Klinikánk kutatási területei:

Irányított parodontális szövetregeneráció.
Mucogingivális sebészet.
Parodontális epidemológia.
Orális praecancerosisok.
Orális immunológia.

Kutatási projektek:

 

Kutatás címe

Név

TUKEB/RKEB engedély szám

Állapot (folyamatban, lezárult)

Preorthodonciai kortikocízió és szimultán csont augmentáció a bukkális alveoláris dehiszcencia prevenciójában fogszabályozásban részesülő páciensek esetében – randomizát kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Nagy Pál

SE RKEB 16/2019

elindult

Új generációs vérlemezkében gazdag fibrin (A-PRF) alkalamzása és hatásának vizsgálata intraosszeális parodontális defektusok sebészi kezelésében

Dr. Dőri Ferenc (Dr. Csifó-Nagy Boróka PhD-kutatás)

229/2018

 

folyamatban

Lokalizált alveoláris gerinc defektusok rekonstrukciója – két különböző lebenytechnika komparatív klinikai, felületszkennelési, radiológiai sebgyógyulási, keringésélettani és szövettani kiértékelése (prospektív randomizált kontrollált vizsgálat)

Dr. Molnár Bálint

SE RKEB szám: 145/2018

folyamatban

Új generációs vérlemezkében gazdag fibrin alkalmazása intraosszeális parodontális defektusok sebészi kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

254/2017

folyamatban

Új generációs vérlemezkében gazdag fibrin alkalmazása intraosszeális peri-implantáris defektusok kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

255/2017

folyamatban

Implantátum melletti stabil lágy-és keményszövet kialakítása xenogén dermál mátrix (mucoderm ®) felhasználásaval

Dr. Horváth Attila

223/2017

folyamatban

Klinikai eredmények parodontális intraosszer defektusok kezelését követően. minimálinvazív lebenytechnika vagy konvencionális lebenyes feltárás és zománc mátrix derivátumok alkalmazásával. 12 hónapos multicentrikus rendomizált- kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Windisch Péter

195/2017

folyamatban

Sinus maxillaris augmentatio során piezoelektromos eszközzel eltávolított laterális csontfal visszahelyezését követő graft integráció összehasonlító radiológiai, klinikai és hisztológiai értékelése – Prospektív, randomizált, kontrollált vizsgálat

Dr. Molnár Bálint

7/2017

folyamatban

BonMaker sajátfog- csontpótló segítségével végzett alveolus prezerváció klinikai, radiológiai és hisztológiai értékelése – Prospektív, randomizált, kontrollált vizsgálat

Prof. Windisch Péter/Dr. Gerber Gábor (Anatómiai Intézet)

54781-2/2010/EKV

folyamatban

Miller III osztályú egyszeres ínyrecessziók sebészeti kezelése: kombinált epithelializált-szubepitheliális kötőszövetes szabadlebeny alkalmazása; retrospektív esetsorozat vizsgálat

Dr. Orbán Kristóf

286/2016

folyamatban

Egy új kollagénmátrix (Mucograft ®) klinikai értékelése Miller I és II osztályú többszörös ínyrecessziók kezelésében a koronálisan elcsúsztatott módosított tunneltechnika alkalmazásával: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Windisch Péter

24789-1/2016/EKU

13562-004

lezárult

Az irányított szövetregenerációs (GTR) technika összehasonlítása önmagában és fogszabályzóval végzett azonnali fogmozgatással alkalmazva, a széles, nem-önfenntartó, intraosszer parodontális defektusok gyógyításában: prospektív, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat

Dr. Nagy Pál

90/2015

folyamatban

Csont minőségi kiértélelését szolgáló in vitro módszerek augmentált szinusz esetén. Raman és egyéb laboratóriumi technikák bemutatása a szájüregi keményszövetek regenerációja során

Dr. Nagy Pál

234/2015

lújraindul

Vérlemezkében gazdag fibrin (PRF, Platelet-Rich Fibrin) alkalmazása intraosszeális parodontális defektusok sebészi kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

230/2014

lezárult

Humán intraosszeális parodontális csontléziók sebészi kezelésében alkalmazott vérlemezkében gazdag plazma (PRP) hatása a korai sebgyógyulásban

Dr. Dőri Ferenc

2/2013

folyamatban

Autológ parodontális ligamentumok (PDL) és vérlemezkékben gazdag gél (PRG) közös alkalmazása vertikális csontdefektusok kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

131/2011

folyamatban

Lokalizált alveoláris gerinchiányok és a szomszédos fogak parodontális defektusainak egyidejű rekonstrukciója

Dr. Windisch Péter

77/2011

újraindul

Vérlemezkében gazdag plazma gél (PRG) és kollagén membrán (GTR) alkalmazásának összehasonlító vizsgálata parodontális II-es és III-as fokú furkációléziók kezelésében

Dr. Dőri Ferenc

52/2011

lezárult

Parodontális regeneratív műtétek eredményeinek hosszú távú klinikai és radiológiai értékelése

Dr. Dőri Ferenc

138/2010

folyamatban

Vérlemezkében gazdag plazma gép (PRG) és zománc matrix derivátumok (EMD) alkalmazásának összehasonlító vizsgálata parodontális vertikális csontdefektusok kezeléséeben

Dr. Gera István

162/2008

lezárult

Humán parodontális intraosszer defektusok gyógyulásának vizsgálata Emdogain és Straumann Bone Ceramics kezelést követően

Dr. Gera István

15/2005

lezárult

Verticalis és horizontalis parodontalis defektusok BIO-OSS_BIOGIDE-PERIO természetes eredetű anorganikus csont pótlóval történő kezelést követő regeneráció.

A verticalis és horizontalis parodontalis defektusok gyógyulása trialciumfoszfát-cementtel (TCP) történt kezelés után”

Dr. Gera István

40/2002

lezárult