneration (GTR) – Karen Gramstad

Prof. Gera István: A fogágybetegség és a szisztémás szervezeti betegségek kapcsolata / Szabó Bianka

Prof. Gera István: The manifestation of systemic diseases on the gingiva and its relevance on the early diagnosis of systemic diseases – Anton Mishel Antun

Dr. Dőri Ferenc: Die biologische Rolle des thrombocytenreichen Fibrin in der parodontalen Wundheilung / Tobias Janson

Dr. Nagy Pál               Az orthodonciai fogmozgatás hatása egészséges parodontium illetve parodontitisen átesett páciensek esetében Hallgató: Márton Tímea TDK-téma     

Dr. Molnár Bálint: Soft tissue reconstruction techniques in implant dentistry – Georgiou Kyriallos


2018

március 16., csütörtök, 8.00

(a hallgatók védési sorrendje még nem végleges!)

 • Bartha Boldizsár: Parodontális regeneráció kedvezőtlen defektmorfológia esetén – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • M. J. Crowley: Complex perioprosthodontic rehabilitation with improved white and pink esthetics  – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • Kurucz Imola: A lágy- és keményszövet augmentáció szerepe parodontálisan érintett betegeknél – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • Nardai Nikolett: Az irányított szövetregenerációs kutatás története a kezdetektől napjainkig  – Konzulens: Prof. Gera István
 • Mezei Dorottya: Vérlemezkében gazdag plazma parodontológiai alkalmazásának hosszú távú eredményei – Konzulens: Dr. Dőri Ferenc
 • Lemperger Szandra: Furkációérintett fogak rezektív és regeneratív sebészi kezelésének lehetőségei – Konzulens: Dr. Molnár Bálint
 • Csatlócki Laura: Rózsaszín és fehér esztétika harmonikus kialakítása, sebészi és restauratív eszközökkel – Konzulens: Dr. Molnár Bálint
 • Szabó Gábor: A klinikai koronahossz módosításának lehetőségei az esztétikus zónában – Konzulens: Dr. Molnár Bálint
 • Döngölő Flóra: Parodontális regeneratív sebészet és az orthodontia kapcsolata az interdiszciplináris kezelésbenl – Konzulens: Dr. Nagy Pál

március 24., péntek, 8.00

(a hallgatók védési sorrendje még nem végleges!)

 • Yoonho Bae: Clinical evaluation of guided tissue regeneration – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • Sayeh Arab: The role of biological width around dental implants – Konzulens: Prof. Windisch Péter
 • Skiadopoulou Sofia: The aetiology and clinical management of gingival hyperplasia – Konzulens: Prof. Gera István
 • Rohit Taheem: The history of mucogingival surgery to present days – Konzulens: Prof. Gera István
 • Amir Arshami: Resective and regenerative surgical treatment modalities of teeth with furcation involvement – Konzulens: Dr. Molnár Bálint
 • Omid Arshami: Minimally invasive surgical techniques in periodontology – Konzulens: Dr. Horváth Attila
 • Nevelits Annamária: Nem kárieszes cervikális léziók kombinált sebészi és restauratív ellátása – Konzulens: Dr. Horváth Attila